باستان‌شناسی

 • دکتر یوسف مجیدزاده، باستان شناس به نام ایرانی با گرایش دوران پیش از تاریخی است که مقطع دکتری را در دانشگاه شیکاگو با پایان نامه دکترایش با نام «باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ و تمدن بین النهرین» در سال 1355 ه.ش. به پایان رسانید. وی سابقه ی تدریس در گروه آموزشی باستان شناسی و تاریخ هنر دانشگاه تهران و کاوش های پیوسته در محوطه های باستانی تپه قبرستان دشت قزوین، تپه ازبکی در دشت تهران و البته جیرفت کرمان را در پرونده ی باستان شناسانه اش دارد.

  مجید زاده، یوسف،1368 ، چاپ دوم 1389، تهران» مرکز نشر دانشگاهی1368 آغاز شهرنشینی در ایران

  12 ژانویه 2015
 • پوستر: محسن صف‌شکن

  11 ژانویه 2015
 • چکیده: با ظهور دین جدید اسلام در عربستان و رواج آن در کشورهای دور و نزدیک، رنگ و بوی اسلام در  زندگانی ملت هایی که گروه گروه به این آیین می گراییدند، بتدریج ریشه دوانید و فرهنگ، هنر و تمدشان را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. در بعضی از زمینه های فرهنگی و هنری ، خودِ دین اسلام ابداع کننده ای مستقیم بود، و در بعضی مواقع نیز تنها روح اسلام با دمیدن بر تمدن کشورهایِ نو مسلمان شده، نوعی فرهنگِ خاص و دلنشین را پدید می آورد، که در نهایت منجر به انقلابی عظیم در جهان گردید.

  06 ژانویه 2015
 • این روزها بحث از بیکاری در میان جوان ها بیداد می کند. همه بنوعی درگیر پیدا کردن شغل متناسب با تحصیلات و شرایط خانوادگیشان هستند. کمتر کسی موفق به یافتن شغلی می شود که با رشته تحصیلی دانشگاهیش مطابقت داشته باشد و متاسفانه بیشتر افراد در حرفه ای مشغول بکار می شوند که هیچ تناسبی با تحصیلات آنها ندارد. شاید بزرگترین دلیل این باشد که پیدا کردن کار رابطه مستقیم با آشنا و آشنابازی یا همان بند "پ" دارد. یعنی افراد نهایتا به کاری تن می دهند که توسط یک آشنا (چه از افراد فامیل یا دوستان و نزدیکان) شرایطش مهیا شده باشد.

  29 دسامبر 2014
 • معبد پارتنون - آکروپلیس آتن - قرن پنجم پیش از میلاد

  آشنایی با فرهنگ های گوناگون، چه بر محور مکانی در گوشه های مختلف دنیا و چه بر محور زمان در گذر تاریخ، بخش عمده محتوای دانش و معرفت رشته انسان شناسی را تشکیل می دهد. رویکرد و مقصود اصلی از گشایش صفحه ای برای شناخت فرهنگ یونان و روم باستان نیز تهیه محتوایی از این دست و کنکاش و تعمق درباره داده های موجود در این محتواست.

  10 دسامبر 2014
 • مطالعه بر روی نقاشی ها افراد را به گذشته پیوند می زند و روایتگر اندیشه های مردم و دیالکتیک پنهانی است که به زندگی آنها معنا و جهت می دهد.انسان با تخیلات و تفکرات خود سعی در انسجام بخشیدن به زندگی خود داشته است، او در قالب گذشته به تجربه های متنوعی دست یافته است و همچنین برای ارتباط منسجم تر خود را به آینده پیوند زده است. نقاشی ها می توانند زندگی افراد را برایمان باز تفسیر نمایند، زیرا ریشه های فرهنگی را در قالب تازه ای می توان جستجو نمود. در واقع با نوعی گفتمان در اینجا روبرو هستیم که به کارکردهای مختلفی می پردازد.

  09 دسامبر 2014
 • مقدمه‌ی مترجم: متن حاضر ترجمه‌ی بخش سوم و نهایی مقاله‌ی مفصل راب سول در دفاع از نظریات بنیادین فردریش انگلس و لویس هنری مورگان پیرامون خاستگاه خانواده، مراحل تکامل تاریخی جوامع و در کل تکامل انسان است. این متن در قالب پروژه‌ای تحت عنوان «انسان‌شناسی رادیکال» به مخاطبان عرضه می‌شود و اولین متن از این مجموعه است که قرار است با حلقه‌ای مطالعاتی درباره‌ی همین موضوع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پی گرفته شود.

  08 دسامبر 2014
 • معرفی:  آنچه  که در ادامه می آید برخی از راهنمایی های شخصی من  است در مورد اینکه چطور مقالات دانشگاهی بهتری بنویسید. همچنین توصیه می کنم که یک کتاب راهنمای نگارش صحیح تهیه کنید، که یک نمونه خوب (ومختصر آن) کتابThe Elements of style  نوشته Strunk  و White می باشد.

  چند نمونه ی دیگر که ممکن است مفید واقع شود، عبارتند  از کتاب درباب خوب نوشتن (On Writing Well: The Classic Guide to Writing Nonfiction) که در سال 1998Zinsser, W. K.   نوشته شده است.

   

  01 دسامبر 2014
 • اینسل، تیموتی،1392، باستان شناسی دین و آیین، ترجمه ی عسگرپور، وحید، تهران: نشرپارسه، چاپ اول، 192 صفحه

  25 نوامبر 2014
 • باستان شناسی امروز، با نگاه استدلالی-ادراکی خود، پازلی مادی از زندگی مردمان درگدشته و حال و تاثیر آن در دنیای معاصر می سازد؛ که منجر به ایجاد رهیافتی نو در عرصه ی تعالی فرهنگ و اندیشه می گردد. بطور خاص، باستان شناسی با نقبی بر فرهنگ و روش زندگی مردمان اطلاعاتی را برای  بهبود شرایط زندگی در عصر حاضر به ارمغان آورده است. فعالیتهای بی شماری در این زمینه صورت پذیرفته و پنجره های جدیدی را بر روی مدارک و اسناد و تحلیل آنها گشوده، و در این زمینه راهکارهای بدیعی ارائه داده است.

  24 نوامبر 2014

صفحه‌ها