روان‌شناسی اجتماعی

 • بسیاری از تحلیلگران در این فکرند که با توجه به آن که سیتم رسانه ای مقامی مرکزی در نظام اجتماعی اشغال می کند، آیا بحث سیاسی در خارج و یا در حاشیه ی نظام ممکن است یا نه؟ برخی معتقدند که چنین امری امکان ندارد و تأکید می کنند که عرصه ی بحث در رسانه ها بازسازی می شوند. چراباید به تجدید نشریات کتبی که دیگر نقشی در شکل گیری عقیده و آراء نداشته بلکه فقط به ارائه ی دیدگاه ها می پردازد، ادامه داد؟ و یا امید به درگیراندن مباحثی مستدل در رسانه های دیداری شنیداری داشته باشیم که خود بر اساس فناوری و منطق هستی ش

  بسیاری از تحلیلگران در این فکرند که با توجه به آن که سیستم رسانه ای مقامی مرکزی در نظام اجتماعی اشغال می کند،  آیا بحث سیاسی در خارج و یا در  حاشیه ی  نظام ممکن است یا نه؟ برخی معتقدند که چنین امری امکان ندارد و تأکید می کنند که عرصه ی بحث در رسانه ها بازسازی می شوند.  چراباید به  تجدید نشریات کتبی  که دیگر نقشی در شکل گیری عقیده و آراء  نداشته بلکه فقط به ارائه ی  دیدگاه ها می پردازد، ادامه داد؟ و یا  امید به درگیراندن مباحثی مستدل در رسانه های دیداری شنیداری داشته باشیم که خود بر اساس فناوری و منطق هستی شناسانه ی دیگری شکل گرفته اند؟

  15 نوامبر 2015
 • امسال محرم،دست سرنوشت مرا دور از وطن در دیارفرهنگ­ها و مذاهب مختلف، هندوستان،قرار داد.

  15 نوامبر 2015
 • Bentham’s Panopticon in operation

  ما تحت نظر هستیم. در حالی که کارهای روزانه خود را انجام می دهیم، دوربین های تلویزیون مدار بسته هر حرکت ما را مشاهده و ضبط می کنند. تنها در بریتانیا بیش از شش میلیون دوربین تلویزیون مدار بسته مردم را تحت نظر دارند، و نظارت بر عموم مردم در تمام کشورهای توسعه یافته در سطحی مشابه است. در برخی از شهرها میتوان توقع داشت که بیش از سیصد بار در طول روز توسط دوربین های امنیتی دیده شویم. نفوذ و پیشرفت رو به رشد تکنولوژیِ پایش، پرسش های فلسفی معرفت شناختی (که با حصول دانش سر و کار دارد) و اخلاقی (که با داشتن زندگی خوب سر و کار دارد) را مطرح می کند.

  عدم تقارن پایش

  11 نوامبر 2015
 • در طول سه دهه ای که ژرژ فرش شهردار سوسیالیست مونپلیه بود )  از ۱۹۷۷  تا  ۲۰۰۴ بعنوان شهردار و از ۱۹۷۷ تا هنگام مرگش در ۲۰۱۰ بعنوان رئیس منطقهء شهری) همشهریان مسلمانش را به شیوهء استعمارگرایانه اداره کرد.

  09 نوامبر 2015
 • صد و پانزدهمین شماره مجله "اطلاعات حکمت و معرفت" با موضوع «شادکامی و سعادت 2» منتشر شد. مطالب این دفتر ادامه دهندۀ مطالب شماره 114 این نشریه است که با همین موضوع در ماه گذشته منتشر شد. «“چه چیزی برای انسان ها خوشبختی را به ارمغان خواهد آورد؟”پرسشی است با قدمت بسیار که همواره مورد توجه فیلسوفان، تاریخدانان، و روانشناسان، و حتی اقتصاد دانان بوده است؛ اما اخیرا در علوم اجتماعی و به ویژه در علوم اقتصادی و روانشناسی اهتمام بیشتری به آن می شود. ولی آیا با در نظر گرفتن گونه گونی فرهنگی انسان ها در جهان، و نیز افزون بر آن یکسان نبودن جنس، سن، موقعیت و...

  09 نوامبر 2015
 • همان‌طور که در قسمت اول این مقاله اشاره شد، در سازمان‌های کاری، میزانی از خشونت وجود دارد که تا حد زیادی پنهان و روزمره است: بدرفتاری، اهانت و درگیری هایی که روابط بین افراد را متشنج می‌کند. خشونت عادی در مقایسه با خشونت فیزیکی خودنمایانه‌ و برون‌گرایانه نیست، بسیار ساده‌تر و معمولی‌تر است؛ تقریباً پنهان است و جزئی از زندگی افراد شده است، بسیار موذیانه است و به راحتی ماندگار می‌شود. ژیل ارروس در ادامه مقاله می‌گوید...

  09 نوامبر 2015
 • برگزاریِ روزِمرده:جشنوارۀ تجلیلِ مردگان در مکزیک؛ در دو روزِ اولِ ماه نوامبر برگزار می‌شود. تعطیلیِ مذهبی که ترکیبی از سنت‌های بومی و کاتولیک را بازنمایی می‌کند. آنها معتقدند که ارواح مردگان به خانه بازمی‌گردند و در یک زمانِ کوتاه با خانواده و دوستانِ خود ملاقات می‌کنند. روزِ اوّلِ نوامبر روانِ کودکان متوفی وارد می‌شود  و در روز دوم با ارواحِ بزرگسالان پیوند می‌خورد. خانواده دربِ خانه را به روی بازدیدکنندگان باز می‌کند و غذا، نوشیدنی، داستان‌ها، خاطرات و حسنِ نیّتِ خود را به آنها عرضه می‌کند.

  07 نوامبر 2015
 • در میان واژگان سیاسی اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، زمانی که جنگ های استعماری و امپراطوری ها در اوج خود بودند و  جنگ جهانی اول نیز در سال 1914  بزودی با انقلاب روسیه در 1917، پیوند می خورد و  حتی در جنگ جهانی دوم و مقدمات آن، یعنی در بحثی که درباره ضرورت برخورد یا  سازش با  فاشیسم هیتلری در گرفته بود، از نخستین تحرکات هیتلر تا کسب قدرت و برقراری دولت توتالیتاری،  واژه ای به تدریج شروع به ظهور کرد: «شکست باوری» (defeatism) .

  04 نوامبر 2015
 • این مصاحبه، حاصل گفتگویی با سیات خبری فرارو در ایام عزاداری محرم است. موضوع اصلی تحولات و تغییرات سبک های عزادرای و واکنش بخش های مختلف جامعه بدان است. آنچه که در سالهای اخیر اهمیت دارد، درکی درست از تحولات نظام های آیینی و بسترهای دین ورزی، آنگونه که در حیات اجتماعی مردم عامه شکل گرفته وتجربه می شود، است. پویایی های حیات دینی و افت و خیزهای آن، معمولا منجر به تغییراتی می شود که همیشه از جانب بخشی از جامعه مذهبی، به عنوان آسیب یا تحریف تعریف می شود.

  01 نوامبر 2015
 • سالمندی اساسا دوران دشواری است و آن هم به دلیل باورهای فرهنگی و مردمی پیرامون مفهوم سالمندی است که اساسا گویای یک تبعیض سنی است. این مساله مختص ایران هم نیست. یک تحقیق در دانشگاه هاروارد که نتایج آن مشابه تحقیق گرین والد و همکارانش در آمریکا در سال 2013 است، نشان داده است که 80 درصد مردم گرایش به تبعیض سنی دارند و اکثر جوانان منش های منفی نسبت به سالمندان بروز می دهند. اگرچه ممکن است که سالمندان لزوما با انزوا به معنای تنها ماندن و یا ترک شدن توسط خانواده هایشان مواجه نباشند، اما به دلیل همین افت منزلت اجتماعی دوران سختی و تنهایی را سپری می کنند...

  31 اکتبر 2015

صفحه‌ها