منابع

 • ترجمه ناصر فکوهی
  واژه نامه بوردیو به صورتی که در این پایگاه خواهد آمد در واقع ترجمه ای است تدریجی و بدون رعایت نظم الفبایی،  از کاری که اصل آن به زبان فرانسوی  انجام شده و بر روی پایگاه اینترنتی  پیر بوردیو در دسترس است. متن زیر، مقدمه ای است که تهیه کنندگان اصلی واژه نامه بر آن نوشته اند : 
  12 آوریل 2007
 • ژان فرانسوا دورتیه برگردان مرتضی کُتُبی

  ژان فرانسوا دورتیه

  12 آوریل 2007
 • ژاک بوورس ترجمه ناصر فکوهی
  کار به کجا رسیده است...

  ژاک بوورس (Jacques BOUVERESSE)

  12 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی
  یکی از مهم ‌ترین و کلیدی ترین مفاهیمی که در اندیشة اجتماعی پیر بوردیو(Pierre Bourdieu)، جامعه شناس و انسان شناس فرانسوی معاصر ، با آن سر و کار داریم مفهوم خشونت نمادین (Violence Symbolique) است. در دیدگاه بوردیو این مفهوم با مفهوم سرمایة نمادین پیوند کاملی دارد.
  12 آوریل 2007
 • پیر بوردیو را باید بدون تردید یکی از مهم‌ترین و تاثیر گذارترین روشنفکران و دانشمندان قرن بیستم به شمار آورد. در علوم اجتماعی تاثیری را که بوردیو در به راه انداختن جریان های فکری دراز مدت داشته است شاید تنها بتوان با دو متفکر بزرگ ابتدای قرن یعنی وبر
  12 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی

  حس مکان خویشتن

  12 آوریل 2007
 • امیر هاشمی مقدم
  گردآوری داده‌ها
  11 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی

  وودی آلن را باید بسیار فراتر از یک هنرپیشه، یک  فیلمساز، یک موزیسین، ، یک  نویسنده و یک شاعر، یک فیلسوف دانست: فیلسوفی با زبانی ویژه، با  گزندگی و طنز ویژه یهودیان نیویورکی.

  02 آوریل 2007
 • گزارش از: زهرا جلالی پور
  روز یکشنبه 20 اسفندماه، 1386 کارگاهی با هدف بررسی پژوهش‌های انجام شده توسط دانشجویان درس انسان‌شناسی فرهنگ و توسعه با موضوع «مشکلات، راه حل‌ها و پیامدهای گسترش تحصیلات عالی برای دختران در ایران» در نیم سال اول سال 86-85 برگزار شد.
  25 مارس 2007

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science