علوم سیاسی و اقتصادی

 • ناصر فکوهی

  در دهه 1970، ادوارد سعید، منتقد ادبی آمریکایی و فلسطینی تبار، با کتاب «شرق شناسی» خود و اندکی پس از او طلال اسد، انسان شناس آمریکایی عرب تبار، با کتاب «انسان شناسی و برخورد استعماری»، آغازگران اصلی مطالعاتی بودند که بعدها با عنوان عمومی «مطالعات پسا استعماری» نامیده شدند.

  18 فوریه 2009
 • جان بلامی فاستر ترجمه پرویز صداقت


  15 فوریه 2009
 • محمد مالجو
  در ایران بیش از یک سده است که مبارزه برای احقاق حقوق شهروندی یا، به عبارت دیگر، فرایند ملت‌سازی و تبدیل رعیت به شهروند با فراز و نشیب‌های فراوان ادامه دارد. آن قدر که به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان مربوط است، میان نیروهای فکری پیشرو طی سال‌های اخیر در کلیات کم‌تر اختلاف نظر بنیادی وجود داشته است.
  13 فوریه 2009
 • فریبرز رئیس‌دانا
  نقش مالکیت زمین در صنعت ساختمان تفاوت های اساسی با این نقش در صنایع کارخانه‌ای دارد. در بازار زمین و مسکن ایران سهم ارزش زمین در ارزش بازاری ساختمان (و در بحث ما مسکن) بسیار بالاست.
  11 فوریه 2009
 • پرویز صداقت
  در دوران طولانی جنگ سرد که در پی تشکیل دو اردوگاه سرمایه‌داری و اقمار شوروی سابق آغاز شد، برخی نیز حضور در یکی از دو جبهه‌ی متخاصم را برگزیدند. آنان گمان می‌کردند جهان تنها و تنها عرصه‌ی نبرد این دو اردوگاه است و
  09 فوریه 2009
 • احمدسیف
  الن گرینسپن در کنگره‌ی امریکا گفت که هرکس برای درک دنیای دوروبر خود ایدئولوژی دارد و ادامه داد که آن چه که براو روشن شده این که « ایدئولوژی» او درباره‌ی قابلیت و کارایی نظام بازار آزاد، « معیوب» بود. واکنش به این اعتراف گرینسپن به شکل و صورت های مختلف درآمد.
  07 فوریه 2009
 • محمد مالجو
  کسانی به‌غلط همه ی اقتصاددانان نئوکلاسیک را طرفدار اقتصاد بازارِ خودتنظیم گر معرفی می کنند. این تصور البته درست نیست. این طور نیست که همه ی اقتصاددانان نئوکلاسیکْ طرفدار اقتصاد بازارِ خودتنظیم گر بوده باشند.
  05 فوریه 2009
 • فریبرز رئیس‌دانا

  در سال 1385، در حدود 000ر432ر11 واحد مسکونی شهری معمولی در ایران شمارش شده بود. در این سال 000ر371ر12 خانوار شهری در این واحدهای مسکونی زندگی می‌کردند (000ر30 خانوار نیز در چادر، کپر، آلونک و مکان‌های نامعلوم زندگی می‌کردند). به این ترتیب، میانگین متوسط خانوار در خانه به 1/08 می‌رسید.
  03 فوریه 2009
 • ناصر فکوهی

  راه یافتن نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به کاخ سفید، که حتی در نام خود گویای تاریخ دویست ساله تبعیض نژادی در این کشور علیه سیاهان است، همانگونه که پیش از این نیز در مقاله ای گفتیم، یک پیروزی برای فرهنگ بشری و انتقامی است که می توان آن را حاصل درد و رنج میلیون ها برده سیاهی دانست که برای ساخت

  03 فوریه 2009

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science