جغرافیای فرهنگی و اجتماعی

 • Aroosakhaye android nasle 1

  بافت شهری نوشاتل در آغاز بر روی جاده ای شکل گرفت که در سمت جنوبی خار سنگلاخی آن پایین می رفت و پس از صدمتر راه در امتداد رود سیون در مسیر امروزی خیابان مولن و سپس خیابان شاوان قرار می گرفت. اما از آنجا که مسیر قلعه به شهر بارها دستخوش آتش سوزی شد، اکنون خیابان شاوان قدیمی ترین خیابان این شهر است. بعدها تا قرن نوزدهم نوشاتل با خانه های ویلایی اعیان نشین در حاشیه دریاچه، به سمت شرق و غرب گسترش یافت. در همان زمان، مرکز شهر در محل رسوبات رود سیون پیش رفت تا به انشعاب این رود رسید.

  09 فوریه 2016
 • زبان، ابزاری است برای برقراری ارتباط، و زبان گفتاری، مهمترین این ابزراها است. زبان مشترک یکی از مهمترین ویژگی‌های یک فرهنگ است و حتی اگر یک فرهنگ مادر به‌واسطه مسائلی همچون مرزبندی‌های تصنعی و سیاسی، چند پارچه شود، باز هم این زبان مشترک است که می‌تواند ارکان یک فرهنگ مشترک را همچنان استوار و پابرجا نگه دارد.

  03 فوریه 2016
 • واژۀ اَرا و اصطلاح اَرا کردن، درواقع معادل واژۀ آرا و آرایش‌کردن در فارسی معیار است (بیهقی، 1383: 37). آرا در فارسی معیار به معنی امر به آراستن است (عمید، 1363: 20) و هرگاه با کلمه‌ای دیگر مانند انجمن‌آرا، بزم‌آرا، رزم‌آرا و جهان‌آرا و ... ترکیب شود، مخفف آرایش و به معنی زیب و زیور است (همانجا). کاربرد این واژه و اصطلاحات مشتق‎شده از آن در شعر شاعران کلاسیک همچون فردوسی، منوچهری، نزاری‎قهستانی و غیره حاکی از پیشینۀ کهن این واژه در زبان و ادبیات ‎فارسی است. ظاهراً واژۀ آرا، در گویش سبزواری به‌صورت اَرا کاربرد دارد.

  31 ژانویه 2016
 • اشارات مقدماتی - در كتاب تاریخ بیهقی نوشته خواجه ابولفضل محمد بن حسین بیهقی اشاره های درخور توجهی به جایگاه موسیقی در دوران غزنویان شده كه آن اشارات می توانند تا اندازه ای ما را به شناخت فرهنگ و جایگاه اجتماعی موسیقی آن دوران آشنا سازند. در لا به لای نمونه هایی كه بیهقی در این كتاب ارائه می دهد، تصویر اجراها و چگونگی اهمیت و موقعیت نوازندگان و مراتب دریافت صله را به ما می نمایاند.

  19 ژانویه 2016
 • توده مردم ایران تا نهضت مشروطه و اکثریت نخبگان جامعه تا بیش از دره ناصرالدین شاه روزنامه و روزنامه نگاری را نمی‌شناختند. مانند بسیاری از دیگر پدیده‌های نو، تنها گروهی انگشت شمار از درباریان و دیوانیان عالی رتبه و بازرگانان که با خارج به ویژه با هند و  روسیه در تماس بودند از وجود کاغذ اخبار یا گازت آگاهی داشتند.

  نخستین روزنامه های گیلان (1)

  19 ژانویه 2016
 • قلعه نوشاتل

  نوشاتل شهری در سوئیس، مرکز کانتون و بخش نوشاتل است. این شهر در کنار دریاچه ای به همین نام در جانب جنوبی فلات ژورا و مقابل رشته کوه های آلپ قرار دارد. نام این شهر دوبخشی بوده و به معنای "قلعه جدید" است. این نام به قلعه ای برمی گردد که در پایان قرن دهم میلادی بر فراز یک پرتگاه سنگی ساخته شد. نوشاتل در غرب سوئیس در حدود بیست کیلومتری مستقیم مرز فرانسه، در کرانه چپ بخش شمالی دریاچه نوشاتل واقع است. این شهر 40 کیلومتر با جانب غربی برن در شمال شرقی ژنو و نیز 74 کیلومتر با جانب شرقی بزانسون{در شرق فرانسه} فاصله دارد.

  19 ژانویه 2016
 • (به مناسبت صدمین سال آغاز جنبش و انقلاب جنگل)

  18 ژانویه 2016
 • ساز بالافون، یکی از سازهای آفریقایی با آوایی بسیار خاص است که ریشه از کشور مالی گرفته و در آنجا جایگاه ویژه‌ای در میان قوم ماندینگو دارد. این زیلوفون از ورقه های چوبی تراشیده شده به سمت بالا تشکیل شده که زیر آنها، کدو تنبلی قرار داده شدهو مثل جعبه هایی صدا را پژواک می دهند. ساز بالافون به صورت تک نوازی، گروهی یا همراهی کننده، ساز بسیار محبوبی در سراسر آفریقای غربی است...
   

  10 ژانویه 2016
 • montbenon

  نهاد قانونگذاری لوزان، شورای شهر است. این شورا صد عضو دارد و شهرداری با هفت عضو، سازوکار اجرایی آن را تشکیل می دهد. اعضای نهاد قانونگذاری این شهر با سیستم تناسبی و نهاد اجرایی با سیستم اکثریتی در دو مرحله انتخاب می شوند. مدت این عضویت ها پنج ساله است. در شورای شهر لوزان، جناح های چپ 62 کرسی از 100 کرسی موجود را به ترتیب زیر به خود اختصاص داده اند: حزب سوسیالیست با 29 کرسی، حزب سبز با 20 کرسی، حزب چپ متشکل از حزب کارگر مردمی و همبستگی و مستقل ها با 13 کرسی.

  05 ژانویه 2016
 • بررسی همه ی نقشه هایی که در قرون نخستین اسلامی برای ایران و به ویژه به صورت ناحیه ای برای سواحل جنوب دریای خزر توسط جغرافیدانان ایرانی و عرب ترسیم شده نشان می دهد که محدوده ی گیلان امروزی و مراکز جمعیتی آن در این نقشه ها به صورت ناقص و با دقت بسیار اندک نمایانده شده است. این نقیصه به ویژه در سه قرن نخست هجری قمری و حتا تا چند قرن بعد از این دوره نیز بسیار مشهود است.

  27 دسامبر 2015

صفحه‌ها