ستارنژاد

ستارنژاد، قدرت

تصویر sattarnejad.ghodrat

ایمیل

gsattar1837@yahoo.fr

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 3 ماه

مطالب

تعداد مطالب

4

رزومه

تاریخ تولد :1358       

تحصیلات دانشگاهی : تدریس انگلیسی و فرانسه در تمام سطوح و سنین و متدهای مختلف در مدارس و موسسات .ترجمه صدها فیلم برای تلویزیون     

 کارشناسی  زبان وادبیات فرانسه  شهید چمران اهواز1385
 کارشناسی ارشد  مطالعات فرهنگی  دانشگاه کاشان  1391

 

سوابق شغلی:

Ielts center    مدرس    1393    ادامه دارد   
ایرانمهر    مدرس   از 1388 تا   1393   
شرکت اسکانیا    مترجم و ویراستار    1395    
دانشگاه کاشان    مدرس    از 1390 تا   1391     
 موسسه آینده    مدرس    1394    ادامه دارد   
سرای محله دولت    سوپروایزر    از 1393 تا   1394  

سوابق پژوهشی:

*در آمدی بر جمعیت شناسی    تالیف کاترین روله    شاطریان-ستار نژاد    1391
* آموزش شهروندی زنان تهران    فصانامه مطالعات فرهنگی    قدرت ستارنژاد    1391
*تخریب جو زمین توسط خورشید    فصانامه زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست    قدرت ستارنژاد    1389
*آلود گی هوا و جهش ژنی    فصلنامه زنان...    قدرت ستارنژاد    1388