کردارشناسی جانوری

  • کردارشناسی، علمی است که به مطالعه رفتار حیوانات در طبیعت می پردازد و یکی از گسترده ترین مباحث در روان شناسی، جانورشناسی، زیست شناسی، فیزیولوژی و دامپزشکی است. کردارشناسی به عنوان یک نظام علمی مستقل و رسمی توسط کنراد لورنتس و همکارانش در دهه 1930 بنیان نهاده شد و تاکنون این رشته علمی، جایگاه خود را به طور حرفه ای در کشورهای مختلف خصوصا آمریکا، استرالیا، آلمان و هندوستان پیدا کرده است.

    09 آوریل 2009

صفحه‌ها