اوقات فراغت

 • در این نوشتار سه مفهوم فراغت، بازی و تفریح مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. دو مفهوم اخیر با یکدیگر همپوشی دارند و مفهوم «فراغت» نیز واژه‏های دیگری چون ورزش، هنر، سرگرمی، تفریح و بازی را به ذهن می‏آورد. سه مفهوم بازی، سرگرمی و فراغت برای توضیح سه پدیده متمایز به کار می‏روند. اما چه بسا بدون درنظر گرفتن این تمایز به صورت واژه‏هایی مترادف به کار روند. یکی از گروه‏هایی که از اوقات فراغت بیشتر بهره‏مندند کودکان‏اند که بازی اساس فراغت آنها را تشکیل می‏دهد. بازی اساس فراغت کودکان است.

  11 ژانویه 2009
 • آنچه که در همه دوران‏ها بر روی اوقات فراغت و چگونگی گذران آن تاثیر گذارده فلسفه زندگی و نگرش انسان به جهان بوده است. در دوران تمدن‏های باستان اوقات فراغت مختص نخبگان بود و تنها وقتی برای همه مردم امکان پیدایش یافت که فشار برای رفع نیازهای اولیه کاهش یافت. در جوامع ابتدایی بین کار و اوقات فراغت مرز مشخصی ترسیم نشده است. گاه ساعات کار چنان سخت و طولانی بوده که اساساً‏ وقتی برای فراغت وجود نداشته. در هرحال فراغت تابع آهنگ طبیعی کار بوده و آزادی و انتخاب فرد در آن راهی نداشته است.  21 دسامبر 2008
 • اکثر نظریه‏های فراغت در قرن بیستم پدید آمده است و بسیاری از آنها از مشکلات انقلاب صنعتی ناشی شده‏اند. در رویکردهای سنتی و اولیه به اوقات فراغت پنج نگرش نسبتاً متمایز وجود دارد که سه نگرش را از میان آنها شرح می‏دهیم.
  1- اوقات فراغت از دیدگاه زمانی (به منزله زمان آزاد)
  2- اوقات فراغت به معنای آزادی (به منزله فعالیتی آزادانه)
  3- اوقات فراغت به معنای حالتی از بودن (فارغ‏البال بودن)

  02 دسامبر 2008
 •  

  02 دسامبر 2008
 • جهان مدرن، رابطه کاملا متفاوت میان انسان ها و زمان و مکان ایجاد کرده است که آن را می توانیم در روند جهانی شدن ببینیم. این رابطه در بخش بزرگی از خود حاصل تداخل کارکردها و تقسیم هایی است که پیش از این در فضا و در مکان انجام می گرفتند و انسان ها خود را با آنها تطبیق می دادند. امروز برعکس این انسان ها هستند که روابط فضایی و زمانی را در اشکال بسیار پیچیده به وجود می آورند و حتی مرزهای میان جهان مجازی شبکه های رایانه ای و جهان طبیعی را به ابهام در می آورند.

  30 نوامبر 2008
 • اوقات فراغت پیوند تنگاتنگی با شخصیت و زندگی معنوی و فرهنگی افراد دارد. چرا که از سویی از فرهنگ جامعه تاثیر می‏گیرد و از سویی دیگر بر آن تاثیر می‏گذارد. در گذران اوقات فراغت، گروه سنی، طبقه اجتماعی،اقتصادی، گرایش مذهبی و جنسیت سبب مرزبندی و ایجاد تفاوت بین گروه‏های مختلف می‏شود و دراین میان سن و جنسیت بر نحوه گذران اوقات فراغت تاثیر مهمی بر جای می‏گذارند.

  31 اکتبر 2008
 • سیطره‌ی خانوادگی یا «دیوانه از قفس پرید»


  و شهر در امن و امان است

  اشاره:
  این مقاله، درپی مطرح‌کردن ماهیتی از فضای عمومی در ایران و مشخصا در اصفهان است که شاید اصلا یا کم‌تر به آن پرداخته شده است. اگر این پرده از ماهیت فضای عمومی در اصفهان معاصر، بهروشنی در این مقاله طرح شود، به مقصود خود رسیده‌ام. در این صورت، این مقاله، موضوعی پژوهشی درباره‌ی فضاهای فراغتی عمومی را طرح می‌کند و خود مقدمه‌ای‌ست بر آن پژوهش میان‌رشته‌ای.

  میدان نقش‌جهان در عصر یکی از جمعه‌های تابستان 87

  30 اکتبر 2008
 • عصر هنگام که از حجره‌های زیر پل خواجوی اصفهان عبور می‌کنیم، صدای تغزل و آواز خوانی های پیرمردان، انسان را به سوی خود جذب می‌کند. این پدیده که یک سنت فرهنگی مربوط به اصفهان می‌باشد، آن چنانکه خواهد آمد, بدون سابقه تاریخی نمی تواند باشد. پیرمردان خوش‌صدا، در روزهای معتدل یا گرم، عصر هنگام، و در روزهای دیگر سال- مثل زمستان- عصر پنجشنبه‌ها و صبح‌ و عصر جمعه‌ها گرد هم می‌آیند و هر کدام به تناسب روحیه‌شان و نیز روحیة حاضران، چند بیتی آواز می‌خوانند.

  15 آوریل 2008

صفحه‌ها