فرهنگ و سبک زندگی

توضیحات طبقه‌بندی (فرزند)

فرهنگ و سبک زندگی

دو مفهوم "زندگی روزمره" و "سبک زندگی" در وهله نخست، بیش از آنکه به عنوان مفاهیم خاص دانش جامعه‌شناسی یا دیگر حوزه‌های علوم اجتماعی شناخته شوند، در ادبیات عامه مردم جای گرفته‌اند. در واقع تا چندی پیش، مفهوم "زندگی روزمره" آنقدر بدیهی و حتی به تعبیری، "سطح پایین" شناخته می‌شد که اصحاب علم جامعه‌شناسی پرداختن به آن را نه مهم و نه ضروری می‌دانستند و همواره از نظر خود، سوژه‌ها و مضامین "خاص‌تر و با اهمیت‌تر"ی را برای فعالیت علمی‌شان انتخاب می‌کردند. این در حالی است که از سوی دیگر، معمولاً مراجعه کنندگان دانش جامعه‌شناسی مهم‌ترین سوالات خود را از این علم، در فضای زندگی روزمره، به معنای آنچه به صورت متعارف و معمول در طول روزهای عادی زندگی با آن سر و کار دارند، مطرح می‌کنند و در این رابطه، انتظار پاسخگویی از متخصصان این حوزه را دارند.
به نظر می‌رسد تکرار این پرسش‌ها، در کنار اهمیت یافتن بیش از پیش فرد و زندگی روزمره و عادی او در جوامع جدید، به تدریج اصحاب جامعه‌شناسی را متوجه لزوم توجه و پردازش این مسأله و عرصه‌های مختلف در آن کرده است.
در چنین شرایطی و هم زمان با شکل‌گیری حوزه‌های خاصی با عناوین خاص خود در این زمینه، لزوم شناخت "سبک‌ها"ی مختلف زندگی، فضای جدیدی را برای مطالعه علاقمندان آن فراهم کرده که در آن، هر آنچه می‌تواند به عنوان بخشی از زندگی انسانی شناخته شود، از این زاویه قابل بررسی و توجه است؛ از نحوه پوشش، غذا خوردن، حرف زدن و رفتارهای به ظاهر عادی و متنوع روزانه گرفته تا کار، سفر، اوقات فراغت، رسانه، مد، موسیقی و غیره.
صفحه "فرهنگ و سبک زندگی" در نظر دارد تا حد امکان، این دو مقوله را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد.