خانه و فرهنگ

 • تصویر: نقاشی All works chronologically  اثر Cosy Corner
  برای لحظه ای در نظر بگیرید که انواعی از تصمیمات در خانه ای جدید، گنجانده شده است. چطور باید اتاق ها چیده شوند؟ چطور باید ساختمان را به شرایط مکانیش تطبیق داد؟ باید چه تعداد پریز برای انتقال برق داشته باشد؟ دیوار ها چگونه باید عایق شوند؟ این لیست، تمام شدنی نیست. اما به هر طریقی است سازندگان خانه باید برای همه ی این سوالات پاسخی پیدا کنند.

  سازندگان خانه            

  10 مارس 2015
 • شرح تصویر: از مجموعه شیفته سلطانی، سایت زنان قاجار

  28 فوریه 2015
 • تصویر: نقاشی  All works chronologically اثر Carl Larsson سال 1894   

  موضوعات جدید زمانی ظهور کردند که ما به جای توجه به خانه سازی به کالبد خانه پرداختیم و به تصمیم گیری های جزییِ دخیل در ساخت و انتخاب محیط های خانگی توجه کردیم. این جهت گیری مجدد در پژوهش حاکی از آن است که ما باید دو خط اتصال اختصاصا مهم را بازتاب دهیم، اول میان تهیه کننده و مصرف کننده، دوم بین کالبد خانه و محتویات آن. آنچه تا به امروز مفقود بوده است هرگونه تلاش سیستماتیک برای مقایسه ی ساختار انتخاب در این فضاهای بسیار متفاوت اما هنوز مرتبطِ خانگی و تجاری است.

  24 فوریه 2015
 • کاربردهای جدید، معانی جدید

  22 فوریه 2015
 • تصویر: سارا اسد فلسفی زاده
  «خانه» جایی است که ما در آن متولد شده، بزرگ شده و می‌میریم و در آن دائم با یک تجربه زیستی مواجهیم. بنابراین بیولوژی انسانی و انسان مدرن یک بیولوژی خانگی است و انسان‌ها بخش بزرگی از زندگی شان را در خانه سپری می‌کنند. از طرفی خانه امری تاریخی است (فکوهی،1393). در نمایش‌ها و سکانس‌های تجربه زیسته شده بیرونی همه این‌ها به نوعی بررسی انسان شناسانه از خانه به عنوان «فضایی درونی» است

  (همان).

  17 فوریه 2015
 • با گذر از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی، خانه ی مدرن و پروژه ی مدرن دموکراسی و خودمختاری، بخشی از پیشینه ی زندگی خانگی ما شده‌اند. گاهی دیدن تغییرات بنیادینی که در شیوه های زندگی ایجاد شده اند، سخت است. برچیدن موانع اجتماعی و فیزیکی آغاز شده توسط نقشه کشی مدرن، به موازات منسوخ شدن کار خانگی قرار گرفت. صرفه جویی نیروی کار، یک پیش فرض ناگفته در بازار وسایل خانگی شد. خانواده ی مدرن، از

  زندگی پسامدرن

  03 فوریه 2015
 •    تکتم متولد اواسطه دهه 60 است. در یک خانواده سنتی و با تمکن مالی بالا متولد و در خیابان گرگان بزرگ شده. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و خانه دار است. یک سال از ازدواج او می گذرد و فرزند ندارد. در حال حاضر حوالی اقدسیه سکونت دارند.

  03 فوریه 2015
 • چگونه یک ”شهروند – خانه‌دار“ بسازیم: گفتمان‌های شهروندی و زندگی خانگی در بریتانیای دهه‌ی 1930

  02 فوریه 2015
 • تصویر: نقاشی «خانه» اثر میریام شاپیرو
  به طور کلی، فعالیت های مربوط به فضا شامل گفتمان های درون فضا، تعامل بدن ها درون و با فضا و جوهر ماده ای که فضا را تشکیل می دهد، می شود. این فعالیت ها در فضای نمادین جای گرفته اند که از طریق قانون پدر کنترل می شود. مفهوم های فضای خانگی به عنوان محدوده ای خصوصی با زن و سلسله مراتب فضایی مرتبط می شود.

  جمع بندی

  02 فوریه 2015
 • فرزانه متولد اوایل دهه 60 است. در خانواده ای سنتی و با تمکن مالی خوب در یکی از محله های نزدیک بازار بزرگ تهران متولد و بزرگ شده. سال 82 ازدواج کرده و یک دختر حدودا 5 ساله دارد. کارشناس مدیریت است. قبلا آموزگار بوده و در حال حاضر خانه دار است.

  27 ژانویه 2015

صفحه‌ها