زبان‌شناسی

 • زبان به مثابه ظرف اصلی انباشت و پردازش اندیشه، ظرف اساسی حافظه نیز به حساب می آید و حافظه خود محور اساسی شکل گیری هویت است.

  09 فوریه 2009
 • بحران اقتصادی امروز، در پایان سال 2008 میلادی، به چنان ابعادی رسیده که حتی تندروترین طرفداران نولیبرالیسم را نیز به پذیرش اصل نیاز به کنار گذاشتن اندیشه «بازار مطلقا آزاد» (laissez- faire) کشانده است.

  30 نوامبر 2008
 • بازار زبان شناختی (سود تمایز، مهارت مشروع، سرمایه زبان شناختی، موقعیت - فضایی- اجتماعی)
  02 سپتامبر 2007
 • زبان (Langue)
  زبان را باید حاصل کار مولفانی دانست که دارای اقتدار  برای نوشتن هستند، و دستور زبان نویسان  و اساتیدی که قواعد آن و نحوه قرار گرفتن آن قواعد  را در زبان  مشخص می کنند  و بدین ترتیب زبان یک رمز (کد) است به معنای اعدادی که امکان می دهند میان   صداها  و معانی توازن ایجاد شود، ولی همین طور  به معنای نظامی از هنجارهایی که به رفتار های زبانی  نظم می بخشند.

  12 آوریل 2007

صفحه‌ها