شهر و فرهنگ

 • در این بخش انشجویان به سئوالات ترم های پیشین درس انسان شناسی شهری دسترسی دارند. این بخش به تدریج با سئوالات ترم های جدید افزایش می یابد.

  نمونه سئوالات درس ”انسان شناسی شهری“ دوره کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیم سال اول 1384-85 زمان: 90 دقیقه (13 نمره + 7 نمره تحقیق)

  1- نظریه های جغرافیایی در رابطه با شهر را تشریح کنید(2 نمره)

  2- گونه شناسی فضای شهری را بیان و با مثال هایی تشریح کنید(2 نمره)

  3- شهر را از ابعاد جامعه‌شناختی، روان شناسی اجتماعی و انسان‌شاسی تشریح کنید و این رویکردها را با یکدیگر مقایسه کنید(3 نمره)

  13 ژوئن 2007
 • از نیم ترم دوم سال تحصیلی 1385-1386 تحقیقات دو کلاس «انسان شناسی شهری» و «فرهنگ و توسعه» بر اساس الگوی زیر و تنها به صورت الکترونیک در قالب یک لوح فشرده تحویل داده می شود. اما توصیه می شود دانشجویان یک نسخه به صورت گزارش کاغذی برای خود تهیه کنند تا در صورت نیاز بتوانند آن را در نمایشگاه های پژوهشی ارائه دهند.
  03 می 2007
 • بیش از 30 ماه از زلزله دلخراش بم می گذرد، زلزله ویرانگر بم علاوه بر کشتار بیرحمانه انسانهای بی گناه و سرمایه های انسانی جامعه خسارت مادی فراوانی را برجا گذاشت وبه بیش از61000واحد مسکونی و تجاری در بم خسارت وارد آمد.

  26 دسامبر 2006

صفحه‌ها