اقتصاد سیاسی

  •  اقتصاد لیبرالی

    16 ژوئیه 2007
  • توضیح: پیر بوردیو، جامعه‌شناس فقید فرانسوی (2002-1930) یکی از برجسته‌ترین منتقدان نولیبرالیسم و جهانی‌شدن بود. مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی مقاله‌ای است که بوردیو با عنوان سیاست جهانی‌شدن در فوریه‌ی 2002 منتشر شده است. ترجمه از روی متن انگلیسی مقاله صورت گرفته است. (1) 


    جهانی‌شدن تقدیر نیست، سیاست است. از این رو، سیاست مخالفت با تمرکز قدرت در جهانی‌شدن امکان‌پذیر است. این بدیل باید بین‌المللی باشد و از تجربه‌ی اتحادیه‌ها و جنبش‌های جدیدتر اجتماعی هر دو، بهره‌مند شود.
    30 می 2007

صفحه‌ها