منابع

 • مرتضی کتبی

  علوم اجتماعی در ایران ، به چهره دانشگاهی آن، با رساله دکتری استاد از دست رفته غلام حسین صدیقی زیر عنوان « جنبش های مذهبی ایرانیان در قرون دوم و سوم هجری» به سال 1316 در دانشگاه سوربن پاریس و انتشار آن در سال بعد در همان شهر، زاییده شد.

  24 می 2007
 • پیش از هر چیز باید بر این نکته تاکید کنیم که درس روش در دانشگاه های  ما عموما به شیوه مناسب و قابل استفاده برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی تدریس نمی شود و به همین دلیل نیز  دانشجویان مهارت های روش شناسی پایینی دارند.
  22 می 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی

  بخش دوم

  - آیا آنچه سبب این نوع از تداوم شد که در آن تفاوت مشخص تری میان طبقات اجتماعی وجود نداشت، تغییر نظام آموزشی نبود ؟

  22 می 2007
 • احمد نادری

  مقدمه

  22 می 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی
  گفتگوی پیر بوردیو و آن ماری متاییه که نخستین بار در کتاب « جوانان و نخستین فرصت شغلی » پاریس، انجمن آژ، 1978، صص. 520-530 به چاپ رسید و سپس در کتاب بوردیو با عنوان «مسائل جامعه شناسی» ، پاریس ، انتشارات مینویی، 1984(1992) صص. 143-154   . 
  - جامعه شناس چه رویکردی به مساله جوانان دارد؟
  08 می 2007
 • از نیم ترم دوم سال تحصیلی 1385-1386 تحقیقات دو کلاس «انسان شناسی شهری» و «فرهنگ و توسعه» بر اساس الگوی زیر و تنها به صورت الکترونیک در قالب یک لوح فشرده تحویل داده می شود.
  03 می 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی

  VÉRITÉ
  « S'il y a une vérité, c'est que la vérité est un enjeu de luttes. »
  (« Une classe objet », Actes de la recherche en sciences sociales, n°17/18, 1977, pp.1-5)

  27 آوریل 2007
 • ترجمه ناصر فکوهی

  بخش دوم و نهایی

  20 آوریل 2007
 • ناصر فکوهی

  پیر بوردیو : شما در جایی از یک «سنت اروپایی یا آلمانی – که یک سنت فرانسوی هم هست- با عنوان «لب به اعتراض گشودن» صحبت کرده اید و وقتی که ما با سندیکالیست ها درباره انجام این گفتگوی عمومی فکر کردیم، بدیهتا نمی دانستیم که شما برنده جایزه نوبل خواهید شد.

  19 آوریل 2007

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science