دین

 • بخش مهمی از هر تحقیق به پیشینه‌ی پژوهش می‌پردازد، به عبارت بهتر تلاش دارد تا پژوهشگر را یاری رساند که از تلاش همکارانش در این عرصه آگاه شود و بر روی شانه‌ی تحقیقات پیشتر از خود تحقیقش را استوار سازد. منبع شناسی، نقد و بررسی پژوهش‌های انجام شده و آشنایی با پژوهش‌گران مواردی است که پیش از آغاز یک پژوهش، پژوهش‌گر را برای انجام بهتر وظایفش در راستای موارد مطرح شده یاری می‌دهد.

  05 می 2010
 • بخش دوم و ونهایی

  04 می 2010
 • در حدود سه چهارم یک قرن از زمانی که مریانو(مریانی) maryannu (maryanni) از متیانی و وابستگانش در اسناد مصری و هیتی از هزاره دوم قبل از میلاد، برای اولین بار در ارتباط با هندو ایرانیان سخن رفت، می  گذرد. در 1910 ونیکلر(Winckler) این واژه را به عنوان لقبی متعلق به آریایی های به تدریج نفوذ کرده از شمال در حدود سه چهارم یک قرن از زمانی که مریانو(مریانی) maryannu (maryanni) از متیانی و وابستگانش در اسناد مصری و هیتی از هزاره دوم قبل از میلاد، برای اولین بار در ارتباط با هندو ایرانیان سخن رفت، می  گذرد.

  04 می 2010
 • هنر و جامعه ، روژه باستید ، ترجمه غفار حسینی ، تهران ، انتشارات توس ، 1374
  کتاب «هنر و جامعه» (1977)، نوشته ی روژه باستید، مردم شناس و جامعه شناس فرانسوی، حاصل تحقیقات او در مدت زمان 1938 تا 1958 در برزیل و آفریقا است. این کتاب یکی از منابع مهم در حوزه ی جامعه شناسی هنر است ، با پیشگفتاری از ژان دووینو، مقدمه بر چاپ فرانسه از م.ای.کی رز با عنون "روژه باستید، پیشاهنگ زیباشناسی جامعه شناسانه"، و مقدمه ی نویسنده، که در سال 1374 با ترجمه ی غفار حسینی در ایران به چاپ رسیده است.

  01 می 2010
 • تاریخچۀ سیک:                                                                   

  26 آوریل 2010
 • درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، نگرش دموکراتیک به سیاست؛ نویسنده لزلی جیکوبز؛ ترجمه مرتضی جیریایی؛ چاپ اول 1386؛
  ماهیت حکومت دموکراتیک چیست؟
  چرا افراد از نظر اخلاقی ملزم به تبعیت از حکومت دموکراتیک اند؟
  عدالت اجتماعی در دولت دموکراتیک چیست؟
  این سه پرسش برای فلسفه سیاسی نوین اهمیت زیادی دارد. پاسخ نویسنده کتاب به این پرسش ها به منزله درآمدی است بر برخی از مسائل و امور بنیادی در فلسفه سیاسی نوین.

  26 آوریل 2010
 • جلسه  دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد مرکز  و فصلنامه جستار  در روز چهارشنبه 25  فروردین ماه 1389

  20 آوریل 2010
 • امام رضا(ع)/ محمد رضا ناجی/1378
  دفتر پژوهشهای فرهنگی ، مجموعه کتابهایی با عنوان "از ایران چه می دانم؟" را در حوزه های  مختلف ایران پژوهی به چاپ رسانده است که کتاب "امام رضا(ع)" از این مجموعه است.

  20 آوریل 2010
 • قرن‌های چهارده و پانزدهم میلادی در هند، بسیار تحت تاثیر اختلافات مذهبی و پیامدهای ناگوار آن بود. در این فضا، بیشتر متفکران مذهبی به دنبال حل مسئلۀ اختلاف مبان ادیان بودند. یکی از پیش‌گامان و عرفای بزرگ اسلامی به نام کبیر( 1518- 1440 ) توحید اسلامی را با برخی عقاید هندویی در آمیخت و مریدان بسیاری گرد خود آورد. این رهیافت بیش از همه ریشه در ساختارهای ادیان هندویی و تفکر کثرت‌گرایانه در درون آنها داشت و عرفای هندو و مسلمان منادیان این تفکر عرفانی به ادیان دیگر بودند. در این فضا مکتب‌های عرفانی متعدد و در مواردی ادیان جدیدی شکل گرفتند. مذهب سیک نیز ریشه در این شرایط اجتماعی و مذهبی هند داشت.

  04 آوریل 2010
 • «... این ده کوره چطور مشهور آفاق گشته و تمام مجتهدین افتخار دارند که ما به نجف رفته‌ایم و هروقت سخن از نجف می‌رود، آنان به یک شیرینی گزارشات خود را نقل می‌کنند و از خوشمزگی سخن‌هایشان سیر هم نمی‌شوند؛ حتی خوش و خوشحال چنان نقل می‌کنند که گویا نقل می‌خورند و صورت‌شان برافروخته می‌شود و افتخار می‌کنند که اثاثیه شان را صاحبخانه میان کوچه ریخته و وجه الاجاره را مطالبه داشته...»

  آقانجفی قوچانی، سیاحت شرق، ص232

   

  09 مارس 2010

صفحه‌ها