شناختی

 • از منظر انسان‌شناسی شهری و معماری، بحث اساسی درباره یادمان‌ها یا مکان‌های حافظه، نقشی است که این فضا‌ها در ایجاد و تقویت، یا برعکس در تخریب و تضعیف هویت‌های جمعی بازی می‌کنند. چنین نگاهی را پیش و بیش از هر چیز باید در انسان‌شناسی و درک اجتماعیِ فرایندی ردیابی کرد که تلاش می‌کند کالبد فردی-زیستی را به کالبد جمعی-فرهنگی تبدیل کند. منشاء این امر از یک واقعیت آغازین که در انسان‌شناسی شناخت بر آن تاکید می‌شود، قابل پیگیری است: شناخت انسان (Human Cognition) از جهان بیرون به مثابه «هاویه»‌ای (Chaos) است که برای دستگاه حسی-عصبی او غیرقابل درک است. 

   

  29 ژوئن 2015
 • انسان تنها یک مجری و یا یک مفسر امر طبیعی است؛ او تنها قادر است در حد شناخت و تجربه خود و یا بر اساس بازتاب  موجودات اطرافش، هنر را درک و به اجرا در آورد. دست انسان بدون ابزارها، هر چند قدرتمند، هر چند خستگی ناپذیر و انعطاف پذیر هم باشد، تنها به او امکان می دهد شمار معدودی از کارها را انجام دهد؛ در نتیجه، دست او  برای  به تحقق رساندن آثار بزرگ نیاز به ابزارها و قواعد دارد؛ و همین را درباره ذهنیت انسانی نیز می توان گفت. ابزارها و قواعد به ماهیچه هایی شباهت دارند که به بازوان و سایر اندام ها و ذهنیت انسانی اضافه شده اند.

  27 ژوئن 2015
 • مقدمه: شهر صنعتی جدید، همچون و همتراز با مفاهیمی چون «ملت» و «دولت مدرن» بیش و پیش از هر چیز حاصل و بر پایه انقلاب های فناورانه و سیاسی قرن نوزده بنا گذاشته شد و با فرایندهای هنری و ادبی به ویژه رومانتیسم از یک سو و فرایندهای خشونت بار برخورد میان فرهنگ ها از سوی دیگر تحقق یافت.

  24 ژوئن 2015
 • آیا نوجوانان به‌ خوبی از مسائل جنسیتی آگاهی دارند؟ بله ایشان اطلاعاتی دارند، اما تنها اطلاعاتی تکنیکی، یعنی بیولوژیک و بدنی که آن را هم در دوران راهنمایی فرامی‌گیرند. در این دوره از زندگی عکس‌ها و فیلم‌های پورنوگرافیک به منبع اصلی کسب اطلاع ایشان بدل می‌شود. نوجوان با هجوم هورمون‌ها مواجه می‌شود و نمی‌داند باید چه‌کاری انجام دهد. علاوه بر این، ایشان به دنبال راهی می‌گردند

   

  24 ژوئن 2015
 • یکی از موضوعاتی که در نظام های فرهنگی از دوران کهن تا فرهنگ های مدرن، همیشه ذهن بشری را مشغول خودش کرده، موجودات بیگانه است.

  23 ژوئن 2015
 • اغلب این غیاب، این شور و این پای فشاری قانونی در خود ندارد. رویا پردازی [خیال] صرفا بدان بسنده می کند که دست ما را بگیرد و به جای دیگر ببرد بدون آنکه  بتوانیم به حقیقت تصاویر مسیرمان را تجربه کنیم . انسان رویایی، سفرش را در گم گشتگی می آزماید...

  20 ژوئن 2015
 • آیا می‌توان خاطره‌ی اتفاق بدی که در کودکی برای شخص رخ می‌دهد را رفع کرده و از عواقب آن جلوگیری کرد؟

  بله حتماً، بازهم می‌گویم این مسئله صحیح نیست که بگوییم همه‌چیز برای کودک قبل از سن سه‌سالگی رقم می‌خورد. من این مسئله را انکار نمی‌کنم که در زندگی یک کودک اتفاقاتی رخ می‌دهد که ممکن است عواقبی داشته باشد ولی به همان میزان نیز کودک ابزار لازم را برای سروسامان دادن مجدد به خود در اختیار دارد. 

   

  17 ژوئن 2015
 • این مسئله محرز است که عدم بازشناسی نوجوان توسط جامعه سبب خطرپذیری هرچه بیشتر او خواهد شد. درواقع، خطرپذیری روشی است که نوجوان با توسل به آن توانایی‌های جدید خود را ارج نهاده و تأثیر آن روی دیگران – والدین و معلمان و... – را ملاحظه می‌کند. نوجوان نیازمند شناخته شدن منی است که تغییر کرده، حال تا زمانی که جامعه این تغییرات را به رسمیت نشناسد، نیاز نوجوان برطرف نخواهد شد.

  09 ژوئن 2015
 • یکی از مقولات جدید در مطالعات انسانشناختی، تمرکز بر مقوله فرد است،‌در این نگاه جدید به فرد و امر فردی، کلیشه سنتی فرد در مقابل جمع یا مقوله فردگرایی در اندیشه مدرن مطرح نیست،‌مساله اصلی انست که برای فهم زندگی انسانی‌ از واحد بنیادین  فرد شروع کنیم. این نوع نگاه،‌تلاش دارد منظری علمی را به ما بدهد که بتوانیم از آن برای مطالعه همه انواع جوامع استفاده کنیم. مساله اصلی برای شناختی فرد، نظم خاصی است که او در زندگی خودش در صورتبندی زیباشناختی حیات فردی و جمعی و مولفه های مادی و غیرمادی زندگی اش متجلی کرده است.

  07 ژوئن 2015
 • تاریخ اندیشه و فعالیت های بشری فرازونشیب های زیادی داشته و این لحظات آکنده از تصمیمات و انتخاب های سخت و سرنوشت ساز است. و شاید در این میان جان فوربز نش یکی از کم نظیرها باشد. وی پیش از آن که در عالم ریاضیات به ویژه با نظریه معروف بازی ها شناخته شود و پیش از آن که با همسرش ازدواج و صاحب خانواده و فرزند شود و باز پیش از آن که در دانشگاه تحصیل کند،  یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی بود. این نابغه در طول زندگی خویش با اوهامی زندگی کرد که ...

  26 می 2015

صفحه‌ها