زمانی مقدم

رزومه

مشخصات عمومی:

 • نام و نام خانوادگی: مسعود زمانی مقدم
 • آدرس الکترونیک: masoudzmp@yahoo.com
 • کشور و شهر اقامت کنونی: ایران، خرم آباد
 • تاریخ تولد: ۱۳۶۵
 • میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 • دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه یزد
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران
 • عنوان پایان نامه: دین باوری و نگرش به مرگ: مطالعه نمونه ای از دانشجویان با روش نظریه زمینه ای (استاد راهنما: دکتر حسین سراج زاده؛ و استاد مشاور: دکتر مقصود فراستخواه)
 • زبان های ملی و قومی: فارسی، لری

پیشینه فعالیت ها:

 • عضو انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1391 تاکنون
 • عضو انجمن بین المللی جامعه شناسی از سال 2016
 • عضو پیوسته سایت انسان‌شناسی و فرهنگ

 • کتاب «پژوهشی در جامعه شناسی مرگ»، انتشارات جامعه شناسان، 1395

 • مقالۀ «نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه مرگ اندیشی نمونه ای از دانشجویان با روش نظریه زمینه ای»، با همکاری سیدحسین سراج زاده و مقصود فراستخواه، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 40، پاییز 1394.
 • مقالۀ ««نگرش اجتماعی به مرگ دیگری و مناسک تدفین»، در کتاب «مرگ، آئین و اسطوره (همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی)» به کوشش مریم دارا، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • مقاله «مکتب انتقادی فرانکفورت و پیوند علم و ارزش در علوم اجتماعی»، ارائه شده در مجموعه مقالات کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، بهمن 1394.
 • مقاله «گذر از طبقه اقتصادی: مطالعه مدل ماکس وبر در قشربندی اجتماعی»، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 6 ، تابستان 1395، ص 12-19.
 • مقاله «مطالعۀ تطبیقی روابط دولت و ملت در تاریخ معاصر لرستان(از دورۀ مشروطه تا انقلاب اسلامی)»، پارسوا، در دست چاپ.
 • مقاله «نگرش نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی بر حسب نوع دین داری: مطالعه دانشجویان 19-27 ساله دانشگاه خوارزمی»، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، در دست چاپ.
 • مقاله «مرگ پژوهی به‌مثابه رهیافتی میان‌رشته‌ای»، ارائه شده در همایش ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان‌رشته‌ای

 • Religious and Secular Attitudes Towards Death: The Study of a Sample of University Students in Tehran, at the Third ISA Forum of Sociology, Vienna, Austria, July 10-14, 2016
 • دارای گواهینامۀ یک سالۀ فیلمسازی ار انجمن سینمای جوانان ایران، 1386