زیست‌شناسی

 • زیست شناسی، علمی است که به مطالعه حیات می پردازد و موجودات زنده را به عنوان مهم ترین جلوه های آن بررسی می کند. اما یکی از سوالاتی که همواره پیش روی هر علمی است تعریف دقیق موضوع مورد بررسی آن است. موجود زنده چیست؟ و چه طور می توان مرز آن را از موجودات غیرزنده مشخص و متمایز کرد؟
  در زیست شناسی اغلب از چند ویژگی یاد می کنند که براساس آن ها، هر آن موجودی که حداقل برخی از آن ها را در بر داشته باشد می تواند "زنده" خطاب شود.  این خصوصیات به این شرحند:

  23 ژانویه 2009
 • آیا می توان بین یافته های یک علم و کنشی که از خلال آن ها، افراد در جامعه به اجرا در می آورند ارتباطی پیدا کرد...؟ ما می دانیم زبان ابزاری است که بازنمودهای زندگی اجتماعی انسان را ساختارمند می کند. یک دانشمند نمی تواند بدون زبان یافته های بی طرفانه ی خویش را ارائه دهد. همان طور که می دانیم قبل از رنسانس روش شناخت انسان چه از پدیده های طبیعی و چه از انسان بیشتر بر اساس رویکردهای متافیزیکی بود.

  15 ژانویه 2009
 • موضوع منشا، همواره از جمله موضوعات مورد علاقه انسان بوده است که زمانی پاسخ آن را در متن مذهبی و کتاب های آسمانی جستجو می کرده و زمانی دیگر با ابزار علم درصدد یافتن آن برمی آمده است. آنچه این مقاله قصد بررسی اش را دارد نگاهی تاریخی به مسئله تطور Evolution   به عنوان یکی از مسائل مرتبط با بحث منشا است. 

  13 ژانویه 2009

صفحه‌ها