منابع

 • ترجمه ناصر فكوهي
  خشونت نمادین
  17 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی
  پیر بوردیو(Pierre Bourdieu)(1930-2002) را باید بدون شک مشهورترین چهرة علوم اجتماعی در ابتدای قرن بیست و یکم به شمار آورد.
  16 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی
  ژرژ دومزیل تاریخ دان و زبان شنا س فرانسوی بر اساس مطالعات عمیقی که بر مجموعه ای از جوامع انسانی در گسترده ای از هند تا اروپا انجام داد و به خصوص با تکیه بر پژوهش های زبان شناختی امیل بنونیست  و سنت زبان شناسی تاریخی اروپا که از قرن نوزده بر موضوع منشاء زبان های اروپایی تحقیق کرده بودند ، و در نهایت
  14 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی
  برای ما که دست اندرکاران  علوم اجتماعی هستیم مهم ترین ابزارهایی که در اختیار داریم و اگر بتوانیم به نحو مطلوب از آنها استفاده کنیم می توانند ما را به اهداف علمی مان نزدیک کنند ابزارهای زبانی و ابزارهای نوشتاری هستند.
  12 آوریل 2007
 • مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی
  در تحول مصاحبه می توان سه مرحله اساسی را از یکدیگر تمیز داد. نخستین مرحله را در استفاده از مصاحبه در  روان درمانی و فنون روانشناسی مشاهده می کنیم که همین امر به واژه مشاوره (Counseling) حیات داده است که اغلب در ایالات متحده با آن روبرو می شویم.
  12 آوریل 2007
 • مرتضی منادی
  روش کیفی یا تفسیری یا توصیفی یا ژرف نگر، با وجود قدمت تاریخی اش پس از سالها خاموشی، در دو دهه اخیر در علوم اجتماعی و رفتاری با اقبال خوبی روبرو شده است. این روش، با فرضیة ساختارمند آغاز نشده، یعنی فرضیه آزمایی از اصول آن نیست.
  12 آوریل 2007
 • امیر هاشمی مقدم
  معایبروش مشاهده مشارکتی
  12 آوریل 2007
 • امیر هاشمی مقدم
  تاریخچه استفاده از مشاهده مشارکتی اصطلاح «مشاهده مشارکتی» اولین بار در قرن 19 از سوی یک دانشمند ومردم شناس فرانسوی قرن نوزدهم به نام ژوزف مار ژراندو(1) در یک راهنمای تحقیق مردم‌نگاری برای مأمورینی که به مناطق بدوی می‌رفتند, مطرح شد(2). 
  12 آوریل 2007
 • امیر هاشمی مقدم
  مزایا و معایب بکارگیری روش مشاهده مشارکتی
  12 آوریل 2007

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science