ورزش و فرهنگ

 • اوقات فراغت به عنوان یک مفهوم ، زمانی به بهترین حالت تعریف می شود که در مقابل مفهوم کار قرار می گیرد . تفریح که ”دگرازیا” (1962) آن را این گونه تعریف میکند : حالتی از بسر بردن و بودن در چیزی که درآن فعالیت انجام یافته معطوف به خویش است ؛ و یا معطوف به چیزی به عنوان پایان خود . این حالت به طور کلی درزبان انگلیسی به عنوان متضادی برای کار استفاده می شود ، کاردقیقأ چیزی است که فراغت نیست.

  16 ژانویه 2009
 • بخش دوم و نهایی

  منطق تقاضا: نقش کنشها و سرگرمیهاى ورزشى در وحدت بخشیدن به شیوه‏هاى زندگى


  20 ژوئیه 2008
 • بخش اول
  17 آوریل 2008
 • پیر بوردیو(Pierre Bourdieu)(1930-2002) را باید بدون شک مشهورترین چهرة علوم اجتماعی در ابتدای قرن بیست و یکم به شمار آورد. این شهرت که با مرگ زودرس وی نه فقط کاهش نیافت بلکه دو چندان شد، حاصل فعالیت علمی گسترده ای در طول دورانی نزدیک به 50 سال  است که او را از یک دانشکدة کوچک در الجزایر به پر اعتبارترین مرکز دانشگاهی جهان در علوم انسانی(کلژ دو فرانس) رساند. بوردیو خود را همواره یک "جامعه شناس"  معرفی می کرد اما بلافاصله بر این نکته پای می فشرد که تعبیر او از جامعه شناسی تعبیری دورکیمی است که در این واژه،  مترادفی برای "علوم اجتماعی" در دهن داشت.
  16 آوریل 2007

صفحه‌ها