روانکاوی

 • آن چه انسان را به دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ وادار ﯾﺎ ترغیب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  نیازها ،آرزوها و امیال ﺧﻮد ودﯾﮕﺮی اﺳﺖ، ورود به ساحت های  زﯾﺒﺎ و ممنوع یا اکتشاف هایی است که در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻣﮑﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﺮای تجربه آنها وﺟﻮد دارد.فیلم می توانند به بیننده کمک کند تا از واقعیت بگریزد و به دنیای تخیلی مطلوب خودش پناه ببرد.پنجره ای باشد به یک دنیای جدید با چشم اندازهای وسیع تر، متفاوت و غریب به درون خود بیننده یا آن چه دیده می شود...تحلیل روان کاوانه ی فیلم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ هر چه ﺑﯿﺸﺘﺮ به ﺗﺸﺮﯾﺢ عوامل ناخودآگاهی ﺑﭙﺮدازد که ﺑﯿﻨﻨﺪه را به ﺳﯿﻨﻤﺎ جذب ﻣﯽ ﮐﻧﺪ.

  25 آوریل 2015
 • چکیده: این مقاله نقش اتوریته را در عالم پزشکی نزد ایرانیان عصر حاضر بررسی میکند. اهمیت بار ِ زبان فارسی را در این نقش مورد توجه ویژه قرار میدهد. پژوهش، با استفاده از داده های فیلمهای فارسی انجام گرفته و پزشکان، صاحبان قدرت را نمایندگی می کنند.پروژه انجام این تحقیق از سوی انجمن پزشکان ایرانی فرانسه به من سپرده شده بود بدون آنکه در مورد نحوه انجام آن پیشنهادی شود. قرار بود نقش و جایگاه پزشک را در نزد ایرانیان به لحاظ روانکاوی بررسی کنم. همین. برای انجام آن هم شش ماه فرصت داشتم. درمورد آنکه مسئله را با کدام متد بررسی کنممطوئن نبودم.

  13 آوریل 2015
 • نگرشی دیگر بر راز حافظ , این کتاب شامل مجموعه مقالات پژوهشی  دکتر حسن مکارمی است که به تازگی در تهران توسط انتشارات پردیس دانش در هزار نسخه  به چاپ رسیده است.  این کتاب به همت و همکاری مرکز خدمات روان شناسی سیاووشان به چاپ رسیده است. در پیشگفتار می خوانیم ...:

  11 آوریل 2015
 • برنامه ترم بهارمرکز خدمات  روان شناسی سیاووشان اعلام شد. سخنرانی ها، که سرفصل‌هایی چون فلسفه، روان کاوی کلاسیک و روان کاوی لکانی را شامل می‌شوند، فرصتی در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌دهند تا با مبانی و مفاهیم روان کاوی فرویدی – لکانی آشنا شده ، نسبت به روند درمانی و نظری این دانش آگاهی پیدا کنند...

   

  11 آوریل 2015
 • ادیپوس و ابوالهول - جام کولیکس قرمز نقش آتنی اثر نقاش دوریس - قرن پنجم پیش از میلاد

  در بخش نخست این مطلب، دیدیم که دست یافتن به محتوای ذهن و اندیشه مردمان باستان امری است محال، چون برای کسب اطلاع درمورد آن منبعی در اختیار نداریم جز بخشی – شاید بسیار اندک – از فرآورده های فرهنگی تولیدشده با استفاده از آن محتوا. فرآورده های پیش روی ما، مثلن یک لنگه پای تقدیمی یا یک گلدان آتنی که روی آن تصویر موجودی بالدار نقش بسته، هرچند زمینه ای غنی و گسترده برای ژرف اندیشی و گمانه زنی به دست می دهند اما، مثلن به نسبت سفال همان گلدان که قابل تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی است، واقعیت های بسیار کمتری درمورد چند و چون پیدایش و سرگذشت خود در اختیار می گذارند.

  07 آوریل 2015
 • در امتداد سلسله نشست های آموزش روان کاوی مرکز خدمات روان شناسی سیاووشان، برنامه ی آموزشی ترم بهار این مرکز به شرح زیر جهت اطلاع در اختیار علاقه مندان و مخاطبان روان کاوی قرار می گیرد.دوره‌های آموزشی روان کاوی که سرفصل‌هایی چون روان کاوی کلاسیک و لکانی را شامل می‌شوند، فرصتی در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌دهند تا با مبانی و مفاهیم روان کاوی فرویدی – لکانی آشنا شده ، نسبت به روند درمانی و نظری این دانش آگاهی پیدا کنند.

   

  07 آوریل 2015
 • ژیژک،اسلاوی،1393، نقدباورهای مغرب زمین، ترجمه ی کیوان آذری، نشر محقق اردبیلی، چاپ اول،140 صفحه

  سخن مترجم

  در این کتاب «خطرناک‌ترین فیلسوف در غرب»[1] تلاش می‌کند تمام شالوده‌های اعتقادی مغرب زمین را در هم بشکند. او با جادوی استدلال‌های فلسفی و بینش‌های روانکاوی، باور به مفاهیمی مثل «آزادی لیبرال»، «حق انتخاب»، «دموکراسی»، «هوش مصنوعی»، «علم ژنتیک»، «کاپیتالیسم»، «معنویت‌گرایی‌های نو ظهور»، «اخلاقیات مصرفی»، «فضای مجازی» و ... را تبدیل به عجوزه‌هایی نفرت انگیز می‌کند که انسان غربی در دامن آنها به خوابی شیرین فرو رفته است.

  04 آوریل 2015
 • تا به حافظ می‌رسیم، همزمان شگفتیهای حضور او در هستی، یکی پس از دیگری بر ما جلوه می‌کند. هر شگفتی ما را به شگفتی دیگر می‌برد. مشکل بتوان فقط از یک بُعد حضور او سخن گفت. در طول تاریخ بشری، تا آنجا که می‌دانیم، هیچ کتاب شعری مورد تفأل قرار نگرفته است، نه در ایران و نه در جهان، نه پیش از حافظ و نه پس از او. این جای یگانه و ویژه می‌تواند سرفصل تازه‌ای از شناخت حافظ باشد.

  04 آوریل 2015
 • هنر زبان بیان ضمیر ناآگاه است و تحلیل و تفسیرش جنبه هایی از ریشه های نا آگاه اثر هنری و پدیدآورندگانش را باز می نماید.  گرانیگاه این گفتار تحلیل روان کاوانه ی اثر است و می کوشد به تفسیر نکته های بر آمده از ساحت ناآگاه آن بپردازد...

  14 مارس 2015
 • موپاسان از نویسندگان نیمه ی قرن نوزدهم فرانسه است. نیمه قرنی که در سرازیری انحطاط و تضادهای اجتماعی قرار گرفته و آبستن حوادثی تعیین کننده بوده است از جمله جنگ نامفهوم با اتریش و شکست اجتناب پذیر فرانسه در 1870 و در پس آن برقراری موقت " جمهوری و کمون پاریس" در 1871 و سرکوب بی رحمانه ی آن توسط ارتش و پلیس ارتجاعی آن زمان. موپاسان در آن دوره سرباز ساده ای بود با قلبی متالم از این شکست، با شخصیتی متضاد و بغرنج و افسرده و ناامید اما گستاخ...

   

  07 مارس 2015

صفحه‌ها