توسعه

 • فمنیسم/ پست­مدرنیسم/ توسعه

  ویراستاران: ماریان اچ. مارچاند[i] و جین ال. پارپارت[ii]

  انتشارات روتلج، لندن، 1995

  292 صفحه

  ISBN-13: 978-0415105248

  11 می 2016
 • نیاز در جامعه‌ی انسانی بستر و مفهومی گسترده و چند وجهی دارد. از یک سو ابعادی مادی، عینی و انضمامی مانند نیاز به غذا، مسکن، سلامت و بهداشت را دربرمی‌گیرد و از سوی دیگر ناظر بر وجوهی نمادین، کیفی و معنایی است. مانند نیاز به آموزش، تربیت، تعلق، هنر، مطالعه و فراغت. نیازهای فرهنگی در حوزه‌های نیازهای نمادین و معنایی جای دارند. نیازهای فرهنگی در پرتو تحولات اقتصادی واجتماعی دگرگون می‌شوند و از حالت ساده و محدود به پیچیده و متنوع تحول می‌یابند.

  10 می 2016
 • حال و روز کتاب در عصر اطلاعات» در میزگرد «ایران» با حضور هادی خانیکی و ناصر فکوهی

  «کتابخوان» کم شده یا «سبک مطالعه» تغییر کرده؟

  08 می 2016
 • " زمانیکه مطالعات پسااستعماری به رویکردی تطبیقی­تر تغییر جهت می­دهد، یکی از کنکجکاوی انگیزترین توسعه ­ها در دنیای فرانسوی زبانان روی  میداده­ است. امروزه برخی از خطه ای تبارشناسی  کار سه تن از شخصیت­هایی را که بیشترین ارتباط را با ظهور نظریه پساتوسعه دارند – هومی بابا، ادوارد سعید، و گایاتری اسپیواک- به نسلی قدیمیتر از نظریه ­پردازان فرانسوی­ (اکثرا "پساساختاری") پیوند می­دهند. در درون این روایت درحال ظهور تاثیرات روشنفکران، اهمیت تفکر ژاک دریدا وعموما جایگاه شالوده­شکنی اذعان شده­است، اما تا به امروز به اندازه­ی کافی توضیح داده نشده­است.

  04 می 2016
 • انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

  03 می 2016
 • توسعه هرچند بیش از هفت دهه از حضورش در میدان اندیشه‌ورزی و کنش‌ورزی جوامع نمی‌گذرد با این حال، در این دوران کوتاه، بیشترین تغییرات در حوزه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان را، مستقیم یا غیرمستقیم، راهبری کرده است. علاوه بر این، گسترش روزافزون پارادایم توسعه به همراه ویژگی ضروری‌پنداری‌اش، از آن موضوعی مهم، کاربردی و حیاتی ساخته است. بحث از توسعه، پیچیدگی‌ها و نواقص آن و اصولاً چگونگی آن بحث از پیچیدگی‌ها، نواقص و چگونگی زندگی امروز و فردای جوامع و انسان‌هاست.

  01 می 2016
 • آبشخور جهان‌شناسی انسان‌ها کجاست؛ تفاوت انسان‌ها در فرهنگ و نوع نگاه آنان به جهان هستی است. این فرهنگ و نگاه متفاوت چگونه به‌وجود می‌آید؟ در این میان «علوم انسانی»، بی‌گمان نقش پراهمیتی ایفا می‌کند.‏

  27 آوریل 2016
 • والنتین یودو جیمز مدیر برنامه­ ی مطالعات آفریقایی و پروفسور همکار در دانشکده­ ی علوم اجتماعی کالامازوو است. وی متخصص برنامه­ریزی محیط زیست در کشورهای درحال توسعه است و کتاب­ها و مقالات بسیاری را در زمینه­ ی توسعه و مسائل محیط زیست در آفریقا منتشر کرده است، ازجمله "مدیریت منابع در کشورهای در حال توسعه(گرینوود، 1991) و توسعه­ی پایدار در کشورهای جهان سوم (پریگِر، 1995).

  زنانه کردن فرایند توسعه در آفریقا

  27 آوریل 2016
 • دومین کنفرانس  نوسعه و عدالت آموزشی در پاییز 1394 فرصتی بود برای  ارائه نظرات و  دفاع از دستاوردهای دموکراتیکی که حداقل هایی را برای مردم در طول سی سال اخیر در زمینه عدالت آموزشی  فراهم کرده اند و  یورش گسترده نولیبرالیسم ایران  به این دستاوردها  برای از بین بردنشان.  ویژه نامه شرق که انسان شناسی و فرهنگ نیز در آن  مشارکت داشت، در فایل های پیوست مجموعه ای از مقالات  صاخب نظران و متخصصان را در اختیار شما می گدارد.  

  24 آوریل 2016
 •  

  20 آوریل 2016

صفحه‌ها