هنر

 • رشد توجه جامعه شناسی به هنر, پدیده ای متاخر است. تا قرن بیستم, تاریخچه ی هنر بر بررسی شیوه ها و شخصیت هنرمندان متمرکز بود. با این همه, در پایان قرن نوزدهم, جریان تاریخ فرهنگی به جانشین کردن پویایی هنر تجسمی در بافت افکار یک عصر (تمدن عصر نوزایی در ایتالیا, یاکوب بورکهارت,1860)(1), و یا رها ساختن هنرها از عملکرد اجتماعی (مخالف با هنر نخبگان, ویلیام موریس,1878)(2) پرداخت.در قرن بیستم افراد سرشناسی ادامه دهندگان چنین رویکردی بودند (اثر هنری و اهمیت های آن, اروین پانوسکی,1955)(3).

  23 دسامبر 2008
 • سایت OriginsNet به وسیله دکتر جیمز هارود(1) محقق متخصص در هنر پیش از تاریخ، دین و نشانه شناسی مدیریت می شود. وی دارای دکتری در رشته دین با تمرکز بر اسطوره شناسی تطبیقی(2) و دین یونان باستان از دانشگاه سیراکیوز، کارشناسی ارشد در رشته الهیات فلسفی و کارشناسی در روان شناسی عمیق از مؤسسه تحصیلات تکمیلی پاسیفیکا است. در این زمینه دکتر هارود وضعیت های خلسه شمنی را در حوزه-های مختلفی بررسی کرده است.

  18 دسامبر 2008
 • انسان های ابتدایی ابزارهای بیان مختلفی را به وجود آورده اند؛ این ابزارها تمامی زبانی اند (حتی قبل از مستعد شدن ساختار دهان و حلق برای خلق زبان شفاهی) یعنی گفتاری ویژه در آنها نقش بندی می شود. شاید قبل از هر چیز انسان ابتدایی از عناصر نزدیک به خود برای گفتن

  06 دسامبر 2008
 • صفحه انسان شناسی هنر (Anthropology of Art) در پی ایجاد زمینه ای علمی جهت طرح حوزه کاری این شاخه از انسان شناسی در ایران است. مدیریتِ صفحه به همراه گروهی از محققان هنر از رشته انسان شناسی و رشته های مرتبط (در سطوح کارشناسی، ارشد و دکتری)، سعی خواهد داشت تا با ارائه متونی علمی در قالب نظریه ها، مکاتب، روش ها، موضوعات، شاخه-ها، مسائل و رویکردهای رایج و اخیر رشته انسان شناسی هنر، به معرفی آن در حوزه علوم اجتماعی و انسانی ایران بپردازد.

  04 دسامبر 2008
 • عصر سنگ با هنر عصر سنگ (stone age art) اولین دوره شناخته شده در فرهنگ پیش از تاریخ انسانی است، که در طول آن کار با ابزارهای سنگی انجام می شد. این دوره با اولین پیدایش انسانی در حدود 2 میلیون سال پیش آغاز می شود و شامل سه دوره زیر است:

  08 دسامبر 2007
 • « هنرمند فردی حرفه ای است که امر ضمنی را به امر عینی بدل می کند،  کار او عینی کردن است یعنی سلیقه را به شیئی تبدیل می کند. او فردی است که امکان ها را به تحقق در می آورد:  معنی عملی امر زیبا جز با به تحقق در آمدن قابل شناخت نیست. در واقع معنی عملی امر زیبا به گونه ای ناب، امری منفی است و تقریبا  صرفا از «سرپیچی» ساخته شده است.
  02 ژانویه 2007
 • اين شرح کوتاه تلاش دارد تا در نهايت به يک سوال کلي جواب دهد. اينکه در پس تصوير زناني که آلتمن در دو فيلم تصاوير (Images، 1972) و سه زن (‌3Women، 1977) بازنمايي‌شان مي‌کند چه محتواي ضمني‌اي نهفته است؟ و آيا اين محتوا در نهايت با فرضيات از پيش موجود ما در مورد بازنمايي تصوير زنان در هنر منافاتي اساسي دارد يا نه؟ فرضياتي در مورد ضعف و انفعال هميشگي زنان، حضور جنسي آنها براي نياز مردان، اين‌هماني آنها با قلمرو طبيعت و موجوديت آنها به عنوان موضوع هنر و نه خالق آن.

  01 ژانویه 1970

صفحه‌ها