سرآغاز

صفری، مجتبی

3333.jpg

ایمیل: Mojtaba.safari83@gmail.com

وبلاگ:  mo-safari.persiangig.com

تحصیلات  و سمت : کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران، عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی موسسه غیرانتفاعی نیما محمود آباد

سوابق فعالیت های آموزشی:

  • عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی موسسه غیرانتفاعی نیما و مدرس این موسسه و همکاری با گروه های معماری ، مرمت و هنر های تجسمی.
  • مدرس موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی مازیار رویان گروه جهانگردی
  • مدرس موسسه مدیریت جهانگردی و هتلداری  پیشگامان آوا پارسه
  • مدرس موسسه علامه محدث نوری گروه معماری
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی گروه معماری

سوابق پژوهشی: مقالات:        

ارائه و سخنرانی مقاله با عنوان:

The Analysis and Typology of Early Bronze Ware in KoliayiPlain Central Zagros in  Iran

 در همایش:International conference Iran and Caucasus:Unity and Diversity,June06-08,2008, Yerevan, Armenia

 

: ارائه مقاله در دومین همایش بین المللی انجمن باستان شناسان جنوب آسیا  با عنوان: ردپای فرهنگ ماورای قفقاز قدیم در دشت کلیایی، شیراز، دانشگاه آزاد کازرون، 1387.

ارائه مقاله با عنوان:

 "Urartian military architecture and its expansion on the northwest of Iran and Armenia  "International Conference The Turkic World, the Caucasus, and Iran : Civilisational Crossroads of Interactions.

چاپ مقاله با عنوان « تحلیل بر کاربرد سنجاق های میله ای و طبقه بندی سنجاق های قفلی» پژوهش های باستان شناسی مدرس، هسته علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، شماره اول، سال 1388.

ارائه چکیده مقاله با عنوان «فرایند گذار از دوره مفرغ به آهن در جنوب و جنوب شرق دریای مازندران» جهت شرکت در دومین  همایش بین المللی روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه،  مازندران، خردادماه 1388.

چاپ مقاله با عنوان نگاهی به تحولات عصر مفرغ حوزه شمال و شمال شرق ایران، مجله کهن کاو ، شماره سوم، سال 1388، موسسه غیر انتفاعی نیما، گروه باستان شناسی.

ارائه مقاله با عنوان فرایند گذار از دوره مفرغ به دوره آهن در جنوب و جنوب شرق دریای مازندران با تکیه بر مطالعه موردی گوهر تپه، همایش باستان شناسی چشم انداز شمال کشور، نوشهر، 1389.

ارائه چکیده مقاله با عنوان نقش کوره های بر تولید سفال با تکیه بر مطالعات قوم باستان شناسی روستای هم صفا نور، همایش باستان شناسی چشم انداز شمال کشور، نوشهر، 1389.

چاپ مقاله با عنوان نقش موزه ها در پژوهش های باستان شناسی و جایگاه این پژوهش ها در گردآوری منابع موزه ها، همایش 80 سال باستان شناسی ایران، سال 1390

شرح مختصر و مقدماتی بررسی باستان شناختی روستای ابوالحسن کلای شهرستان بابل، کهن کاو، دوفصلنامه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای، سال سوم، شماره چهارم، اردیبهشت 1390، موسسه غیر انتفاعی نیما، گروه باستان شناسی.

عضو هیئت تحریریه و مشاور مجله کهن کاو، دوفصلنامه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای، سال سوم، شماره چهارم، اردیبهشت 1390، موسسه غیر انتفاعی نیما، گروه باستان شناسی.

چاپ مقاله با عنوان : بررسی باستان شناختی روستای ابوالحسن کلای شهرستان بابل، در همایش منطقه ای تاریخ و جغرافیای مازندران‌، دانشگاه آزاد نور، 1391.

چاپ مقاله با عنوان: برهم کنش میان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تاثیر آن بر گردشگری شمال ایران با مطالعه موردی استان مازندران، در مجله اینترنتی انسان شناسی و فرهنگ. سال 1391

چاپ مقاله با عنوان: بررسی غار های دستکند (کافر کلی ) محور هراز شهرستان آمل با مطالعه موردی کافر کلی های روستای آب اسک و پلمون، در مجله اینترنتی انسان شناسی و فرهنگ. سال 1391

فعالیت های میدانی:

1385: عضو هیئت کاوش حفاری فصل اول تپه چهاربنه دشت قزوین به سرپرستی دکتر حسن فاضلی.

1385: عضو هیئت کاوش حفاری فصل اول تپه ابراهیم آباد دشت قزوین به سرپرستی دکتر حسن فاضلی نشلی.

1385: عضو هیئت کاوش حفاری فصل اول تپه کلاردشت به سرپرستی دکتر مهدی موسوی کوهپر و دکتر رحمت عباس نژاد.

1388-1387: عضو هیئت هفتمین فصل مطالعات و پنجمین فصل کاوش گوهر تپه بهشر به سرپرستی آقای علی ماهفروزی.

1388: معاون هیئت کاوش تعیین حریم به منظور گمانه زنی محوطه تپه قلعه پی مازندران به سرپرستی آقای علی ماهفروزی.

1388: معاون هیئت کاوش فصل دوم تپه قلعه کش مازندران به سرپرستی ابراهیم امیرکلایی.

1389: سرپرست فصل اول بررسی باستان شناختی و نقشه برداری محوطه های روستای ابوالحسن کلای شهرستان بابل.

1390: معاون هیئت کاوش تعیین حریم به منظور گمانه زنی محوطه تپه لامیزده محمود آباد به سرپرستی ابراهیم امیرکلایی.

1391: معاون هئیت کاوش تعیین حریم به منظور گمانه زنی محوطه گل لاک شهرستان آمل به سرپرستی ابراهیم امیرکلایی.

1391: معاون هئیت کاوش فصل سوم محوطه قلعه کش شهرستان آمل به سرپرستی ابراهیم امیرکلایی.

 

تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.