079.تاریخ گرایی نو و فیلم مستند

تاریخ گرایی نو و فیلم مستند در هفتاد و نهمین یکشنبه انسان شناسی و فرهنگ

هفتادو نهمین  نشست انسان شناسی و فرهنگ، یکشنبه هفته آینده، 9 اسفند برگزار می شود. در ابن نشست سخنران نخست، دکتر امیر علی نجومیان، نشانه شناسی و استاد دانشگاه خواهند بود که موضوع سخنرانی ایشان «تاریح گرایی نو و فیلم مستند » است. سخنران دوم نیز خانم سارا سمیعی هستند که سخنرانی خود را با عنوان «چوپان دروغگو یا دهقان وفادار؟ » ایراد می کنند.

فیلم مستندی که در این جلسه به نمایش در خواهد آمد و موضوع بحث نیز خواهد بود،  مستند معروف  «اون شب که بارون اومد» اثر  کامران شیردل است. 

هفتاد و نهمین نشست،  در محل همیشگی یعنی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، جنب سفارت عراق، خیابان دمشق،  برگزار می شود. 

ساعت برنامه از 4 تا 7 بعداط ظهر خواهد و ورود برای همگان آزاد است.

با مشارکت خود در این برنامه  به تداوم فعالیت های فرهنگی انسان شناسی و فرهنگی یاری رسانید.  

 

تاریخ انتشار

چهارشنبه, اسفند 5, 1394 - 01:25

شاخه اصلی

نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان
اشتراک در RSS - 079.تاریخ گرایی نو و فیلم مستند