مطالعات منطقه‌ای

 • داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

  آیین های رازآموزی[1] در جوامع سنتی

  04 ژوئیه 2016
 • محمد هاشمی

  جامعه شناسی به کمک روش های علمی خاص، نهادها، روابط و رفتارهای اجتماعی انسان را از نظر ساخت، پویش و دگرگونی، تجزیه و تحلیل، مقایسه و طبقه بندی می کند و با نگرش ویژه به علل اجتماعی، در جست و جوی قوانین حاکم بر حیات جامعه از دیدگاههای گوناگون است.

  04 ژوئیه 2016
 • مارتن بولار برگردان مهرداد میرزائی

  آنجا درغرب سئول، پیش از آنکه جایی برای گردش و زندگی لوکس باشد، در اصل تپه ای از علفهای هرز بود که چند روستایی در آن زندگی میکردند و در اواسط دهه هفتاد به یک زباله دانیِ سرباز به ارتفاعِ حدود صد متر بالای سطح رود هان Han تبدیل شده بود.

  04 ژوئیه 2016
 • روند خصوصی سازی، حقوق بشرِ، رسانه ها و اتحادیه ی اروپا/ زاین رضا (Zain Reza) برگردان عاطفه اولیایی / یانیس واروفاکیس، اقتصاد دان و وزیر دارایی سابق یونان مؤسس DiEM25 (جنبش دمکراسی در اروپا در ۲۰۲۵)، طی مصاحبه ای از روند خصوصی سازی، حقوق بشر، رسانه ها و تجربیاتش در اتحادیه ی اروپا و ظرفیت سرمایه داری برای اصلاح سخن می گوید. گزارشگر (گ):در دسامبر ۲۰۱۵، چهارده فرودگاه منطقه ای یونان به مالکیت خصوصی فراپورت در آمد. ۴۵,۸ درصد از فراپورت متعلق به لوفت هانزاست. آیا این خصوصی سازی به نفع مردم یونان بوده اس
  زاین رضا برگردان عاطفه اولیایی

  یانیس واروفاکیس،  اقتصاد دان و وزیر دارایی سابق یونان مؤسس  DiEM25  (جنبش دمکراسی در اروپا در ۲۰۲۵)، طی مصاحبه ای از روند  خصوصی سازی، حقوق بشر، رسانه ها و تجربیاتش در اتحادیه ی اروپا و ظرفیت سرمایه داری برای اصلاح  سخن می گوید.

  04 ژوئیه 2016
 • تصویر کودکان محلۀ گلستان سبزوار
  موسی الرضا غربی

  با تأکید بر مطالعات محلۀ گلستان سبزوار

  03 ژوئیه 2016
 • ardakan
  یوسف سرافراز

  مجموعه عکس پیش‌رو، ده عکس از فضاهایی است که عناصر به کار رفته در آن‌ها تناسب معنایی، فرمی، کارکردی و مادی فضا را تغییر داده و گسستی در کلیت فضای محله، کوچه و خیابان به وجود آورده است. این تغییر شکل را می‌توان از دو منظر بررسید.

  03 ژوئیه 2016
 • پاول لوی برگردان مهسا شیخان

  سیدنی مینتز: پدر «انسان شناسی غذا» که مطالعه بنیادی را بر روی شک و نقش آن در شکل دهی به تاریخ مدرن انجام داده است.

  03 ژوئیه 2016
 • آریاسپ دلورانی

   هانری لوفبور یکی از مهم‌ترین متفکرین مارکسیست فرانسوی و از مهم‌ترین کسانی است که فضا را در رابطه با تغییراتش در دوران سرمایه‌داری مورد تحلیل قرار داده و یکی از اثر‌گذارترین افراد در بررسی انتقادی محیط شهری است.

  03 ژوئیه 2016
 • آدولفو اسکیبل برگردان باقر جهانبانی

  ما باید به تغییراتی که در قاره مان درحال انجام است با هوشیاری نظر بیفکنیم. ما در طول دهه ها،  دیکتاتوری های مخوفی را که با کودتا به ما تحمیل شده بود، از سر گذراندیم. سپس در سالهای1980 تا 1990 بازگشت شکننده دمکراسی و دولتهائی با قانونهای اساسی را تجربه نمودیم.

  03 ژوئیه 2016

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science