سیاسی

 • بخش اول

  27 می 2008
 • آمریکای آینده‏، شاید از سال های دبلیو جرج بوش، به مثابه یک کابوس یاد کند و تلاش کند همچون آلمان پسا فاشیستی این سال ها را به تاریک ترین گوشه های حافظه خویش براند. سال هایی که آمریکا را به نفرت آورترین و وحشیانه ترین کشور جهان در چشم ساکنان سایر نقاط کره خاکی بدل کردند ، سال هایی که اعتبار دموکراتیک دویست ساله این کشور را تا حد زیادی به باد داده و شرایط درونی آن را به حادترین وضعیت ممکن نزول دادند.

  22 مارس 2008
 • تجربه تلخ قرن بیستم و سالهای نخستین هزاره سوم نشان دادند که نظام های مبتنی بر اولویت بخشیدن به فناوری های کنترل ناشده و ثروت های مادی افسار گسیخته، توان اداره و پیشبرد آنچه را خود به وجود آورده اند، ندارند: امروز چشم بستن بر رویدادهایی که در دور یا نزدیک ما می گذرند و جهانی که زیستن در آن هر روز برای همه ساکنانش سخت تر می شود، نه عقلانی است و نه ممکن، مگر آنکه به مقولات خیال و از آن بدتر به نوعی فرو رفتن در جنونی خود خواسته تن در دهیم.

  21 مارس 2008
 • روز 30 ژانویه، در تاریخ اروپا و تاریخ جهانی روزی به یاد ماندنی است.در این روز و در سال 1933 بود که پس از انتخاباتی دموکراتیک، هیندنبورگ، حزب «سوسیالیست ملی» (نازی) را رسما در قدرت قرارداد. هیتلر با انتخاباتی دموکراتیک در کشوری به قدرت رسید که در ابتدای قرن بیستم در راس فرهنگی شکوفا قرار داشت، مدرنیته اروپایی و مرکز اندیشه و تفکر تمدن غربی در این زمان در حوزه زبان آلمانی با شهرهای بزرگی چون وین و برلین قرار داشت و بزرگانی چون فروید، انشتین، مان، و بسیاری دیگر تنها برخی از افرادی بودند که در این مدرنیته نقش ایفا می کردند.

  10 فوریه 2008
 • دربارة سرمایة اجتماعی و مشارکت تاکنون نظریه های گوناگونی ارائه شده است،. اما همة این نظریه ها ، بدون استثنا مستقل از شرایط فرهنگی و تاریخی ارائه شده اند. تبدیل شدن مفهوم سرمایة اجتماعی به یک عنوان جادویی و کاربرد وسیع آن در اثر تشویق برخی سازمانهای تخصصی جهانی که به ساخت و اجرای شاخص های کمّی جهانی انجامید، این دیدگاه را تثبیت کرد. اما واقعیت این است که انگیزه ها و ساز و کارهای بر انگیخته شدن مردم برای مداخله در امور مربوط به زندگی اجتماعی خود ، در میان سایر عوامل به سابقه و خاطرات تاریخی این جوامع بستگی دارد.

  01 ژوئیه 2007
 • مقدمه
  بی‌تردید، از میان همه متفکران معاصر فرانسوی، این میشل فوکو است که بخت آن را داشته که آثار او بیش از سایرین در کشور ما ترجمه و تفسیر و نقد گردیده و مورد استقبال واقع شود. شاهد مدعای اخیر، حجم بی شمار سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها، همایش‌ها، مقالات و فعالیت‌های علمی و فلسفی در قلمرو شناخت و معرفی اندیشه این متفکر است.

  22 می 2007
 • این متن بخشی از سخنرانی ای است که در چارچوب میز گردی درباره نظریه دولت رفاه در نزد بوردیو در روز یکشنبه 21 آبان 1385 در دانشکده علوم اجتماعی تالار ابن خلدون برگزار گردید. این میزگرد به وسیله انجمن علمی دانشجویان گروه برنامه ریزی دانشکده سازماندهی شده بود
  12 آوریل 2007
 • دولت (دست چپ) (Main gauche de l`Etat) ” (...) تمام کسانی که آنها را کارکنان اجتماعی (travailleurs sociaux) می نامند – نظیر مددکاران اجتماعی‏ مسئولان پرورشی‏ قضات پایه‏ و همچنین هر چه بیش از پیش اسایتد و معلمان -  کسانی هستند که من آنها را  ” دست چپ دولت “ نام داده ام‏  تمام ماموران وزارت خانه های معروف به پر هزینه بودن که می توان رد پای آنها را در تاریخ دولت‏، در تاریخ مبارزات اجتماعی گذتشه دنبال کرد-. این دست چپ‏ در مقابل دست راست دولت‏ یعنی آموزش یافتگان مدرسه ملی مدیریت دولتی (9 در وزراتخانه های مالی قرار می گیرند.“ Contre-feux, I, Liber- Raison d’Agir, 1998, p.9
  12 آوریل 2007
 •  

  22 دسامبر 2006

صفحه‌ها