عشایری

 • بستن سگ به خر/ اندیشه افزایش نیروی انجام کار٬تهیه نیازهای اولیه غذا وپوشاک٬ سرعت بخشیدن به کارها و رسیدن به حس راحتی آدمی را در مسیر تربیت واهلی کردن حیوانات قرار داد. در این میان اهلی کردن ونظم دادن به رفتارهای روزانه برخی از حیوانات با کمک حیوان دیگری ممکن می شود. در میان ایلات وعشایرمرکزی و جنوب کشور هرگاه سگی درزمان کوچ نافرمانی کند٬ بیراهه برود و وظیفه اش که همان همراهی با سایر احشام می باشد انجام ندهد و به عبارتی ولگردی کند با طنابی به خر بسته می شود٬ خر از سگ فرمان نمی پذیرد وفقط طی مسیر رااز صاحبش فرمانبری می کند و سگ را از پی خود می کشاند.

  28 مهر 1394
 • زمستان درراه است. جمع آورى هيزم دراستان كهگيلويه وبويراحمد، شهرستان بويراحمد، بخش مارگون، عشاير طايفه شاه غالب.

  14 مهر 1394
 • برای من شنیدن کلمه عشایر، تداعی گر زنان و مردانی  است که از اوانم کودکیم تا الان بصورت متناوب و در دوره های زمانی گوناگون و در مکان پست و بلند دیارم با آنها روبرو بوده و در هر گوشه و کناری از منطقه ای زیست من، حضور و وجود آنها در قالب نشانه های برجسته ای مانند سیاه چادرهای برافراشته، گله های دام و انسان های زجر کشیده و سرد و گرم چشیده روزگار ولی مهمانواز و ساده با صورت های آفتاب سوختهبه چشم می آید. دیار این عشایری که از آن سخن رفت شهرستان ایوان می باشد منطقه ای کوهستانی و با آب و هوایی معتدل در  ایلام و در دامنه رشته کوه های زاگرس.

  08 مهر 1394
 • سرپوش های عشایری: سرپوشاندن با کلاه بخشی از پوشاک محسوب می شود، تنوع کلاه متناسب با فرهنگ ،جغرافیا وباورها در میان ایلات وعشایر کشور رسمی به جامانده از تن پوشیدن درگذشته است. عکس های تاریخی دوره حکم رانی ایل قاجار نشان از شان ومنزلت وجایگاه کلاه در پوشاک ایرانیان دارد، همه افراد از خرد ودرشت ،زن ومرد سرپوش داشتند، بی کلاهی عیب وعارمحسوب می شد وفرد بی کلاه مورد نکوهش وسرزنش قرار می گرفت خلاصه سر بی کلاه سری پردردسر بود!

  01 مهر 1394
 • درمسیر کوچ بهاره عشایر قشقایی به سوی ییلاق های اقلید دراستان فارس- زنگوله ها آوای دل نشینی دارند، دشت های سرسبز و مراتع با آوای درای احشام به خصوص گوسفندان دیدنی تر می شوند اماهمه دلیل استفاده از این ابزارآوای دشت ها، موسیقی برای خوش چریدن وفرمان روایی قوچ ها و بزهای نر بزرگ نمی باشد. درای یا زنگوله را متناسب با اندازه جثه وکاربردش برگردن حیوانات اهلی می بندند.
  24 شهريور 1394
 • سنگ قبرهای طوایف بختیاری درمناطق روستایی وعشایری شهرستان ایذه، استان خوزستان. این سنگ قبرها نشان وآدرس گوربرای بازماندگان هستندوبازگوکننده جنسیت، شخصیت، موقعیت ومنزلت اجتماعی متوفی و گاهی هم دلیل مرگ. نقش ونگار های ایجاد شده ورنگ های بکار برده شده روایت کننده قصه های زندگی هستند. این سنگ قبرها با نام وامضای سازنده دیده می شوند، هرکدام از این سنگ قبرها همانند کارت ویزیتی هستند برای سازنده آن.
  17 شهريور 1394
 • چوب وچماق
  مرد گله دار چماق بردوش٬ کوچ بهاره عشایرقشقایی درمسیر ییلاق های شهرستان اقلید استان فارس.
  تانیم قرن پیش غالب افرادایلیاتی  کلاهی برسر داشتند وچوب٬شلاق٬ ترکه ویا چماقی در دست.  نبودن کلاه برسررفتاری ناپسند و زشت بود و نبودن چوب دستی در دست بی احتیاطی و عیبی بزرگ محسوب می شد٬نداشتن چوب دستی احتمال قرار گرفتن در خطر گاز گرفتگی سگ ها٬نیش زدن خزندگان٬هجوم سایر حیوانات ویا همنوعان محاجم راباعث می شد.

  10 شهريور 1394
 • زنان طایفه میرزا از ایل بویراحمد در استان کهگیلویه وبویراحمد شادمانی خود را در یک عروسی فامیلی حومه شهر یاسوج نشان می دهند.دوران گذار٬ آیین ها ومراسم هارا هم بی نصیب از تغییر نگذاشته است . ظهوروسیع وسریع باغ ها٬تالارهاوسالن های برگزاری عروسی در فضاهای روستایی وعشایری ایران  موجب انتقال شادی ورفتارهای جمعی  شادمانی از این فضاها به این مکان ها شده است. غالبا شرکت کنندگان با لبا سهای محلی  زیر رقص نورها قرار می گیرند وبه رقص هایی می پردازند که پیش از این تعریف وجایگاهی در آیین ها ومراسم های آنان نداشته است. گاهی این شادمانی ها غرق در نور ورنگ هایی می شوندحیرت آور!

  03 شهريور 1394
 • استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، کوچ بهاره عشایر قشقایی، حومه شهر یاسوج، طی مسیر از قشلاق های گچساران به ییلاق های شهرضا دراستان اصفهان. 
  30 تير 1394
 • در صنعت گردشگری در رابطه با گردشگر و جامعه میزبان، خوراک نه تنها به عنوان نیاز اولیه انسانی، بلکه به عنوان یک جاذبه در جایگاه مهمتری قرار دارد. سفر و گردش امروزه در قالب صنعت گردشگری بخش بزرگی از اقتصاد جهانی و برنامه­ های توسعه ­ای را به خود معطوف کرده است. دهه ­های اخیر در اقتصاد جهانی گردشگری به یکی از مهمترین بخش های صنعت خدمات تبدیل شده است. بخشی از اهمیت آن به خاطر دامنه وسیع خدمات مورد نیاز تولید ملزومات توریسم است. تولیداتی مانند: حمل و نقل، بسته بندی، اطلاعات، بازاریابی، خدمات مالی، بیمه و سایر موارد است.

  12 خرداد 1394

صفحه‌ها