کاربردی

 • عمدتاً در کشورهای توسعه ­یافته و پیشرفته، علوم انسانی و اجتماعی در سطح وسیع و مناسبی در شناخت و حل مسائل جامعه مورداستفاده قرار می‌گیرد. درحالی‌که، در ایران، علوم انسانی و به‌ویژه علوم اجتماعی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند و نقش پُررنگی در بهبود و رفع مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر عهده ندارند. با این وصف، می‌توان از سه جنبه به شناخت و علت‌یابی عدم استفاده از نخبگان علوم انسانی در حل مسائل کشور نگریست؛ 1. جامعه و فرهنگ آن؛ 2. دولت و سیاست‌گذاری آن؛  3. نخبگان علوم انسانی و رویکرد آن‌ها.

   1.  جامعه و فرهنگ آن

  17 نوامبر 2015
 • اپیگرافی یا کتیبه خوانی یکی از شاخه های علم باستان شناسی است. مقصود از به کارگیری گزاره «علم باستان شناسی» به جای «باستان شناسی» صِرف در این جا تأکید روی این واقعیت است که برای به دست آوردن شناختی تا حد ممکن دقیق از زندگی بشر در روزگار باستان، دوره ای تاریخی از سقوط امپراتوری روم غربی در سال 476 میلادی به قبل، استفاده از رویکردها و روش های علمی – گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای رویکردی مشخص - اهمیتی تعیین کننده دارد.

  11 نوامبر 2015
 • جامعه شناسان همانگونه که تأثیرات رسانه های جدید بر عرصه های مختلف جامعه را مطالعه می کنند تأثیرات آن بر خودشان و خود جامعه شناسی را نیز به دقت زیر نظر می گیرند. هر ساله کتب و مقالات متعددی منتشر می شوند کهبر تعامل بین جامعه شناسی و تکنولوژی های جدید ارتباطی تمرکز دارند. یکی از اهداف این نوع مطالعات پاسخ به این پرسش است که تکنولوژی های جدید ارتباطی بر تحقیق و پژوهش جامعه شناختی چه تأثیراتی داشته اند؟ این نوشتار کوتاه به پدیده نوظهوری در جامعه شناسی کشور می پردازد که که می تواند به جریانی غالب تبدیل گردد.

  03 نوامبر 2015
 • بررسی عوامل موثر بر توسعه صنایع دستی شهرستان ساری 

        چکیده :

  27 سپتامبر 2015
 • گستردگی و تنوع اندیشه لوی استروس، او را جزو آن دسته انسان شناسانی قرار داده که در یک کلام آثارش بی نهایت بار می تواند خوانده شده و تفسیر شود.
  «پاورپوینت» حاضر هر چند که ارائه ای برای درس «انسان شناسی خویشاوندی» دوره دکترای انسان شناسی دانشگاه تهران بود اما عملاً نمی توانست آثار و ایده های او را تنها در چهارچوب محدود خویشاوندی و خانواده معرفی کند. از طرف دیگر لازم نیست که به کتابها و ارجاعات گوناگون و برای معرفی آثار و ایده های انسان شناسان دلبسته بود و به شاخ و برگ دادن هایی رسید که امروزه بسیار باب شده است: «پیچیده نویسی و زیاد نویسی».

  14 ژوئیه 2015
 • انقلاب اوسمانی{Hausmann} به مدرن سازی مجموعه پایتخت فرانسه اطلاق می شود که بین سال های 1852 تا 1870 توسط ناپلئون سوم و اوسمن، فرماندار پاریس صورت گرفت. این پروژه تمام زمینه های شهرسازی را هم در پاریس و هم در محله های بیرونی آن شامل می شد: خیابان ها و بلوارها، تنظیم نماها، فضا های سبز، اسباب و لوازم شهری، فاضلاب و شبکه های آبرسانی، تجهیزات و بناهای عمومی.

  14 ژوئیه 2015
 • تا به حال، تنها قوانینی را که راجع به ویژگی های فرهنگی دور افتاده و جدا،بودند ، در نظر داشتیم. با این حال، زمانی که به تدریج، فهرست قوانین را دنبال می کردیم، به ویژه، زمانی که به مفهوم "بازتفسیر" رسیدیم،به طرز نامحسوسی، به سمت دیدگاهی پیش رفتیم که از فرهنگ،برای کسی که آن را به عنوان یک سیستم در نظر می گیرد،مجموعه  ای از ویژگیها می سازد.

  14 ژوئیه 2015
 • بدین ترتیب، اگر یک "انسان شناس"،  به منظور رسیدن به هدفی معین، اقدام کند- چه این هدف، برایش هدفی شخصی باشد و چه هدفی تحمیل شده از بیرون باشد- علمی خاص، به نام علم "اهداف"، وجود ندارد. آیا می توان گفت که علمی به  نام علم "روش  "  وجود دارد؟ اگر جواب به این سوال مثبت باشد،باید گفت که این علم،  طبیعتا،تنها توانسته است  به طور تجربی ، و در پی تحقیقات  پی در پی ، خود  را آشکار کند.

  07 ژوئیه 2015
 • گیلان و مازندران سرزمینی یگانه در گسترۀ کوه و جنگل و دریااند که نشانه‌های دیرینگی‌شان در برگ‌برگ تاریخ مسطور است. خوانده شدن به لقب « دیو ورن » از سوی کسانی که دینی نو برگزیدند و ایستایی و پویایی بسیاری از نشانه‌ها و آداب و سنن باستانی نزد آنها گواهانی زنده و گویا از این دیرینگی و تعصب مذهبی‌شان می‌باشد. 

  از جملۀ این نشانه‌های کهن و دیرینه وجود تقویم و گاهشماری باستانی است که کماکان مورد استفادۀ کهن‌سالان آن قرار دارد.

  24 ژوئن 2015
 • مقدمه در تعربف:انسا‌ن‌شناسی کاربردی و مستندهای کاربردی، دو مفهوم مختلف و در عین حال پیوسته‌اند. بنظر می‌رسد یافته‌های انسا‌ن‌شناسی کاربردی، بهترین نقش افکار عمومی‌سازی خود را در مستندهای کاربردی برای تغییر، جستجو می‌کند و انسا‌ن‌شناسی کاربردی در سطوح مدیریت کلان برنامه‌ریزیها در مورد «مسائل انسانی‌ معاصر» (1) و بکارگیری دانش برای تسهیل تغییرات است.

  انسا‌ن‌شناسی کاربردی:

  01 ژوئن 2015

صفحه‌ها