هنر

 • در این مقاله، از رابطه هنر و جهانی شدن تعبیری زبان شاختی شده است. مولف ابتدا به مسئله جهانی شدن و نیز جهانی شدن هنر پرداخته و سپس دو ابزار زبان شناختی، یعنی تحلیل مولفه ای و پدیده نشان داری را بر طیق نطرات زبان شناسان تبیین و تشریح کرده است در قسمت سوم مقاله جهانی شدن بر اساس ملاک های نشان داری تحلیل و نتایج آن صورت بندی شده است. مقاله با پیش بینی روند جهانی شدن پایان می یابد.

  برای خواندن مقاله بر لینک زیر کلیک کنید:


  02 مارس 2009
 • هنر و انسان شناسی به طور تاریخی ارتباط میان هنر و انسان شناسی ارتباطی نامساعد بوده است، تاحدودی به خاطر مسائل حول تعریف هنر و سؤال از کاربردپذیری بین فرهنگی آن، به خاطر فروگذاری بسیار عمومی فرهنگ مادی توسط انسان شناسان (نگاه کنید به Ucko 1969, Miller 1983). این اشیاء هنری نبودند همچون دیگر چیزها که مطالعه می شدند، برای مثال، همانند نقاب ها، مصنوعات هنری زیباشناختی، نشان های بارگاهی یا چماق ها یا پوشش ها؛ برای اینکه حداقل بیشتر قرن بیستم، اصلاً اشیاء به سختی مورد مطالعه قرار می گرفتند. مخصوصاً به ندرت مطالعه ها با شکل آنها سروکار داشتند.

  01 مارس 2009
 • الن دیسانایاک (Ellen Dissanayake) در ایلینویز به دنیا آمد و در وال والِ واشنگتن بزرگ شد . پدرش مهندس و مادرش خانه دار بود. او در سال 1957 از دانشگاه واشنگتن مدرک لیسانس دریافت کرد. دیسانایاک در سیاتل زندگی می کند و در دانشگاه واشنگتن کار می کند. او در مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی در شهر نیویورک ، دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند، کالج Sarah Lawence، مدرسه ملی هنرها در پاپوا گینه نو و در دانشگاه Peradeniya در سریلانکا تدریس کرده است. در 1997 هم در دانشگاه آلبرتا در ادمونتن و کانادا تدریس داشته است.

  22 فوریه 2009
 • کاربرد مفهوم هنر به طور بین فرهنگی با بررسی، البته مختصر، شیوه هایی که در آنها اشیاء داخل مقوله غربی هنر می شوند، اکنون ما در وضعیتی هستیم که ببینیم آیا این مقوله، یا هر شیوه تعریف چیزها به مثابه اشیاء هنری، برای تحلیل چیزها در میان فرهنگ ها مفید است. اگر برای لحظه ای فرض کنیم که هدف تحلیل انسان شناختی از اشیاء، فهم آنها و توضیح ابعاد شکل آنها در ارتباط با فرهنگ هایی باشد که آنها را تولید کرده و یا استفاده می کنند، تعاریف اول و سوم اشیاء هنری برای فایده محدود در سطح قرار می گیرند.

  17 فوریه 2009
 • مسئله تعریف هر کسی که درباره انسان شناسی هنر می نویسد، نهایتاً مجبور است با این مسئله که هنر چگونه تعریف شده ، مواجه شود. این نویسندگان در گذشته اخیر ممکن است تعهدی را احساس کرده باشند نسبت به سؤال برچسب "ابتدایی" (primitive) (نگاه کنید به Gerbrands 1957, Anderson 1979, Layton 1991). در مورد واژه دوم، من قانع هستم به فرض اینکه پیکار در انسان شناسی پیروز شده است، اگر نه در تاریخ هنر (cf. Rubin 1984: 6ff). ضمیمه برچسب ابتدایی چیزی را اضافه نمی کند، ولی باعث سردرگمی در ادبیات هنر جوامع غیرغربی می شود (نگاه کنید به Layton 1991 برای بحثی آگاهانه، اما Gell 1992: 62 fn.

  12 فوریه 2009
 • فریدریش نیچه (1844-1900)، در بحث از موضوع هنر، به خود هنرمند می پردازد و به آفرینش گری او و این امر در کتاب اش زایش تراژدی جلوه گر می شود. نیچه فیلسوفی دیگرگون است و شاید هم بتوان تفسیر او از هنرمند را در این دیگرگونی و آفرینشگری او در دنیایی دید که جهانی دیگر است.

  08 فوریه 2009
 • Jones, Anna Laura., 1991, Contemporary folk art in French Polynesia, Ph. D Thesis, Department of Anthropology, Stanford University. رساله دکتریِ خانم آنا لورا جونز در دانشکده انسان شناسی دانشگاه استانفورد که در سال 1991 دفاع شده است، به ارتباط میان بازنمودهای هویتی در اشکال هنر مردمی و هنرهای سنتی می پردازد. هنر به مثابه یکی از مهم ترین میراث های فرهنگی همواره در خود ظرفیت های بازتولیدی و بازآفرینی معنایی را دارد. بازسازی معنای تاریخ گذشته، ابزاری است برای بازیادآوری هویت قومی و محلی.

  05 فوریه 2009
 • رید، هربرت.، 1374، معنی هنر، ترجمه نجف دریابندری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 246 صفحه. کتاب "معنی هنر" که در ابتدا یک سلسله مقالات به قلم "هربرت رید " (1968ـ 1893) در سال 1931 بوده امروز دیگر به صورت یک متن کلاسیک در توضیح مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبش های عمده ی هنری درآمده است. این کتاب حاوی مطالب و سر فصل های ارزنده ای در خصوص تمام ابعاد و جنبه های گوناگون هنر است که می تواند پاسخ گوی سؤالات و نیازهای هر پژوهش گر هنری با هر گرایشی باشد.

  03 فوریه 2009
 • هنر درمانی, با مشایعت درمان و حمایت هنر, در حوزه ی پرستاری و مسئولیت پذیری فردی, جایگاهی خاص به خود اختصاص داده است. اگر هنر درمانی را رشته ای جدید بدانیم, باید ریشه هایش را در رابطه ای بسیار کهن که کاربردهای هنری و بیماری ها ( عضوی یا روحی) را به هم پیوند می دهد جستجو کنیم. از دوران باستان, فواید هنر گرامی داشته می شد زیرا هنر مایه ی آرامش جان ها بود. یونانیان باستان موسیقی را برای درمان «جنون» استفاده می کردند, و از نمایش نیز مانند موسیقی برای خواص درمانی اش بهره می بردند. ارسطو, به نمایش از زاویه ی تخلیه هیجانی, همچون تخلیه ی هیجانی تماشاگران و بازیگران, نگاه می کرد.

  01 فوریه 2009
 • رساله موسیقی مسیم طرب متعلق به قرن دهم هجری فمری اثر مولفی ناشناخته به نام «نسیم» است. این رساله با مقدمه و تصحیح امیر حسین پور جوادی و به همیت انتشارات فرهنگستان هنر در سال 1385 چاپ و منتشر شده است. نویسنده مقاله حاضر پس از مرور و معرفی اجمالی رساله نسیم طرب و ذکر مطالب بدیع و مهم آن، نکاتی در باب رساله و تصحیح آن بیان کرده و به روابط شعبه ها و مقامها (با توجه به رسالات موسیقی بنائی و امیر خان گرجی ) ، نقره و ارکان ایقاعی ، و دوری یا دور اساس پرداخته است.

  31 ژانویه 2009

صفحه‌ها