علوم سیاسی و اقتصادی

 • محمد مالجو
  «ایده ی بازارِ خودتنظیم گر دال بر نوعی آرمان شهرِ محض است. چنین نهادی نمی تواند مدتی مدید وجود داشته باشد مگرآن که بنیانِ انسانی و طبیعیِ جامعه را نیست و نابود سازد: انسان را جسماً نابود می کند و محیطِ پیرامونِ او را به برهوت بدل می سازد.
  09 مارس 2009
 • احمدسیف
  کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند عمدهترین مشکل و مسئلهی اقتصاد «کمیابی» از سویی و «انتخاب» از سوی دیگر است. این دو مقوله به طور تنگاتنگی با هم مربوطند و رابطه‌ی علییت نیز از کمیابی به انتخاب می‌رسد. یعنی اگر «کمیابی» وجود نمی‌داشت، «انتخابی» نیز ضروری نمی‌شد
  02 مارس 2009
 • ناصر فکوهی

  جمهوریت، معنایی جز آنچه در تبارشناسی این واژه آمده است، یعنی برساختن سیاست به مثابه یک «امر عمومی» ندارد و با این دیدگاه است که هر اندازه سیاست از امر عمومی فاصله بگیرد و سازوکارهایی تصنعی و آمرانه را برای بازتولید خود به جای سازوکارهای واقعی و مشارکتی برای عمومی کردن امر سیاسی به کار اندازد، تدا

  02 مارس 2009
 • فردین یزدانی
  با نزدیک شدن به پایان سال و همزمان با فرا رسیدن زمان تصمیم‌گیری بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد، مجادلات و مباحث پیرامون تاثیرات مثبت و منفی افزایش دستمزد کارگران بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین وضعیت اشتغال و بیکاری بالا می‌گیرد.
  28 فوریه 2009
 • علی دینی

  بخش دوم


  27 فوریه 2009
 • علی دینی
      آیا بازار آزاد کارایی را افزایش می‌دهد؟   بخش اول  
  25 فوریه 2009
 • جعفر دامن‌پاک و فرزاد کمالی

  آن روی سکه  مناقشه‌ی اسراییل و غزه
     
  20 فوریه 2009
 • فهیمه مولایی – فاطمه انبار لویی

  تحقیق ارائه شده به کلاس انسان شناسی توسعه، نیم ترم اول سال تحصیبلی 1387-88، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. مشکلات ترافیک و حمل و نقل : ( اتوبان نیایش و مزاحمت های ترافیکی) خیابان سعادت آباد تا انتهای ارغوان غربی

  19 فوریه 2009
 • سعید رهنما

  روش‌شناسی مارکس
  18 فوریه 2009

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science