معماری

 • فاضلی، محمد، بهرامی، اردشیر، کریمی، طیبه، مدیریت شهری و توسعة دانش شهری، تهران: تیسا، ۱۳۹۳.

  معرفی کتاب

  این کتاب، جلدِ دوازدهمِ یک مجموعة چهارده جلدی است. مجموعه‌ای که به مستندسازی و ارزیابی تحلیلی و انتقادی فعالیتهای شهرداری تهران در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در حیطة اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد.

  21 ژوئن 2016
 • شناخت هر­پدیده و درک فرآیند­تاریخی و تحول آن به این دلیل اهمیت دارد که به مدد­آن می توان به مسائل،­ تنگناها­ و­سوالات مطروحه در­ "وضع موجود"پدیده پاسخ گفت و­ به سخن بهتر ­"عوامل"چرایی وضع موجود را بازشناخت .

  نویسنده در­این کتاب برآن شده است که با­استفاده از­فرآیند تاریخی ، "شهر" ایرانی در­گذشته و موجود آن بازشناسد، "شار" را تبیین کند، "شهر"را تعریف نماید وشهر فردا را تخمین زند.

  21 ژوئن 2016
 • چکیده

  21 ژوئن 2016
 • فریدریش هوندرتواسر (Friedrich Hundertwasser) با نام اصلی فریدریش شتوواسر(Friedrich Stowasser)، هنرمند و معماری اهل وین بود (1928-2000). او نخستین بار آثارش را در سال  1952 به نمایش گذاشت.  نظریه معروف او «فراخودکارگرایی»  است که آن را مطرح و تشریح کرده است. وی بر اساس همین نظریه دو کتاب با عناوین « خوانایی ِ خلاقیت فراخودکار» و «سینمای فردی  فراخودکار»  را در سال 1956 منتشر کرده است.  مهم ترین آثار معماری او در شهر وین قرار دارند و جزو انعطاف پذیرترین  و غیر متعارف ترین اشکال معماری قرن بیستم به شمار می آیند.

   

  18 ژوئن 2016
 • معماری وحدت و ضرورت باز تأویل آن در معماری مدرن جهان اسلام

  تأملاتی بر نگرش پدیدارشناختی نوربرگ ـ شولتز در باب معماری سرزمین های اسلامی

  چکیده

  15 ژوئن 2016
 • معرفی کتاب «نورپردازی پل ها»  

  06 ژوئن 2016
 • نسبت میان بدن‌ انسان، ادراک فضای خلق‌شده و خلق مکانیت فضا، نسبتی است دیرینه در تاریخ معماری ملل مختلف که می‌توان آن را در هر دورة زمانی و مکانی مورد مطالعه قرار داد. اساساً هنر هر سرزمین را نخست در نسبتش با ابعاد وجودی بدن انسان می‌سنجند. میزان حضورپذیری و ظرفیت و قابلیت تحرک‌پذیری بدن در فضای ساخته‌شده و نیز میزان سلطة ابعاد فضای پر  و خالی بر ابعاد بدن مخاطب را از ویژگی‌های اصلی هر معماری به‌شمار می‌آورند.

  05 ژوئن 2016
 • انسان شناسی تاریخی فرهنگ ایران مدرن

   

  برج آزادی

   

  03 ژوئن 2016
 • طبیعت و شهر:
  مقدمه

  در دنیای حاضر شهرنشینی بیش از هر زمانی در طول تاریخ گسترش یافته و بسیاری از عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را متأثر از خود ساخته است. در شهرهای بزرگ فعالیتهای بشری به حدی بر طبیعت اثر گذاشته‌اند که نظام عادی طبیعت و ارتباط آن با دما و آب و هوا و گیاهان و جانوران را بر هم زده است، این در حالی است که تعریف طبیعت در منظر شهری هنوز به خوبی درک نشده است. با توجه به الگوی رشد سریع شهرها باید دریافت که فرد شهرنشین از طبیعت و بویژه درختان و گیاهان بیش از پیش جدا شده است.

  01 ژوئن 2016
 • لوکوربوزیه شخصیتی است در آن واحد، هم  مورد ستایش  بسیاری از متخصصان و  هم مورد نفرت  بسیاری دیگر (پروژه او، بازسازی  مرکز پاریس، نوعی هذیان گویی نظری از جنس بدترین کج سلیقگی های ممکن بود و چیزی شبیه به تمایل به یک غارتگری کامل)  شارل ادوار  ژانره ملقب به لوکوربوزیه  (1887-1965) تبار سویسی داشت و در سال 1930 فرانسوی شد.  او یکی از چهره های  برجسته شهرسازی  قرن بیستم به شمار می آید و ابداع کننده مفهوم «واحد مسکونی» است.  لوکوربوزیه ، همین طور، دکوراتور،  نقاش و مجسمه ساز بود.

  28 می 2016

صفحه‌ها