منابع

 • جبار رحمانی
  مقدمه
  28 دسامبر 2006
 • علی نقوی

  بیش از 30 ماه از زلزله دلخراش بم می گذرد، زلزله ویرانگر بم علاوه بر کشتار بیرحمانه انسانهای بی گناه و سرمایه های انسانی جامعه خسارت مادی فراوانی را برجا گذاشت وبه بیش از61000واحد مسکونی و تجاری در بم خسارت وارد آمد.

  26 دسامبر 2006
 •  

  22 دسامبر 2006
 • زهره رهبری

  گزارش تحقیق نظری، زندگی و اندیشه های اروینگ گافمن، درس نظریه های جدید انسان شناسی دکتر فکوهی، زهره رهبری، کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتمعی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1383-84

  چکیده:

  10 سپتامبر 2006

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science