عشایری

 • متن گفتگوی الویا رسترپو (ELVIA RESTREPO) همسر پیشین و همکار مرحوم نادر افشار نادری و ناصر فکوهی : پاریس اکتبر 2006( آبان 1385)

  17 نوامبر 2009
 • دراین تحقیق شهرشهرکرد با روش های کمی و کیفی مورد ارزیابی انسان شناسانه قرارگرفته است.موقعیت جغرافیایی،اقتصادی،تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن توضیح داده شده ورابطه ی فضا،زمان ونشانه ها در شهر مورد بررسی قرار گرفته شده است. از آن جایی که نگارنده خود متولد و بزرگ شده ی شهرکرد می باشد،از آن چه خود برداشت کرده است،استفاده ی زیادی نموده و مشاهدات کیفی خود رادر این زمینه آورده است. در این فصل ابتدا، ویژگی‌های طبیعی استان و به دنبال آن سیر تاریخی و تحولات جمعیتی استان مورد کنکاش قرار می‌گیرد تا در روند تغییرات و تحولات شهرهای استان شهر شهرکرد مورد ارزیابی جداگانه ای قرارگیرد.

  17 نوامبر 2009
 • جین راف گارثویت (Gene R. Garthwaite) استاد تاریخ کالج دارثموث (Darthmouth College)، استاد کرسی جین و رافائل برنشتاین (Jane and Raphael Bernstein ) مطالعات آسیایی و از انسان شناسان متخصص ایران می باشد.

  16 نوامبر 2009
 • پرفسور ژان پیر دیگار مدیر پژوهشی ممتاز مرکز تحقیقات ملی کشور فرانسه از جدی ترین انسان شناسان متخصص ایران به شمار می آید که چند دهه از عمر خود را به پژوهش درباره ایران، خصوصا ابعاد مختلف فرهنگ بختیاری در ایران اختصاص داده است.

  16 نوامبر 2009
 • کارگردان: مریان سی کوپر- ارنست ب. شودساک
  1924


  18 اوت 2009
 • بخش پنجم و نهایی 1-1- حمایت‌های دولتی و نظام دیوانسالار 1-1-1- گرایش به شهرنشینی بعد از اسکان عشایر در سال 1304 شمسی این استان نیز که تا قبل از اسکان تقریبا تحت حاکمیت دولت اداره نمی‌شد و بیشتر به صورت مستقل در قالب سلسله مراتب ایلی اداره می‌شده، تحت حمایت دولت قرار گرفت و از آن به بعد نظام دیوانسالار به شکل مراکز اداری مانند استانداری، فرمانداری و شهرداری و ... در این استان مانند دیگر استان‌ها شکل گرفت.

  30 آوریل 2009
 • بخش چهارم 1-1- دیگر انواع قوانین عرفی و مدنی علاوه بر برون همسری که در فرایند مبادله باعث تعمیم یک گروه و گسترش روابط خویشاوندی شده و جزء قوانین عرفی ازدواج است می‌توان به دیگر مبادلاتی اشاره کرد که تقریبا همین کارکرد را داشته و با تبعیت از این قوانین عرفی، روابط خویشاوندی انسجام می‌یابد (مقصودی، 1384). از جمله این قوانین تعیین میزان مهریه است که با توجه به مصاحبه‌ها، در ایلام در مراسم خواستگاری مورد بحث خانواده‌‌های عروس و داماد قرار می‌گرفته و همچنان نیز وجود دارد.

  28 آوریل 2009
 • بخش سوم در استان ایلام اقوام کرد، لر، لک و عرب زندگی می‌کنند. بنابراین زبان در این استان با گویش‌های متفاوتی در میان افراد دیده می‌شود. در شهر ایلام نیز به علت یکجانشین شدن چند ایل از نژادهای مختلف ما با گویش‌های متفاوتی روبرو می‌شویم. به عنوان مثال گویش طایفه شوهان، لری شوهانی است در حالی که ایل ملکشاهی به کردی مهکی صحبت می‌کنند. در زیر به تفکیک واژه‌های خویشاوندی در میان هشت طایفه و ایلی که در شهر ایلام سکونت دارند، آمده است:

  برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید

   

  25 آوریل 2009
 • یک‌جانشینی و شهری شدن یک جامعه عشایر و تاثیر آن بر نظام خویشاوندی (مطالعه موردی شهر ایلام)(2) زهره انواری بخش دوم در این فصل به طور مختصر در مورد مشخصات جغرافیایی، جمعیتی، تاریخی و زبان شهر ایلام مطالبی عنوان می‌شود تا بتوانیم با آشنایی بیشتری در مورد روند شهری شدن در این منطقه صحبت کنیم. سپس در مورد فضای شهر ایلام و نحوه پراکندگی افراد در شهر صحبت خواهد شد.

  برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید

   

  25 آوریل 2009
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انسان شناسی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بهمن 1387


 پرسش اصلی این تحقیق آن است که زندگی اجتماعی در شهر ایلام، تا چه حد مبتنی بر قواعد شهروندی است و تاچه حد نظام خویشاوندی در آن تعیین کننده است؟ مردم ایلام در گذشته یک زندگی عشایری داشته‌اند که نظام سلسله مراتبی ایلی و هنجارهای خویشاوندی  بر آن حاکم بوده است. این مردم به تدریج اسکان داده شده‌اند و زندگی‌شان صورتی شهری به خود گرفته است.

  24 آوریل 2009

صفحه‌ها