دیاسپورای ایرانی

 • زهره روحی :  تشکر از اینکه دعوت برای مصاحبه را پذیرفتید . لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید شغلتان چیست و در کجا زندگی می کنید و چند سال است که در آنجا زندگی می کنید

  18 اوت 2010
 • تاریخ و فرهنگ و جامعه ایرانی به طور عام،  همواره جذابیت بزرگی برای غیر ایرانیان داشته است. ادبیات یونان باستان، از شعر  و داستان  و نمایش نامه نویسی و فلسفه؛ ادبیات  و الهیات هند؛ فرهنگ چین و سایر تمدن های باستنی هر چند همه آنها در دسترس ما نیستند، گواهی بر این واقعیت به شمار می آیند.  

  18 اوت 2010
 • ایران در طول تاریخ  چند هزار ساله خود، هر چند بسیار مهاجر پذیر بوده و اقوام متعددی را در خود پذیرفته و تمدن و هنر و فرهنگ های ایرانی عمدتا کار همین اقوام هستند که از غرب و شرق و شمال و جنوب در دوره های مختلف وارد این سرزمین شده  و در آن ساکن شده اند، خود کمتر مهاجر فرست بوده است.

  17 اوت 2010
 • تبعات  فرهنگی –اجتماعی  پدیده  مهاجرت  که  در بین  ما ایرانیان  روند رو  به رشدی داشته  است  ،چیست ؟

  31 ژوئیه 2010
 • مهاجرت و زوال فزاینده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در ایران


  28 ژانویه 2009

صفحه‌ها