عشایری

 • بخش اول

  03 آوریل 2010
 • بحث درباره نام و تقسیم بندی های قبایل و طایفه ها در ایران بسیار پیچیده است و نیاز به کار علمی جدی دارد اما ابتدا باید  اسنادی را که در این زمینه وجود دارد گردآوری و طبقه بندی کرد. در این راه در زیر یکی از اسنادی را که درباره شرح طایفه های بختیاری  از زبان سردار اسعد بختیاری وجود دارد می آوریم.


  هفت لنگ

  هفت لنگ بختیاری به چهار طایفه تقسیم می شود
  1-دورکی 2- دینارونی 3- بابادی 4-بختیاروند
  دورکی 7طایفه است
  1- زراسیوند  2- اسیوند 3- موری 4- قندعلی 5- بابااحمدی 6- عرب 7 – آسترکی
  1-1-زراسیوند
  سهی – سزار – نورآباد

  13 مارس 2010
 • بَخْتیاری‌، از گروههای‌ ایلى‌ کوچنده‌ و لُر زبان‌ جنوب‌ غربى‌ ایران‌ که‌ اکنون‌ بخش‌ بزرگى‌ از خانوارهای‌ آن‌ در نقاط ییلاقى‌ و قشلاقى‌ یکجانشین‌ شده‌اند. براساس‌ آمار 1377ش‌ جمعیت‌ کوچندة ایل‌ 174 ،183 نفر برابر با 492 ،7خانوار بوده‌ است‌ ( سرشماری‌1377، 15).

  برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

   

  24 فوریه 2010
 • تبارشناسی و تاریخ بختیاری
  بختیاران کیستند؟ آیا می توان با اتکاء به گفته ها و نقل مورخان یونان و روم و در غیاب فرهنگ کتابت که بلیه ای بزرگ برای تاریخ ایران است ردپایی در دوران باستان از این قوم یافت؟

  17 فوریه 2010
 • گبه از زیباترین دستبافته‌های بختیاری‌ست که در خود قابلیتهای بسیاری از جمله سادگی و سهولت بافت و نیز از حیث زیبائی و ارزشهای تصویری  منطبق با سلیقه‌های انسان شهرنشین امروزی که در فضای داخلی معماری خود هنوز جائی برای

  09 فوریه 2010
 • ایل بختیاری،  چارلز الکساندر گالت و دیگران، به ترجمه و کوشش: کاوه بیات و محمود طاهراحمدی
  انتشارت: پردیس دانش و شیرازه کتاب، چاپ اول 1388،  296 ص.

  07 فوریه 2010
 • چکیده

  16 ژانویه 2010
 • شنبه 28 شهریور 1388، آتشی در تالاب گندمان شعله‌ور شد که در مدت 10 روز 100 هکتار از این تالاب را به خاکستر تبدیل کرد، بدون این که تلاش منسجمی از سوی دستگاه‌های مسئول در این زمینه برای مهار آن صورت گرفته‌باشد.

  08 دسامبر 2009
 • کتاب واژه نامه ی زبان بختیاری، از سودمندترین آثاری است که تاکنون به زبان فارسی در باره ی بختیاری به نگارش درآمده است."سودمندترین"، چرا که در طول یک دهه ای که نگارنده ی این سطور راجع به زبان و فرهنگ بختیاری مطالعه و کار کرده

  30 نوامبر 2009
 • این نقشه که از سایت «نقشه های جهان»(Maps of the World) گرفته شده است، تصویری عمومی از ساختار قومی ایران ارائه می دهد. در نقشه می توان، موقعیت آذری ها، بلوچ ها، تالش ها، ترکمن ها، عرب ها، قشقایی ها، کردها، گیلک ها، لرها، مازندارنی ها، و فارس ها را که آنها نیز به عنوان یک قومیت مطرح شده اند، مشاهده کرد. هر چند نمی توان این نقشه را به طور کامل پذیرفت و به خصوص سخن گفتن از فارس ها به مثابه یک قومیت قابل قبول نیست، اما نقشه در خطوط کلی اش می تواند به ما امکان به دست آوردن برآوردی از موقعیت ایران را بدهد.

  17 نوامبر 2009

صفحه‌ها