کودک و فرهنگ

 • مقدمه :
  انسانها (کودکان) در بَدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است. (راموز, 1976 : 119) هر آنچه که ما بر روی آنها بنویسیم, در آینده همان را خواهیم خواند. به عبارت دیگر، شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود. یعنی, قاعدتا شکل، فرم و محتویِ هر کدام از این منابع, نسبتا مشابه شکل, فرم و محتویِ شخصیتِ روانی، اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان خواهد بود.

  15 فوریه 2009
 • در این نوشته – که خلاصه ای از متن سخنرانی ایراد شده در گروه مطالعات زنان  انجمن جامعه شناسی است-  ابتدا به اهمیت اجتماعی فرهنگی مفهوم مادری اشاره می شود. سپس به زمینه هایی که این نقش اجتماعی مستقیماً با سلامت زنان پیوند می خورد و تبعات بهداشتی برای زنان به همراه دارد اشاره می شود  و در نهایت با توسل به آمار و ارقام جهانی، اهمیت پیوند ایندو به شیوه ی عینی مورد تاکید قرار می گیرد و لزوم پیگیری تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سلامت زنان مورد بحث قرار می گیرد.
  27 ژانویه 2009
 • در این نوشتار سه مفهوم فراغت، بازی و تفریح مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. دو مفهوم اخیر با یکدیگر همپوشی دارند و مفهوم «فراغت» نیز واژه‏های دیگری چون ورزش، هنر، سرگرمی، تفریح و بازی را به ذهن می‏آورد. سه مفهوم بازی، سرگرمی و فراغت برای توضیح سه پدیده متمایز به کار می‏روند. اما چه بسا بدون درنظر گرفتن این تمایز به صورت واژه‏هایی مترادف به کار روند. یکی از گروه‏هایی که از اوقات فراغت بیشتر بهره‏مندند کودکان‏اند که بازی اساس فراغت آنها را تشکیل می‏دهد. بازی اساس فراغت کودکان است.

  11 ژانویه 2009
 • از دیر باز جامعه پذیری یا اجتماعی شدن (Socialisation) فرزندان از کارکردهای مهم نهاد خانواده بوده و هست. ولی از سویی, با همگانی شدن و اجباری شدن آموزش و پرورش و از سوی دیگر, با اوج گیری انقلاب صنعتی و پیشرفته شدن و پیچیده شدن جوامع, امر جامعه پذیری امروزه بیشتر بر عهدة نهاد آموزش و پرورش است.

  04 ژانویه 2009
 • فیلم «دعوت» اولین فیلم شهری و زنانه ابراهیم حاتمی کیا محسوب می شود که در آن کارگردان برای کار درباره مسائل مرتبط با سقط جنین، از مشاوره تعدادی پژوهش گر بهره برده است. البته  در جامعه ای چون می توان به سادگی دریافت که  سقط جنین  از آن دست مسائلی است که به راحتی نمی‌توان در قبال آن موضع گرفت. انبوه مطالعات حقوقی، اجتماعی، اخلاقی، مذهبی با نتایج ضد و نقیض باعث پیچیدگی فراوان موضوع شده به گونه ای که ارائه  حکمی قطعی در مورد روا یا ناروا بودن آن در شرایط خاص مشکل است.

  01 نوامبر 2008
 • بخش اول

  26 ژوئن 2008

صفحه‌ها