ضیاالدینی

ضیاالدینی٬ حامد

تصویر Ziaaddini.Hamed

ایمیل

utozia89@gmail.com

تاریخچه

عضو به مدت
10 ماه 1 هفته

مطالب

تعداد مطالب

3

رزومه

نام: حامد

نام خانوادگی: ضیاالدینی

آدرس الکترونیک: utozia89@gmail.com

کشور و شهر اقامت کنونی: ایران/ تهران

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

دانشگاه محل تحصیل: پیام نور مرکز تهران جنوب

سال ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی: سال ورود94 (مشغول به تحصیل)

رشته تحصیلی: فلسفه اخلاق

 

کارشناسی: مخابرات (انتقال داده ها)

عنوان پروژه: بررسی خطوط انتقال فیبر نوری (FTTx)

زبان های ملی و قومی : فارسی

پیشینه شغلی: مدرس

پیشینه فعالیت های علمی و پژوهشی: تحقیق و تالیف

پیشینه فعالیت های حرفه ای و هنری : تدریس / نویسندگی

زمینه های همکاری: فلسفه / فلسفه اخلاق / اخلاق عملی و کاربردی