سرآغاز

فرهنگ فرانسه

معنای عدم شرکت در انتخابات چیست؟ (لوموند دیپلماتیک: مه 2014)

سلین براکونیه برگردان آريا نوري
index.jpg

از پانزده سال پیش تا کنون، انتخابات پارلمان اروپا تنها بخش اندکی از واحدین شرایط رای را به خود جذب کرده است. افزایش عدم شرکت در انتخابات به پدیده ی قابل توجهی در حیات دموکراتیک فرانسه تبدیل شده است. این عدم میل به شرکت را به خصوص می توان در بین طرفداران جناح چپ که از سیاست های دولت ناراضی هستند مشاهده کرد.

عبـور از واقعیـت

بهروز روستاخیـز
images2.jpg

«امر حاد واقعی امری فراسوی بازنمـایـی است، تنهـا از آن رو کـه در چارچـوب وانمایـی قـرار گرفتـه، در عرصـه ای که در آن حاملان بازنمایـی دیوانـه وار به سیلان می افتنـد، جنـون فروپاشـی ای کـه به جـای آنکـه بـرون - مرکزی باشـد، نگـاه خـود را به مـرکـز، به تکـرار ورطـه وار خـود می دوزد. حـاد واقـع گرایـی، همچـون فاصلـه گیـری درونـی از رویایـی که به مـا مجـال می دهـد تا بگوییـم کـه در حـال رویـا

گفتگو با مترجمان بزرگ ایران: عبدالحسین نیک‌گهر

سعیده بوغیری
IMG_6634.JPG

با آقای دکتر عبدالحسین نیک گهر، جامعه شناس و مترجم علوم اجتماعی ایران مصاحبه هایی انجام گرفته که در آن ها اغلب به روشن کردن زوایای زندگی فردی و تخصصی ایشان در رشته جامعه شناسی پرداخته شده است. در این مصاحبه تلاش شده زندگی ایشان به عنوان یک مترجم حرفه ای و موفق زبان فرانسه در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

جایگاه مدرسه در فرانسه: علت سقوط مدارس

مارتین فورنیه/ آریا نوری
chalkboard437x291.jpg

نیمی از دانش آموزان فرانسوی نظام آموزشی کشورشان را یکی از بهترین نظام های دنیا می دادند و نیمی دیگر از آن ها آن را در دسته ی بدترین ها قرار می دهند... اطلاعات بسیاری را می توان از بررسی نظام آموزشی کشورهای پیشرفته ی دنیا به دست آورد. مطالعات صورت گرفته روی نظام آموزشی فرانسه مشکلاتی را که روند نیل جامعه به سمت دموکراسی در رسیدن به یک آموزش برابر و موثر به وجود آورده است ، نشان می دهند.

نمایشنامه‌ی "عیش و نیستی" تیری مونیه، هجوِ مُدرنیته و شعارزدگی نیهیلیستی

معصومه بوذری
100870016166.jpg

نمایشنامه ی "عیش و نیستی"  با ترجمه ی بسیار شیوای دکتر ابوالحسن نجفی، تنها اثری است از تیری مونیه که تاکنون به فارسی ترجمه شده. این نمایشنامه اثری گروتسک محسوب می شود: زیرا فاجعه‌ی تراژیک نابودی خودخواسته‌ی بشر، در عمق محتوا، با طنزی مفرّح و خنده آور در ساختار و قالب آن، در هم آمیخته؛ آنهم با زبانی مطایبه آمیز، و شخصیت هایی جذاب که در نتیجه ی اعمال تک‌بُعدی آنها، تمامیِ ابعادِ مختلف مدرنیسمِ قرن بیستمی مطرح و به سخره گرفته می شود:

مسکو بر سر دوراهی اعمال نفوذ یا قدرت نمائی (لوموند دیپلماتیک: مه 2014)

ژان راداواوی برگردان منوچهر مرزبانیان
images.jpg

روی آوردن به آسیا به قصد خنثی کردن خصومت غرب
بازگشت روسیه به قلمرو دیپلوماتیک بی کش و قوس هائی دشوار سر نمی‌گیرد. شتابان از درغلتیدن اوکرائین به مدار غرب، این کشورتسخیر ناگهانی شبه جزیره کریمه را از آستین به درآورد. تأکید ناشیانه بر منافع مشروع اش، نشان از توانائی های محدود این کشور در حفظ جاذبه ای دارد که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، می کوشید از طریق همکاری هائی با ترتیباتی گوناگون به چشم کشد.

زیستن، شاد و آسوده زیستن

جاوید سرایی
122134_l-ancien-ministre-de-l-education-luc-ferry-le-10-octobre-2010-a-paris.jpg

تصویر: فری
سرآغاز: لوک فِری متفکری جنجالی است. او را ازجنبة ظاهری با داوینچی مقایسه می‌کنند؛ لاغر است و بلندقامت و با وجودی که بیش از 60 سال سن دارد، موهایش انبوه است. به‌ندرت می‌توان فردی را یافت که تعاریف فیلسوف، سیاستمدار، معلم و نویسنده در موردش صادق باشد؛ اما این تعابیر در او جمع شده است. کتاب آخرش یادگیری برای زیستن: فلسفه برای مبتدیان توسط دیوید پلور (David Pellauer) به انگلیسی ترجمه شده است.

زندگی روزمره از نگاه هانری لوفبور (بخش دوم)

اندی مرفیلد برگردان ملیحه درگاهی
زندگی روزمره

هانری لوفبور در سال 1958 پیش نویس طولانی برای متن اصلی اش در 1947 تهیه کرد، ارزیابی وضعیت بازی که 10 سال به طول انجامیده است. گازانبرهای جنگ سرد و جنگ مصرف گرایی سرمایه داری، تنگ تر و فشرده تر می شوند. از سویی،‌ سوسیالیسم دولتی زندگی روزانه را اداری، طرح ریزی شده و بی خاصیت کرده است، آن را به درون کارخانه ی غول پیکری که تمایل به رشد تولیدی دارد،

«ایتوررو» : اهرم قدرتی در دست پل کگمه رئیس جمهور روآندا، سنت در خدمت زمامداران(لوموند دیپلماتیک: مه 2014)

توما ریو برگردان منوچهر مرزبانیان
images9.jpg

دور مراسم یادبود قتل عام سال١٩٩٤، دولت روآندا نوسازی دستگاه کهن تربیت جنگجویان پیش از دوران استعمار را دنبال می کند. کیش جنگ از پائین ترین مرتبه در دستگاه اداری محلی تا بلند پایه ترین محافل قدرت، کشور را در بر می گیرد. کیگالی ( پایتخت روآندا) حتی این سنت را به دیاسپورا هم تعمیم می دهد.

جایگاه مدرسه در فرانسه : آینه ی آنگلوساکسون

ونسن تورگر برگردان آریا نوری
images7.jpg

گفتگویی  با دنی موره: سبک کردن کار دانش آموزان ، اعطای آزادی بیشتر به مدارس ، بیشتر بها دادن به دانش آموزان ضعیف تر . . . برخی از سیاست های فعلی سیستم آموزش و پرورش فرانسه درون مایه ای آنگلوساکسون دارد. اما مساله ی مهم این است که هر سیستم آموزشی هویت برامده از تاریخ خود را حفظ می کند ، این مساله باعث می شود که با شرایط هر کشوری سازگار نباشد . . .

نقد نظریه‌ی سیاسی نیکوس پولانزاس

کالین بارکر برگردان مهرداد امامی
Poulantzas.jpg

این مقاله نخست در شماره‌ی چهارم انترناسیونال سوسیالیسم (بهار 1979) تحت عنوان «رفرمیسم ‘جدید’؟ نقد نظریه‌ی سیاسی نیکوس پولانزاس منتشر شد. امروز، در بستر جنبش ضدّسرمایه‌داری رادیکال‌شونده بسیاری از ایده‌های قدیمی به شرایط جدید باز می‌گردند. یک بار دیگر در مباحث مربوط به راهبردهای جنبش، به پولانزاس ارجاع می‌دهند و بسیاری از انتقاداتی که کالین بارکر مطرح‌شان کرد، همچنان مربوط هستند.

دستگاه تنبیه (لوموند دیپلماتیک: مه 2014)

سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعي
europeabc.jpg

رویای اروپایی تبدیل به چه شده است؟  یک دستگاه تنبیه.  هرقدر که عملکرد این دستگاه دقیق تر  می شود، این احساس دست می دهد که نخبگان جناح های مختلف ازهر بحران برای سخت ترکردن سیاست های ریاضتی و تحمیل غول شیر(شیمر) فدرال شان

اسطوره شناسی زیبایی شناختی لوی استراوس ِ بوریس وایزمن

میثم یزدی
9780521875295.jpg

استراوس اسطوره را به مثابه ابژه زیبا قلمداد می کند و وایزمن از این منظر زیبایی شناسی را به حوزه انسان شناسی وارد می سازد. مرکز دغدغه های استراوس از دید وایزمن اندیشه بدوی است که این اندیشه نوع یا شیوه  مواجهه با دنیاست. این شیوه اندیشیدن مبتنی بر منطق کیفیتهای ملموس/ منطق عینی است که امکان ارتباط یافتن اجزاء به یک کل جدید را میسر می سازد

تداوم خاموش نبرد (لوموند دیپلماتیک: آوریل 2014)

فیلیپ پرسون برگردان عالیه روحی
index.jpg

آنها برای پیشبرد پروژه‌شان نمی‌توانند روی هیچ یک از شبکه های تلویزیون یا هیچ شرکت پخشی حساب کنند. در فرانسه ای که فقر توده ها قابل انکار نیست، مستندهایی که این واقعیت را به نمایش می‌گذارند فضایی برای اکران ندارند. ژان ـ پیر دوره و آندره‌ا سانتانا دو مستندسازی هستند که موضوع کارشان را روی ژیور‪( Givors )، حومه ی کارگری اطراف لیونِ غیرصنعتی امروز، متمرکز کرده اند

نولیبرالیسم غلتک وار:گورکن هویت‌ها و زندگی جمعی

شمس الدین چیتور برگردان سعیده بوغیری
جهانی سازی

 روزی نیست که سرتاسر دنیا به خسارات نولیبرالیسم اذعان نشود، مکتبی که به هر تقدیر، تعادلات جامعه شناختی اقوام، رسوبات هویتی و حتی انتظارات دینی را در هم می شکند. هیچ چیز نباید در برابر این ماشین شیطان مخالفت کند. در این راستا ما به نحوه کار نولیبرالیسم اشاره خواهیم کرد که معلمان آن نشان از تخیلی سرشار دارند و به اداره کنندگان، حکم صریح می دهند که اگر می خواهند کرسی خود را نگه دارند،

زندگی روزمره از نگاه هانری لوفبور (بخش اول)

اندی مرفیلد برگردان و تلخیص: ملیحه درگاهی
everyday life

فکر کردن به اینکه  هنری لفبور نوشتن جلد اول کتاب «نقدی بر زندگی روزمره» را با تأسیس سازمان ملل متحد آغاز کرده و جلد سوم آن را در سال 1981، طی دوره ی اول ریاست جمهوری رونالد ریگان به پایان رسانده، شگفت انگیز است. در این بین و در سال 1961، درست زمانی که مصرف گرایی به اوج خود رسیده بود، ‌او جلد دوم از کتاب خود را به رشته ی تحریر درآورد.

جایگاه مدرسه در فرانسه و نظام آموزشی فرانسه در دنیا: سرنوشت دانش آموزان

مارتین فورنیه برگردان آریا نوری
16.11-uniforme-ecole-930620_scalewidth_630.jpg

نیمی از دانش آموزان فرانسوی نظام آموزشی کشورشان را یکی از بهترین نظام های دنیا می دادند و نیمی دیگر از آن ها آن را در دسته ی بدترین ها قرار می دهند . . . اطلاعات بسیاری را می توان از بررسی نظام آموزشی کشورهای پیشرفته ی دنیا به دست آورد. مطالعات صورت گرفته روی نظام آموزشی فرانسه مشکلاتی را که روند نیل جامعه به سمت دموکراسی در رسیدن به یک آموزش برابر و موثر به وجود آورده است ، نشان می دهند.

دموکراسی علیه دموکراسی: اروپا در آستانه بازگشت به ناسیونالیسم قرن نوزدهمی؟

احمد نادری
4422030_6_51b4_meeting-d-aymeric-chauprade-candidat-du-fn-aux_121cbe2870723e001e0006edd662f485.jpg

تصویر: لوپن، برنده راست افراطی در انتخابات اروپایی فرانسه
انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه ۲۲ ماه می 2014 شروع ودر یکشنبه 25 مه به پایان رسید. نتایج اولیه شمارش آرا نشان از تحولات اجتماعی عمیقی در درون قاره سبز دارد. تحولاتی که یکبار دیگر اروپا را در آینده ای نه چندان دور به مسیر متفاوتی از آنچه از اوایل دهه 90 اتفاق افتاد سوق می دهد. تحولاتی که می تواند یکبار دیگر دولتهای اروپایی را به سوی منازعه ای تمام عیار پیش ببرد و حتی از دل آن، جنگ هایی نظیر

عبـور از مـارکـس

بهروز روستاخیـز
78a090.jpg

تصویر: بودریار
«امـروزه در اطـراف مـا شـواهد بسیـار زیـادی از مصـرف و فراوانـی به چشـم می خـورد: از انـواع و اقسـام اشیـا، خـدمـات و کالاهـای مـادی کـه پدید آورنده ­ی نوعـی جهـش بنیادی در اکولـوژی نـوع بشـر هستنـد. سخـن دقیـق­تـر آنکـه امـروزه، افـراد مرفـه ماننـد گذشتـه، بیـش از آن کـه در محیـط اطراف خـود با دیگـر انسـان­هـا سر و کـار داشتـه باشنـد، با اشیـا در ارتباط انـد. مـراودات روزمـره­ی آنـان دیگـر چنـدان با هم­نوعـان­شـان صـورت نمی گیـرد

مدارس فرانسه، 5 مساله‌ی آزاردهنده (قسمت چهارم: نظریه ی جنسیت، مذهب)

خاویر مولنا برگردان آریا نوری
primary-school-pupils-dur-001.jpg

امروزه به قسمت های مختلفی از برنامه های درسی مدارس فرانسه مثل تاریخ ، جنسیت، اقتصاد، اخلاق لاییک و مذهب اعتراض وارد شده است. این برنامه ها در مدرسه هایی که هر کسی به  دنبال رسیدن به خواسته های خود و رفع نگرانی هایش است التهاب و تشنج ایجاد کرده است. گروهی این مساله را مطرح می کنند که اندیشه ای ایئولوژیک در پس این برنامه ریزی ها و جود دارد و گروهی هم می گویند اصلا اجرای چنین برنامه هایی

میشل لووی و رمانتیسم انقلابی می 1968

زهره روحی
14288_XNywKtxt..jpg

آنچه در بدو امر در بررسیِ میشل لووی از جنبش می 1968، جلب توجه می‌کند، هشدار به تحلیل‌گران مارکسیست است تا مبادا در تحلیلِ خویش، رویکردی اقتصادی در پیش گیرند و از سر تصوری اشتباه، جنبش را حاصل بحران اقتصادیِ نظام سرمایه‌داری بدانند؛ حال آنکه وی برعکس معتقد است " سالهای 1945ـ 1975 دوره‌ای است که به آن «سی‌سال باشکوه» می‌گویند، [که به عوض رکود و بحران اقتصادی]، سالهای رشد و

واژگان ­نامه­ های فرانسوی زبان

خدیجه نادری بنی
index.jpg

با خواندن این کتاب آگاه می­شویم که روبر اتین نخستین نامی است که در تاریخ واژگان ­نویسی زبان فرانسه با آن برخورد می­ کنیم. روبر اتین با انتشار واژگان­ نامۀ دوزبانۀ « لاتینو گالیکوم» در سال 1538 نخستین واژگان­ نامۀ تاریخ زبان فرانسه را به نام خود ثبت کرد. اما به تدریج و با حذف زبان لاتینی، گرایش فرانسوی­ ها به واژگان­ نامه­ های تک زبانه رو به فزونی نهاد. در قرن هفدهم ژان نیکو با انتشار واژگان نامۀ تک زبانۀ « گنجینۀ زبان

مدارس فرانسه، 5 مساله‌ی آزاردهنده (قسمت دوم: اخلاق لاییک، تاریخ)

نیکلا ژورنه و ونسان کاپ وپویی برگردان آریا نوری
jpg.

تاریخ ، جنسیت، اقتصاد، اخلاق لاییک و مذهب : امروزه به برنامه های درسی مدارس فرانسه اعتراض می شود. این برنامه ها در مدرسه هایی که هر کسی به  دنبال رسیدن به خواسته های خود و رفع نگرانی هایش است التهاب ایجاد کرده است. گروهی این مساله را مطرح می کنند که اندیشه ای ایئولوژیک در پس این برنامه ریزی ها و جود دارد و گروهی هم می گویند اصلا اجرای آن ها ممکن نیست.آیا شورای عالی برنامه ریزی

زیرنویسی زنجیره ای (لوموند دیپلماتیک: آوریل 2014)

ملاني بوردا و مونا شوله برگردان شيرين روشار
web2(2174).jpg

شبکه تلویزیونی «Orange Cinéma Séries» از ٧ آوریل به پخش فصل جدیدی از سریال رویداد Game of Thrones در فرانسه دست خواهد زد، یعنی بیست و چهار ساعت پس از پخش آن در آمریکا. هیچ معلوم نیست که این کار به اوامکان رقابت با آماتورهای گمنامی را بدهد که، فقط از روی شور و علاقه، همان سریال را زیرنویس شده در زمانی برق آسا در اخیتار تماشاچی می گذارند...

بازخوانی اثر ژرژ مونن در عصر حاضر

نویسنده آنماری هودبین برگردان سمیه فاضلی و مهناز کمانکش
LING_401_L204.jpg

مشکلات تئوری ترجمه، یکی از آثار ژورژ مونن می باشد که با نشر این اثر تحت تأثیر بسیار قرار گرفتیم. مطمئنا اثر او نشانگر کاری طولانی مدت در دوران اخذ مدرک دکتری اش بود و نیز علمی که در پس این اثر می باشد همگان را به شگفتی وامی دارد. ما می توانیم اطلاعات و منابع بسیاری را راجع به زبان‌شناسی آمریکایی پرکاربرد،به ویژه توسط بلوم فیلد، زبان‌شناسی دانمارکی بکار رفته توسط یلمسلف و یا زبان‌شناسی...

تعریف دشمن: درباره کال اشمیت (لوموند دیپلماتیک: آوریل 2014)

نیلس آندرسن برگردان شیرین روشار
Carl_Schmitt.jpg

تصویر: اشمیت
در بین متفکران چپ و راست (در فرانسه، از ریمون آرون گرفته تا اتی ین بالیبار) بیشمارند کسانی که با کارل اشمیت (۱۹۸۵-۱۸۸۸)، با وجود شهرت مشکوکی که دارد، مباحثه یا گفتگو کرده اند. این حقوقدان کاتولیک در تدوین قانون اساسی جمهوری وایمار که آن را «زیبا، تقریباً بی عیب و نقص» تلقی می کرد، شرکت  داشته است؛ ولی از آنجا که از طرفداران یک دولت مقتدر و

زبانشناسی گزاره­ ای و ادراکی فرانسوی

الهه کلباسی
Electre_978-2-7453-1549-6_9782745315496.jpg

در این اثر ادبی، متیو والت به فرضیه ­ای می­ پردازد که بر اساس آن روانساختاری زبان گوستاو گیوم به عنوان نخستین زبان­شناسی ادراکی در زبان فرانسه مطرح می­ گردد. این کتاب به پنج بخش و دوازده فصل تقسیم شده است. در بخش نخست، به پدیدار شدن موضوع بیان و علوم ادراکی در نیمه دوم قرن بیستم پرداخته می­ شود. سه بخش عمدۀ این اثر به تجزیه و تحلیل نظریۀ گیوم اختصاص یافته است.

آموزگاران مضطرب ( قسمت دوم)

فلورا یاسین برگردان گروه مترجمان پیشرو
url.jpg

از نظر فرانسوآ لانتوم و کریستوف حلو مدرسه و شاغلین آن امروزه با « دوره ای دست و پنجه نرم می کنند که در آن ویژگی ها و شرایط شاخه های مختلف اجتماعی دائما درحال تغییر و تحول هستند.» این دو جامعه شناس در تحقیق خود، سه حالت مختلف حرفه ی آموزگاری را توصیف می کنند : شروع ، تسلط و انصراف. در مرحله ی اول میل به انجام کار مورد علاقه...

چهره‌های اتنوموزیکولوژی، آندره شفنر

حامد جلیلوند
Schaeffner-Lewitsky.jpg

تصویر: لویتسکی و شفنر (سمت چپ)
آندره شفنر (1895-1980) انسان‌شناس و اتنوموزیکولوژیست فرانسوی که در پاریس به دنیا آمد و همانجا نیز درگذشت. شفنر عضو مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) بود و ریاست گروه اتنوموزیکولوژی موزه انسان را نیز برعهده داشت.

آموزگاران مضطرب (قسمت اول)

فلورا یاسین برگردان گروه مترجمان پیشرو
original.16264.jpg

اگر بخواهیم از روی شواهد و تحقیقات انجام شده قضاوت کنیم به این مساله پی خواهیم برد که امروزه آموزگاری حرفه ی سختی است! اضطراب، ناراحتی، عذاب و . . . نشان دهنده ی سختی های شغلی هستند که به طور مستقیم تحت تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و عملکرد جدید نهاد های آموزشی قرار گرفته است.

تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.