منابع

 • ناصر فکوهی
  مصاحبه با پرسش های باز این نوع از مصاحبه به خصوص برای پژوشگر،  الزام آور است که باید پرسش هایی دقیق و مشخص شده از پیش مطرح کند، اما فرد مورد مصاحبه هنوز آزاد است که به گونه ای که مایل است به این پرسش ها پاسخ دهد، هر چند که باید چارچوب پرسش های مطرح شده را رعایت کند. 
   
  12 آوریل 2007
 • امیر هاشمی مقدم
  پیش از آنکه به ذکر تعریف و حدود مشاهدة مشارکتی بپردازیم, بهتر است مشخص کنیم که مشاهدة مشارکتی, چه چیزهایی نیست.
  12 آوریل 2007
 • مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی
  روش شناسان بر سر تفاوت های ظریف این دو گونه از فن مصاحبه، از لحاظ  میزان آزادی و عمق آنها با یکدیگر توافق ندارند.
  12 آوریل 2007
 • آرش رضا پور
  آقای دکتر فکوهی عزیز
  12 آوریل 2007
 • مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی
  مصاحبه بالینی و روانکاوانه یا روان درمانی
  12 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی
  استفاده از عکس در کار پژوهش اتنوگرافیک به قرن نوزده می رسد و از همان آغاز،  انسان شناسان تمایل داشتند یافته ها و مشاهدات خود را به تصویر در آوردند.
  12 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی
  در هر کار انسان شناختی یکی از انتظاراتی که از پژوهشگر می رود بخشی از کار اوست که می توان به آن کار مردم نگارانه یا کار اتنوگرافیک اطلاق کرد.
  12 آوریل 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی
  بوردیو دوستی بسیار قدیمی  بود که خاطرات بی شماری با هم داشتیم. روابط دوستی ما که همواره بسیار پر بار و تنگاتنگ بود، گاه نیز به تنش و البته نمی توان انکار کرد ، به مشکل بر می خورد. من از شنیدن خبر مرگ او زیر و رو شدم.
  12 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی

  این سخنرانی به دعوت دکتر حمید رضا جلایی پور در چارچوب دوره آموزشی یکساله حزب مشارکت، در بخش مباحث مربوط به جامعه و جامعه شناسی در نشست ششم: نظریه پردازان متاخر جامعه شناسی انجام گرفت. در این نشست که در روز پنجشنبه 9 آذر 1385 در تهران  برگزار شد، دکتر غلامرضا کاشی( دانشگاه علامه طباطبایی)

  12 آوریل 2007

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science