منابع

 • ترجمه ناصر فکوهی
  )

  جامعه شناسی

  29 ژوئن 2007
 • مارسل هنف، ترجمه ولی الله رمضانی
  انتخاب عنوان "سهم لوی استروس درعلوم اجتماعی"، قراردادی است. چراکه درحقیقت نمی توان چنین سهمی را برای کسی، بطور روش، معین ساخت، یلکه تنها، تلاشی برای درک این مطلب است که، علوم اجتماعی  و بویژه انسان شناسی مدیون استروس است، هرچند، بدون استروس هم به حیات خود تداوم خواهد بخشید.
  29 ژوئن 2007
 • ...

  نیک گهر را با ترجمه «جامعه شناسى تالکوت پارسونز» گى روشه یا «جامعه شناسى قشربندى و نابرابرى هاى اجتماعى»، «روش تحقیق در علوم اجتماعى» ریمون کیوى و بسیارى کتاب هاى دیگر مى شناسند.

  24 ژوئن 2007
 • ...

  در این بخش انشجویان به سئوالات ترم های پیشین درس انسان شناسی شهری دسترسی دارند. این بخش به تدریج با سئوالات ترم های جدید افزایش می یابد.

  نمونه سئوالات درس ”انسان شناسی شهری“ دوره کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیم سال اول 1384-85 زمان: 90 دقیقه (13 نمره + 7 نمره تحقیق)

  13 ژوئن 2007
 • در این بخش دانشجویان می توانند به سئوالات ترم های گذشته درس نفرهنگ و توسعه » دست یابی داشته باشند . به این بخش به تدریج سئوالات جدید افزوده می شود.

  نمونه سئوالات درس ” فرهنگ و توسعه“ ، دورة کارشناسی انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  13 ژوئن 2007
 • در این بخش دانشجویان می توانند به سئوالات ترم های گذشته در امتحان تاریخ انسان شناسی دست یابی داشته باشند.

  نمونة سئوالات درس ”تاریخ انسان شناسی“ ، دورة کارشناسی انسان‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  نیم سال دوم 1381-82
  زمان: 90 دقیقه
  (20 نمره)

  13 ژوئن 2007
 • حمید رزاقی
  در این گزارش که برای گردآوری اطلاعات آماری مربوط به مراکز و نقاط فرهنگی در محله هفت تهران به انجام رسیده است،  می توانیم با روش  گردآوری سیستماتیک اطلاعات و یکی از نمونه های رده بندی  در تعیین مراکز فرهنگی آشنا بشویم.
  10 ژوئن 2007
 • تهیه و تنظیم: مرجان والا
  توضیح: پنج شنبه 27 اردیبهشت 1386 آخرین کارگاه دکتر فکوهی در شهر یزد با موضوع پروپوزال نویسی برگزار شد.در زیر حلاصه ای از مباحث این کارگاه را می خوانیم: 

  08 ژوئن 2007
 • تهیه و تنظیم: مرجان والا
  توضیح: پنج‌شنبه  27 ادیبهشت 1386 در ادامه برگزاری کارگاه‌های مشترک میان دانشگاه یزد و انجمن علمی دانشجویان انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  تهران،  دکتر فکوهی کارگاهی با عنوان روش‌های مصاحبه برگزار کرد. خلاصه ای از مباحث این کارگاه را در زیر می خوانیم:  


  08 ژوئن 2007

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science