منابع

 • ...
  کتاب « درسی درباره درس» که در بر گیرنده درس افتتاحیه پیر بوردیو در کرسی جامعه شناسی در کلژ دو فرانس است با ترجمه  ناصر فکوهی به وسیله نشر نی منتشر می شود.  در این کتاب بوردیو به تشریح درک خود از جامعه شناسی در مفهوم  عمومی و گسترده آن و رسالت جامعه شناس در جوامع کنونی انسانی می پردازد و با نگاهی انت
  29 سپتامبر 2007
 • پیمان اسحاقی

  پروفسور فیلیپ کارل سالزمن (Philip Carl Salzman) استاد انسان شناسی دانشگاه مک گیل / کانادا از انسان شناسان برجسته متخصص ایران به شمار می آید که درباره منطقه فرهنگی بلوچستان ایران به تحقیق می پردازد؛ چنانکه هم اکنون از برجسته ترین بلوچستان شناسان غیرایرانی به شمار می آید.

  28 سپتامبر 2007
 • پیمان اسحاقی
  پروفسور استفن بلام  (Stephen Blum) استاد موسیقی دانشگاه شهری نیویورک  از جمله دانشمندانی است که درباره موسیقی ایرانی به طور وسیع به تحقیق و مطالعه پرداخته و در این مسیر به پژوهش های قابل توجهی درباره ابعاد انسان شناختی موسیقی ایرانی دست یازیده است.
  27 سپتامبر 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی

  شجاعت (مذکر)

  21 سپتامبر 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی

  میدان ادبی ( اقتصاد در خلاف جهت میدان ادبی)

  20 سپتامبر 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی

  ناخودآگاه

  16 سپتامبر 2007
 • امیلیا نرسیسیانس

  این درس نامه، هفتمین قسمت از مجموعه ای است که دانشجویان را با استفده از نرم افزار پاور پوینت با مفاهیم، مباحث، گرایش ها و شاخه های مختلف موضوع انسان شناسی جنسیت آشنا می کند.

  12 سپتامبر 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی
  بازار زبان شناختی (سود تمایز، مهارت مشروع، سرمایه زبان شناختی، موقعیت - فضایی- اجتماعی)
  02 سپتامبر 2007
 • امیر هاشمی مقدم
  ریختشناسی قصه‌های پریان، پراپ، ولادیمیر (1368)، ریختشناسی قصه‌های پریان، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، انتشارات توس: 1368. سی+282 صفحه.
  30 اوت 2007

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science