اقتصاد سیاسی

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

اقتصاد سیاسی
اگرچه در نخستین سده‌های تکوین علم اقتصاد، اقتصاد سیاسی اصطلاح جامعی برای اطلاق به مطالعات اقتصادی بود؛ از نیمه‌ی دوم قرن گذشته و با تحولات نوکلاسیکی در علم اقتصاد، این اصطلاح، رفته‌رفته از مدار مطالعات متعارف دانشگاهی خارج و به‌تدریج «علم اقتصاد» جایگزین آن شد.شاید از همه دیرتر، دانشگاه گلاسکو است، محلی که آدام اسمیت، پدر اقتصاد سیاسی، در آن‌جا صاحب کرسی منطق و فلسفه‌ی اخلاق بود؛ این دانشگاه در سال تحصیلی 98-1997، دپارتمان اقتصاد سیاسی خود را به دپارتمان اقتصاد تغییر نام داد. این، تغییر نام صرف نیست، بلکه نمادی از از دگردیسی یک علم اجتماعی است و خود می‌تواند موضوع مطالعات مستقل اجتماعی قرار بگیرد. به موازات آن، امروز، اصطلاح اقتصاد سیاسی به رویکردهای متفاوت، اما مرتبط با یکدیگر، در مطالعه‌ی رفتار اقتصادی اطلاق می‌شود، این رویکردها طیف متنوعی دارند از ترکیب اقتصاد با سایر رشته‌های اجتماعی، مانند سیاست، روابط بین‌الملل،... تا بازگشت به سنت‌های اقتصاد در سده‌های هجدهم و نوزدهم. چنین است که اقتصاد سیاسی مطالعات اقتصادی را دربر می‌گیرد که بر اساس مفروضات متفاوتی از اقتصاد متعارف دانشگاهی در تلاش است به چالش با اقتصاد راست‌آیین (ارتدوکس) برخیزد. صفحه‌ی اقتصاد سیاسی در سایت «انسان‌شناسی و فرهنگ»، با اتکا به چنین مفهومی می‌کوشد به آن دسته از مطالعات اقتصادی، به مثابه شاخه‌ای از علوم اجتماعی، اختصاص دارد که مناسبات اجتماعی حاکم بر تولید، توزیع و مبادله‌ی کالاها و خدمات در پهنه‌ی اجتماع با دیدگاهی جامع‌نگر و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد. مقالاتی که در این صفحات منتشر می‌شود، مقالات اقتصادی در مفهوم عام و کلی آن نیست، بلکه مقالاتی است که با رویکردی اجتماعی می‌کوشد به بحث درباره‌ی مقولات اقتصادی بپردازد.