جهانی شدن و مهاجرت

 • کشور یونان با جمعیت 11 میلیون نفری خود (2008) یکی از بزرگترین گروه های دایاسپورایی جهان را به نسبت جمعیت خود داراست که شمار آن را بین 3 تا 7 میلیون می دانند. این مهاجران یا افرادی که خود را از تبار یونانی می شمارند در بیش از 100 کشور جهان پراکنده اند که در راس آنها ایالات متحده قرار دارد. جمعیت یونانی این کشور را در طیفی بین 2/1 تا 3 میلیون نفر برآورد کرده اند . نقشه فوق پراکندگی یونانیان در جهان را در 50 نقطه که دارای بالاترین جمعیت های یونانی هستند نشان می دهد.

  14 ژانویه 2009
 • دولت پیشین اتحاد جماهیر شوروی از نیمه دهه 1980 وارد یک بحران عمیق سیاسی داخلی و بین المللی شد که حاصل فروپاشی درونی آن بود. این بحران سرانجام برغم تلاش های میخائیل گورباچف آخرین دبیر کل حزب کمونیست به سقوط این ابر قدرت انجامید و نتیجه این سقوط از جمله در جابه جایی های گسترده جمعیتی - فومی در منطقه قفقاز بود و همین طور جنگ های گسترده ای بود که در این منطقه همچون در اروپای شرقی و بالکان اتفاق افتاد و حاصل آنها زایش تعداد زیادی دولت های ملی جدید بود. نقشه فوق جا به جایی های جمعیتی را در فاصله سال های 1988 تا 2004 در این منطقه نشان می دهد.

  12 ژانویه 2009
 • چشم انداز جهانی در انسان شناسی شهری جدید نیست. بسیاری از انسان شناسان از هریس ماینر (1953) تا آیدن ساوتل (1998) برای توجه به توسعه کامل تجربه شهری، به جای تمرکز کردن و تعمیم دادن شهرهای غربی، اصرار به مطالعات شهری کرده اند. شهرها همیشه مکان های کلیدی برای ارتباطات فرافرهنگی مانند تجارت دوربرد و انتقال ابداعات و ... بوده اند. نقشی که شهرها در نظام جهانی بازی می کنند به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده، که تا حدودی به سبب به هم فشردگی زمان – مکان به وسیله سیستم حمل و نقل جدید، ارتباطات و تکنولوژی های سازمانی ممکن شده است.

  10 ژانویه 2009
 • نزدیک به دویست میلیون نفر امروز در جهان در کشوری به جز کشور زادگاه خود زندگی می کنند و بنابراین در مقطعی از زندگی خود یک تجربه زیستی بسیار مهم، یعنی مهاجرت را تجربه کرده اند. مهاجرت هر چند پدیده ای بسیار باستانی است، اما تنها با آغاز و شدت گرفتن فرایند جهانی شدن به یک مسئله اجتماعی و فرهنگی در ابعاد گسترده تبدیل شد. انسان ها با انقلاب صنعتی و شکل گرفتن دولت های ملی، هر چه بیشتر انکان آن را یافتند که زادبوم خود را خواسته یا ناخواسته ترک کنند تا شاید در جایی دیگر بر روی زمین، زندگی بهتری برای خود یا فرزندانشان بسازند.

  09 ژانویه 2009
 • در دوران ما، در آغاز این قرن 21، موج مهاجرت جهانی شده‌است و تقریبا تمامی کشورهای جهان را، از دور و از نزدیک، چه بعنوان مبدا مهاجرت و چه به عنوان مقصد مهاجرت و یا توامان، در بر می‌گیرد. این پدیده جهانی شده بر‌آمد تحولاتی است که در این 20 سال گذشته اتفاق افتاده و درهم تنیده شده‌اند. وضع موجود را آمار‌های زیر بهتر نشان می‌دهد. امروزه 200 میلیون نفر مهاجر در دنیا وجود دارد که 3% کل جمعیت دنیاست.

  02 ژانویه 2009
 • این مقاله مبتنی است بر پژوهشی میدانی که در آلماتی، پایتخت سابق قزاقستان، بین سال‌های 2000 تا 2006، برای چندین طرح تحقیقاتی انجام دادم. اولین طرح با همکاری متخصصان محلی آسیای مرکزی و دیگر استادان دانشگاه در انگلستان انجام شده بود و موضوع آن تغییرات زندگی شهری در آسیای پس از شوروی بود. این مقاله امسال در قالب کتابی مدون به نام زندگی شهری در آسیای پس از شوروی به چاپ رسیده است. نقش من در آن طرح بررسی عملکرد مدیران شهری آلماتی بود که به آن‌ها آکیمات می‌گفتند و اینکه نقش و عملکرد آن‌ها بعد از فروپاشی اتحاد شوروی چه تغییری کرده است و شهرها را چگونه می‌بینند.
  24 دسامبر 2008
 • شرائط مهاجرت شاید به تعداد مهاجران متفاوت باشد(1). به همین دلیل اگر بخواهیم به تحلیلی کلی، که تمام مهاجران را دربرگیرد، دست یابیم، باید دست کم به عنوان نقطه ی آغاز بررسی مان، وجه مشترکی را جست و جو کنیم. این وجه مشترک، می تواند درغربت بودن یا "غریبه" بودن باشد. هر کس به هر دلیلی ترک وطن کرده باشد و در سرزمینی دیگر در هر شرائطی زندگی کند، در هر حال غریبه است. در این نوشته سعی برآن خواهیم داشت تا پس از بررسی شرائط غربت، مفهوم "غریبگی" را در ارتباط با زمان و مکان غربت توضیح دهیم و اشاره ای داشته باشیم به جهان تازه ای که بر مرز میان زادگاه و غربت درحال شکل گرفتن است.


  17 دسامبر 2008
 • بعد از جنگ جهانی دوم پدیدة جهانی شدن با رویکردهای متفاوت و گاه متضادی نگریسته شده است این پدیده تمام جنبه‌های زندگی بشر امروزی را در برگرفته است. برخی از نظریه‌پردازان این پدیده معتقدند که این فرایند تمام جوامع را به سوی امریکائی شدن سوق می‌دهند. از سوی دیگر برخی معتقدند که این فرایند به شیوه‌ای متناقض پیش می‌رود چرا که با تضعیف کردن هویتهای ملی ، واکنشهایی در دو مسیر به جریان می‌افتد، از یک سو میل به فرا رفتن از خود و جهانی شدن دارد و از سوی دیگر تمایل به محدود و شدن و محلی شدن دارد.

  18 نوامبر 2008
 • واژه «دایاسپورا»(diaspora) از ریشه ای یونانی به معنای پراکندگی آمده و اشاره ای مستقیم به موقعیت قوم یهود پس از سقوط چند باره دولت یهود باستان دارد که سبب پراکنش یهودیان در سراسر عالم شد.

  08 ژوئیه 2008
 • شعار و شاید بهتر باشد بگوئیم ادعای «جهان دانش محور»، چندین سال است به صورت یکی از کلیشه های همراهی کننده «جهانی شدن» و «دموکراتیزه شدن اطلاعات» به وسیله طرفدارن بی قید و شرط این فرایند در شکل و محتوایی که در حال حاضر دارد، تکرار می شود و به عنوان اصلی پذیرفته شده مطرح می شود که صرفا باید بر سر سازوکارها و چگونگی تحقق یافتن آن به تامل و یافتن راه حل های مناسب پرداخت، بدون آنکه اصل آن را مورد پرسش قرار داد.

  01 ژوئیه 2008

صفحه‌ها