قوم‌گیاه‌شناسی و قوم‌پزشکی

 • تصویر: ماندراگورا  برگرفته از کتاب تامینوییم سانتیتاتیس (نسخة لاتین تقویم­الصحة ابن بطلان بغدادی)

  26 آوریل 2014
 • از آنجا که حوزة معنایی و گاه حتی حوزة کاربردی اصطلاحاتی چون پزشکی مردمی، پزشکی عامیانه و پزشکی-سنتی قرابت هایی با یکدیگر دارند، در خیلی موارد بکارگیری آنها از سوی سطوح مختلف علمی، دانشگاهی، درمانی و حتی نیز اداری و مردمی با یکدیگر خَلط می شود، تا آنجا که تلاش برای تمایز این مفاهیم و کاربست صحیح و دقیق آنها ممکن است نوعی تکاپوی زبان شناختی در حوزه های معناشناسی و واژه گزینی تلقی شود.

  17 فوریه 2014
 • سرزمین باستانی ایران خاستگاه بسیاری از گیاهان، درختچه­ ها و درختان بوده است. تنوع اقلیمی در کنار پیشینة کهن فرهنگی ایران­زمین، و نیز استفادة گسترده از انواع گیاهان در نظامهای غذایی و پزشکی ایرانیان باعث شده تا این مردمان در طی اعصار ارزش ویژه­ای برای گیاهان قائل شوند. بازتاب این موضوع در فرهنگ آشپزی و بهداشتی ایرانیان به وضوح دیده می­شود. علاوه بر این، در بسیاری از بن­مایه­ ها وکهن­ الگوهای اسطوره­ای، آیینها، باورها، مراسم، و حتی در قصه ­ها، زبانزدها و مَثَلهای مردمی، نقش و کارکرد گیاهان و درختان مقدس و نظرکرده قابل شناسایی است.

  10 فوریه 2014
 • استفاده بوده‌اند و نیز در زندگی روزمره، باورهای مردمی کاربرد داشته‌اند. نحوه و میزان استفاده از این گیاهان و بطور کلی جزییات نقش آن‌ها در زندگی اهالی در جریان پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

  مقصودی، منیژه و پارساپژوه، سپیده (1390)، گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه  در شمال شهر تهران، دوره 1، شماره 2، صص: 161ـ 137.

  11 نوامبر 2013
 • تصویر: مزداپور

  17 سپتامبر 2013
 • طبیعت یا محیط اطراف از اولین مولفه های در برگیرنده ی موجودات گوناگون می باشد. گونه های مختلف  موجودات زنده به اشکال مختلف در رابطه با محیط اطراف خود هستند. نسبت انسان با محیط اطراف از مهمترین روابط تاثیر گذار بر چگونگی سیر تکوین و تحول موجودیت زیستی و فرهنگی بشر بوده است، به گونه ای که بسیاری از دستاوردهای فرهنگی و تحولات زیستی بشری را می توان در راستای همسازی با محیط زیست پیرامون تبیین نمود و شناخت کاملتری نسبت به انسان از خلال تعامل و رابطه آن با محیط  پیرامونش به دست خواهد آمد.

  01 سپتامبر 2013
 • ­طبیعت یا محیط اطراف از اولین مولفه ­های در برگیرنده­ی موجودات گوناگون می­باشد. گونه­ های مختلف  موجودات زنده به اشکال مختلف در رابطه با محیط اطراف خود هستند. نسبت انسان با محیط اطراف از مهمترین روابط تاثیر گذار بر چگونگی سیر تکوین و تحول موجودیت زیستی و فرهنگی بشر بوده­است، به گونه­ای که بسیاری از دستاوردهای فرهنگی و تحولات زیستی بشری را می­توان در راستای همسازی با محیط زیست پیرامون تبیین نمود و شناخت کاملتری نسبت به انسان از خلال تعامل و رابطه آن با محیط  پیرامونش به دست خواهد آمد.

  27 آوریل 2013
 •  در روز پنجم ماه اسفند، جشن اسفندگان برگزار می شود. در این روز برای بزرگداشت اسفندارمذ، برابر با اوستایی سپنته آرمیتی (Səpantā Ârmaiti) دختر اهورامزدا، ایزدبانوی خرد و زمین، که یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی است، جشنی برگزار می شود. در یسنای یکم/بند یک فهرست این امشاسپندان این گونه یاد می شود: « من پیشکش می کنم آن را، من انجام می دهم آن را برای وهومنه،  برای اشه وهیشته، برای خشثره وئیریه، برای سپنته آرمیتی، برای هئورتات و امرتات، برای آفریننده ی گاو، برای آتش اهورامزدا، کوشاترین اثربخش امشه سپنته». معنای دقیق سپنته آرمیتی «اندیشه سازگار» (نیبرگ، ص 417) است.

  20 فوریه 2013
 • این تحقیق با هدف انسان شناسی عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر تغذیه در منطقه بیستون از توابع استان کرمانشاه انجام گرفته است،لذا سعی داریم تا در این تحقیق به سیر تحول غذاهای محلی ازگذشته تا کنون در بیستون را بررسی کنیم و آداب و فرهنگ غذا خوردن و نوع غذا خوردن مردم این منطقه از اهداف مهم مردم نگارانه ی این پژوهش می باشد.

  22 ژانویه 2013
 • تصویر: طبابت در سیستان، سال 1902 میلادی (1).
  پژوهش در خصوص پزشکی سنتی سیستان، دید تاریخی و تبارشناختی وسیعی را می طلبد؛ چه آنکه شواهد و مستندات، حکایت از پیشینه چند هزار ساله پزشکی در سیستان دارد. انجام نخستین عمل جراحی مغز در آسیا به مردمان شهر سوخته سیستان در 3200 سال پیش از میلاد مسیح نسبت داده شده است (2). پژوهش حاضر با صرف نظر از بلندای وسیع تاریخ سیستان، توجه خود را به صده اخیر معطوف نموده و به بررسی پزشکی معاصر سیستان می پردازد.

  26 نوامبر 2012

صفحه‌ها