علم

 • علم بهتر است یا ثروت؟ این پرسشی آشناست که اکثر ما در طول تحصیل و یا حتی در زندگی روزمره‌مان با آن بسیار برخورد داشته‌ایم و همه به‌نوعی به آن فکر کرده‌ایم و گاهی به برتری علم و گاهی نیز به برتری ثروت رأی داده‌ایم. باوجوداین، باید پرسید آیا چنین پرسشی، اصولاً پرسشی درست است؟

  05 ژانویه 2016
 • تصویر: انگلس
  چشمگیرترین دستاورد ترکیب مارکسیسم با انسان شناسی اواخر قرن بیستم اروپا،  اروپا و مردمان بدون تاریخ، اثر اریک ولف است(1982).  ولف بر ضد هنجار غالبی که تولید قوم نگاری های کاملا محدود ومشخص را به عنوان شرح هایی مستقل تصدیق می کرد، دانش وسیعی از انسان شناسی را درون تاریخ گسترده ای از توسعه ی سرمایه داری غربی و واکنش های محلی جای داد. همچنین به جای اتخاذ واژگان مفهومی مستعمل برای وضعیت های پیشاسرمایه داری...

   

  انسان شناسی جامعه ی نابرابر

  02 ژانویه 2016
 • وقتی شرایط بد است

  30 دسامبر 2015
 • کارولینا ماریندا ( ک): مشگل آن است که به همکارانتان آزادی عمل نمی دهید و به این لحاظ کسی  حاضر به همکاری با شما نیست.----- لتور ( ل) : زیادی به من سخت می گیرید. در دفاع از خود می توانم بگویم  که تصور و درک تکثر هستی شناسانه ، یک بسیارگانگی واقعی که توسط تاریخ و انسان شناسی توجیه شده باشد، بسیار دشوار است. بنا بر این، راهکردی بسیار افراطی یا بهتر بگویم سازافزاری لازم دارید که فقط به این مورد توجه کند؛ و بدین لحاظ  سازافزاری بسته خواهد بود.  سوریو  نیز تکثر را مطرح می کند لیکن بدون توجه  به واقع گرایی قوم شناسی. و از سبکش هم چیزی نمی گویم.

  27 دسامبر 2015
 • یکی از مسائلی که در جامعه ما مطرح شده،‌ پژوهش های دانشگاهی و بی کیفیتی آنهاست. این مساله عموما حول نوعی آسیب شناسی در باب چرایی این بی کیفیتی تحقیقات و ناکارآمدی و همچنین غیر مفید بودن آنهاست. آسیب شناسی های موجود عموما حول چند موضوع کلیدی در این عرصه است: چرایی عدم ارتباط جامعه با نتایج تحقیقات، چرایی عدم جدی گرفته شدن تحقیقات توسط اجتماعات علمی و همچنین مساله سرقت علمی از منابع داخلی و خارجی.

  27 دسامبر 2015
 • تصویر: مورگان
  مشکل نوشتن در مورد مارکس برای خوانندگانِ تعلیم دیده در سنت تحلیلی این است که تفکر دیالکتیکی اغلب برای آن ها مبهم می نماید. چگونه تولید می تواند هم کل اقتصاد و هم جزئی از آن باشد؟ چگونه تاریخ می تواند  هم  تعمقی فلسفی و هم تحقیقی تجربی بدون رسیدن به اهداف باشد؟ چگونه سرمایه می تواند هم کاری جدی درمورد اقتصاد سیاسی و هم نقدی فرهنگی  و حتی یک شوخی بزرگ بنماید؟ مقصود من در این مقاله،پیش از هرچیز دعوت به مواجهه با مارکس گروندریسه است تا بدین طریق از فرمالیسم خشکی اجتناب شود که در دهه ی 70 بخش بزرگی از انسان شناسی مارکسیستی را متاثر کرده بود.

  26 دسامبر 2015
 • روز 23 آذر 1394، در دانشکده علوم اجتماعی، یک هم اندیشی  با حضور  اساتید و دانشجویان گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران برگزار شد. گزارش این نشست که در نشریه «ندا»، نشریه  الکترونیک انجمن علمی دانشجویان انسان شناسی دانشکده منتشر شده است، برای بازنشر در اختیار  انسان شناسی و فرهنگ قرار گرفته است که از طریق لینک زیر می توانید به آن دسترسی داشته باشید:

  26 دسامبر 2015
 • گستره‌ی مطالبی که در دوره‌ی راهنمایی تدریس می‌شود این فرصت را برای نوجوان فراهم می‌آورد که از توانایی‌های جدید خود بهره‌مند شود. ازآنجایی‌که اساس و منطق همه‌ی درس‌ها یکی است، نوجوان به‌مرورزمان قواعد کلی را یاد می‌گیرد و منفعت دنیای جدید آموزشی‌ای را که وارد آن شده درک می‌کند. معلمان با این گفته‌ی ما موافق نیستند. ازنظر ایشان منطق موجود در همه‌ی درس‌ها یکسان نیست ولی مسئله این است که زمانی که ما درک کنیم منطق مشابهی در پس همه‌ی درس‌ها وجود دارد، آموزش بسیار آسان‌تر خواهد شد. بسیاری از دانش‌آموزان درس‌های مختلف را به‌صورت دنباله‌هایی می‌بینند که هیچ ارتباطی باهم ندارند.

  23 دسامبر 2015
 • در خبرها آمده بود که روز بیست و یک آذر نود و چهار شمسی استاد احمد منزوی درگذشت. این یادداشت درباره ایشان در وبگاه اینترنتی انسان شناسی و فرهنگ منتشر می شود تا ضمن تسلیت به جامعه علمی و خانواده ایشان، ادای احترامی به کوشش های چندین دهه از عمر این پژوهشگر، کتابشناس و  فهرست نویس بزرگ نسخه های خطی باشد.

  22 دسامبر 2015
 • شبح پسامدرنيسم در محافل ادبي و مراکز آکادميک ما در گشت‌وگذار است. در جلسات اين محفل داستان‌نويسي و آن حلقه‌ي نقد، اصطلاح «پسامدرن» همچون واژه‌اي خانگي و آشنا بين اشخاص رد و بدل مي‌شود. کتاب‌هاي ترجمه‌شده‌اي که پسامدرنيته را به منزله‌ي يک شکل‌بندي اجتماعي تبيين مي‌کنند، به وفور در بازار کتاب يافت مي‌شوند و شمارگان آنها در تجديد چاپ به وضوح حکايت از آن دارد که به رغم افول عمومي در خريد کتاب، اين موضوع همچنان خوانندگان خاص خود را دارد.

  21 دسامبر 2015

صفحه‌ها