صدا و موسیقی

  • جان بلکینگ(John Anthony Randall Blacking)به عنوان یک چهره ای اصلی در رشته انسان شناسی موسیقی (ethnomusicology) در جهان شناخته شده است. او به عنوان یک انسان شناس، نزد مایر فورتس (Meyer Fortes) آموزش دید (1950-1953) و بعدها به عنوان یک انسان شناس موسیقی تحت تعلیم آندره شفنر(Andrè Schaeffner) قرار گرفت و در تأسیس رشته علمی انسان شناسی موسیقی نقشی بسیار مهم ایفا کرد.

    23 ژانویه 2008
  • پروفسور استفن بلام  (Stephen Blum) استاد موسیقی دانشگاه شهری نیویورک  از جمله دانشمندانی است که درباره موسیقی ایرانی به طور وسیع به تحقیق و مطالعه پرداخته و در این مسیر به پژوهش های قابل توجهی درباره ابعاد انسان شناختی موسیقی ایرانی دست یازیده است. پروفسور بلام در سال 1964 از اوربین کالج / آمریکا لیسانس موسیقی گرفت و در سال 1972 دکترای خود را در رشته موسیقی از دانشگاه ایلینوی / آمریکا دریافت داشت.
    27 سپتامبر 2007

صفحه‌ها