علوم سیاسی و اقتصادی

 • فریبرز رئیس‌دانا

  و حالا نوبت غزه است

  18 ژانویه 2009
 • ناصر فکوهی

  غزه، امروز زیر آتش و بمباران های پی درپی و ورود تانک های اسرائیلی می رود تا تجربه دردناک دیگری را از سر بگذراند و سردمداران نظام آپارتایدی اسرائیلی گمان می کنند که با پنجه آهنین می توانند یک بار برای همیشه «تند روان» را دور زده و کار را به گروه «معتدل» و «صلح» جوی فلسطینی بدهند.

  17 ژانویه 2009
 • کامبیز لعل
  شکست بازار ـ این اصطلاح به شرایط و مواردی اطلاق می‌شود که نظام اقتصادی سرمایه‌داری از حل مسایل، در چارچوب نظم بازار عاجز می‌ماند و نظام بازار کارایی مورد ادعا را، نمی‌تواند ایجاد کند. در اینجاست که حتی براساس نظریه‌های منتج از اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر منفعت شخصی،
  15 ژانویه 2009
 • محمدرضا معینی

  نقد دیدگاه‌های موسی غنی‌نژاد در تبیین دلایل بحران بزرگ مالی

  کاتولیک تر از پاپ

  12 ژانویه 2009
 • فرد مگداف ترجمه علی دینی

  06 ژانویه 2009
 • احمد میراحسان

  نقد فیلم سیانوزه

  سیانوزه فیلمی است که ارزش آن را دارد درباره ابتکارهایش حرف بزنیم : چه از منظر ساختارگرایانه و چه همزمان از منظر تأویلی :

  05 ژانویه 2009
 • سعید مدنی
  اگر ایده‌ی آزادی فردی ـ این که هر فردی باید درانتخاب و تعقیب اهداف خود آزاد باشد و مرز آزادی او احترام به آزادی دیگران است ـ کاملاً جدی گرفته شود، نهایتاً تعیین هرگونه معیار مشترک یا محدودیت‌هایی بر اعمال انسان ناممکن می‌شود.
  04 ژانویه 2009
 • کمال اطهاری
  بحران، ذات نظام سرمایه‌داری است. کشف این قانونمندی در نظام سرمایه‌داری، آنقدر ارزنده بود که اندیشمند بزرگ لیبرالیسم «آیزیا برلین» بنویسد: «پدر حقیقی تاریخ اقتصادی جدید، و حتی پدر حقیقی جامعه‌شناسی جدید...
  31 دسامبر 2008
 • هادی دوست محمدی

  نخستین برنامه از نمایش فیلم های سیاسی داستانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بعه ابتکار گروه انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی و انجمن دانشجویی انسان شناسی این دانشکده روز 14 آبان ماه 1387 در محل دانشکده  با نمایش فیلم «Z» اثر کوستا گاوراس آغاز شد.

  30 دسامبر 2008

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science