کار کرد فرهنگی فناوری های زیبا سازی و جوان سازی صورت و بدن زنان

گروه اخبار

گزارش سخنرانی افسر افشار نادری
پزشکی شدن زیبایی به سبب ظهور فناوری های زیبا سازی و جوان سازی در دهه اخیر اهمیت زیادی یافته است و روی آوردن به جراحی های پلاستیک ( رینوپلاستی) با رشد 83% روبرو بوده است. این فرایند خدمات درمانی پزشکی را به خدمات مصرفی پزشکی تبدیل ساخته است. تجارت خدمات پزشکی نیز در این راه به تولید ، توزیع و تبلیغ بی حد این خدمات پرداخته اند.اما این فرایند در کشورهایی که خود تولید کننده این خدمات هستند، کمتر جریان داشته و در کشورهایی نظیر ایران و کشورهای عربی و به طور کلی کشورهایی که زنان در آن جوامع ازموقعیت پایین تری نسبت به مردان قرار دارند، بیشتر رواج یافته است.
نمی توان منکر شد که تلاش برای رسیدن به هدفی در زندگی نشانگر شور زندگی است، ولی آنچه از بعد اجتماعی اهمیت دارد گرایشی اجتماعی و روانشناسانه در لایه های مختلف اجتماعی است که رفتاری  از حد معمول در یک جامعه فراتر به نظر آید.حقیقت زیبایی در اصل نوعی هماهنگی و هارمونی میان عوامل بیرونی (فیزیکی) و عوامل درونی (روحیات، تفکرات، احساسات، هوش ، شخصیت و ...) است.
در حالیکه در دنیای کنونی، روندی در حال وقوع است که هیچ کشوری از آن مصون نیست، روند کالایی شدن و زیبا شدن جزء به جزء شدن اعضا صورت و بدن. اگر در گذشته زیبایی افراد به عنوان یک کلیت در نظر گرفته می شد ، امروزه اجزا بدن تجزیه و تفکیک شده و هر یک  از اجزای بدن در دنیای رسانه به سمت استاندارد شدن و تاکید خاصی قرار گرفتن ، می رود.
استاندارد کردن زیبایی و یافتن تعریف خاص فیزیکی برای آن، نوعی فاشیسم زیبایی است که در ایران نیز به شدیدترین فرمی شکل گرفته است. این دیدگاه جامعه نسبت به زیبایی از طرفی می تواند موجب سرخوردگی کسانی نیز که ایده آل زیبایی را ندارند، شود.
موقعیت و وضعیت پارادوکسیکال زنان که از یک طرف از سرتاپای آنان از منظر مردان قانونا و عرفا باید پوشیده باشد و از منظری دیگر تابع شرایط مدرن و استاندارد شده و داده های رسانه ای قرار گیرد تا دیگر در تغییر اعضای صورت و بدن سنگ تمام بگذارند، نگاه آسیب شناسانه را می طلبد تا روشن گردد:
1.    آیا زنان آگاهانه و به دلخواه خود ، اقدام به این تغییرات فیزیکی بدن می کنند یا اینکه شرایط ساختاری و فرهنگی جامعه و تمایلات جنسی مردانه آنان را به اینکار وادار می سازد؟
2.    عوامل فرهنگی تاثیرگذار دراین فرایند چیست؟   
3.    آیا به همان اندازه که در جامعه توقع زیبایی از زنان می رود ، در دیگر فعالیت های اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز همین توقع وجود دارد؟
4.    هزینه های رفتار زیبا طلبانه زنان از چه منبعی تامین می گردد و چه نقشی برای زنان در چرخش اقتصاد خانواده می توان قائل شد؟
5.    آیا شاخص های استاندارد شده زیبایی در جهان ، در جامعه ایران نیز مورد تایید است و اگر نه، چگونه این معیار ها تا این حد رواج دارد؟


نشست روز دوشنبه 29 فروردین ماه ساعت 16 در انجمن جامعه شناسی گروه مطالعات زنان می باشد سخنران این نشست دکتر افسر افشار نادری مدیر گروه جنسیت سایت انسان شناسی و فرهنگ می باشد.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی