آینه ای که شکست: درگذشت محمد عبداللهی

ناصر فکوهی

بیایید، بیایید که جان دل ما رفت
بگریید، بگریید که آن خنده گشا رفت

برین خاک بیفتید که آن لاله فروریخت
برین باغ بگریید که آن سرو فرا رفت

 

درین غم بنشینید که غم خوار سفر کرد
درین درد بمانید که امید دوا رفت

دگر شمع میارید که این جمع پراکند
دگر عود نسوزید کزین بزم صفا رفت

لب جام نبوسید که آن ساقی ما خفت
رگ چنگ ببرید که آن نغمه سرا رفت

رخ حسن مجویید که آن آینه بشکست
گل عشق مبویید که آن بوی وفا رفت

نوای نی او بود که سوز غزلم داد
غزل باز مخوانید که نی سوخت، نوا رفت

ازین چشمه منوشید که پر خون جگر گشت
بدین تشنه بگویید که آن آب بقا رفت

سر راه نشستیم و نشستیم و شب افتاد
بپرسید، بپرسید که آن ماه کجا رفت

زهی سایه اقبال کزو بر سر ما بود
سر و سایه مخواهید که آن فرّ هما رفت

سخن را با «آینه شکسته» سایه، آغاز کردیم تا بگوییم این خبر در بهت فرو بردمان و زبانمان را بست:  غروب روز جمعه 3 دی 1389 خبر درگذشت دکتر محمد عبداللهی، استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، همچون پتکی بر سر ما کوفت، آن هم درست دو روز پیش از برپایی همایش بزرگ علوم اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران، جایی که بیش از هر زمان دیگری به یادش خواهیم بود و جایی که حیات او، سهمی بی مانند و برتر از هر استادی در علوم اجتماعی ایران در بر پا کردن دوباره و جان دادن به انجمن داشت. کاش می بود و می دید که نهالی را که با ریاست دو دوره از سخت ترین دوره های کار این انجمن بر پا کرده بود، چگونه امروز به بار نشسته است و چگونه امروز دوستانش در غم  فقدان او فرو رفته اند.

دوستی با دکتر عبداللهی از همان سال نخست بازگشت به ایران آغاز شد و هرگز خللی در آن وارد نشد. در تمام این سال ها حتی یک بار نشد که جز سخنی از سر عقلانیت، جز کاری از سر دلسوزی برای علوم اجتماعی در ایران از وی ببینم و بدون هیچ تردیدی می توانم بگویم که در سال های دشواری که ریاست انجمن را بر دوش داشت هرگز ندیده بودم کسی چنین به زندگی  و سلامت خود ضربه زند تا انجمنی را بر پا کند که  تمام اصحاب پراکنده علوم اجتماعی را چنین هم دلانه در کنار یکدیگر بنشاند. شاید حتی خود او نیز در آن روزها باورش نمی شد که روزی ما بتوانیم چنین جامعه بزرگ و منسجمی را بسازیم و برغم تمام ناملایمات زمانه چنین استوار از درختی پربار که امروز  در قالب جامعه شناسی ایران قد علم کرده است، دفاع کنیم. از ین رو به حق خواهد بود که او را بنیانگزاری واقعی برای این انجمن بدانیم.  

دکتر عبداللهی، استادی خستگی ناپذیر بود با روحیه ای که  گویی همواره آماده آن بود که به تو در سخت ترین شرایط دلداری بدهد. دیدن او همیشه برای همه ما چنان لذت بخش بود که هر دیدار جدیدی خاطره ای تازه در ذهنمان به جا می گذاشت. عبداللهی در عین آنکه  در جدیت علمی اش هیچ گاه نمی توانستی کوچکترین خللی ببینی، طبعی چنان شوخ و زبانی چنان شیرین داشت که باور کردن اینکه امروز دیگر در میان ما نیست برای تک تک ما بیشتر به یک کابوس می ماند. همین بس که دیگر نمی توان چیزی بر زبان راند.

انسان شناسی و فرهنگ این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم دکتر عبداللهی و تمامی اصحاب علوم اجتماعی، اساتید و دانشجویان و اعضای انجمن جامعه شناسی تسلیت گفته و برای روح بزرگ او آرزوی پروازی بلند دارد.

 

حادثه ای  که  تنها یک «حادثه» نبود
http://anthropology.ir/node/8138

 

 

در ادامه شرحی از زندگی  دکتر عبداللهی را به نقل از سایت دانشگاه علامه طباطبایی می آوریم.


تولد: 1323 / ایلام

تحصیلات:

لیسانس (کارشناسی) علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران، 1349.

فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران، 1352.

دکترا (Ph.D) جامعه‌شناسی، دانشگاه میشیگان غربی، آمریکا، 1357.

فعالیت‌های اجرایی (سمت‌های شغلی):

·         رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران از سال 1378 تا 1382.

·         عضو شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی از 1362 تا 1382.

·         عضو شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم انسانی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

·         عضو شورای‌عالی ترویج کشاورزی ایران- وزارت کشاورزی.

·         عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی پیام نور سال تحصیلی 83-1381.

·         عضو کمیته های تخصصی دوره‌های دکترای جامعه‌شناسی در دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه علامه ‌طباطبایی

·         مدیرگروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی- سه دوره (6 سال).

·         دبیر اولین همایش ملی مسائل اجتماعی ایران (1357).

·         دبیر دومین همایش ملی طرح مسائل اجتماعی ایران (1378).

·         دبیر اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران (1381).

·         مدیر گروه علوم اجتماعی مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها (81-1378).

·     مسئول کمیته اتحاد و هویت ملی دانشگاه علامه طباطبایی 1386 و عضو هیأت تحریریه مجله جامعه‌شناسی ایران- انجمن جامعه‌شناسی ایران.

·         عضو هیأت تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

·         عضو هیأت تحریریه مجله تحلیل اجتماعی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

·         عضو هیأت تحریریه مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1381 تاکنون.

·         عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه جهاد دانشگاهی.

فعالیت‌های آموزشی:

دروس تدریس شده:


نظریه‌های جامعه‌شناسی(1)
  
نظریه‌های جامعه‌شناسی(2)
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی
    
جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی
    
جامعه‌شناسی علوم و تکنولوژی
   
تغیرات اجتماعی
   
بینش‌های جامعه‌شناسی(1)
   
بینش‌های جامعه‌شناسی(2)
   
نظریه‌های پیشرفته ویژه مطالعات فرهنگی
   
تحلیل انتقادی حوزه‌های جامعه‌شناسی
   
تلفیق نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر

کارگاه‌های برگزار شده:


روش تحقیق دوره اول
   
روش‌های تحقیق
    
روش تحقیق دوره دوم
   
روش‌های تحقیق
   
روش تحقیق دوره سوم
   
روش‌های تحقیق
   
روش تحقیق دوره اول وسوم
   
روش‌های تحقیق
    

پایان‌نامه‌های راهنمایی شده:

تعداد پایان‌نامه‌های راهنمایی شده:

کارشناسی (لیسانس)
    40 مورد

تحصیلات تکمیلی (فوق‌لیسانس و دکترا)
    100مورد


فعالیت‌های پژوهشی انجام شده:

 1-Capitalism& Brain Drain: Anialecticul Analysis of The Migration of Highly Qualified Manpower from less Developed to More Developed Countries. Iran and the U.S Doctoral Dissertation ;1979.

2- Calhoun county Human Services Needs Survey. Center for sociological Research   .  W.M.U.1980.

3- مسائل اجتماعی ایلام(1348)

4- بینش و روش در جامعه شناسی (1352)

5- طرح ارزشیابی عملکرد ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده، وزارت کشور (1364).

6- طرح پژوهش و ارزشیابی پروژه‌های جامع و ترویج کشاورزی در ایران، وزارت کشاورزی (1365).

7- پژوهش‌نامه‌ای در جامعه‌شناسی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (1372-1365).

8- نظام قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران، سازمان برنامه و بودجه (1370).

9- طرح تدوین برنامه آموزش و پژوهش جامعه‌شناسی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (1370).

10- نزاع‌های جمعی در استان لرستان، دفتر امور اجتماعی (1371).

11- مهاجرین افغانی در ایران، وزارت کشور (1369 و 1370).

11-1- توصیف وضعیت مهاجرین افغانی در ایران (1369)

11-2- تبیین تمایل یا عدم تمایل آنان در بازگشت به افغانستان(1370)

12- صید و صیادی در استان بوشهر، شرکت سهامی شیلات ایران (1373).

13- نظام‌های بهره‌برداری در ایران، وزارت کشاورزی (1375).

14- تعاونی‌های زنان در ایران، وزارت کشاورزی (1375).

15- ارزشیابی میزان اثربخشی پروژه‌های آموزشی- ترویجی شیلات در جنوب، شرکت سهامی شیلات ایران (1379).

16- ارزشیابی عملکرد ترویج کشاورزی در ایران، وزارت کشاورزی (1380).

17- همبستگی اجتماعی عام در لرستان ، استانداری لرستان (1380).

18- خاص‌گرایی و عام‌گرایی در ایران: گذشته ، حال ، دورنمای آینده.

19- گفتگوی تمدن‌ها از دیدگاه جامعه‌شناسی.

20- زنان در عرصه عمومی ،تهران:انتشارات جامعه شناسان.

21-تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاص ، دانشگاه علامه طباطبایی 1387.

22-بررسی مسائل اجتماعی _فرهنگی شهر تهران و اولویت بندی آنها از نظر مردم ،مدیران و صاحبنظران.تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران،(1388).

23-فرا تحلیل مقالات فارسی موجود درباره هویت ملی در ایران.دانشگاه علامه طباطبایی (1388).

24- سرمایه اجتماعی در تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، تهران:1388 .

25- سازمان­های مردم نهاد(سمن­ها) در ایران، تهران 1388.

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه:

- نظریه‌های جامعه‌شناسی ، روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، جامعه‌شناسی علم و فناوری ، جامعه شناسی نهاد های مدنی یا سازمان های مردم نهاد( سمن ها) ، جامعه شناسی تغییرات و توسعه و جامعه شناسی مسائل اجتماعی.

 

آثارتالیفی و ترجمه ای  منتشر شده و در دست انتشار:

 
کتب- تالیف ها (منتشر شده):

1- نظام‌های بهره‌برداری: مطالعه‌ای تطبیقی، تهران، وزارت کشاورزی، 1376.

2- نظام بهره‌برداری در ایران، وزارت کشاورزی، 1377.

3- توصیف و تبیین جامعه‌شناختی نزاع‌های جمعی در استان لرستان، استانداری لرستان، 1373.

4- کتابشناسی توسعه (انگلیسی ـ فارسی)، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی، چاپ اول 1387 .

5- روش های پژوهش در علوم اجتماعی : فرایند نظری و عملی تحقیق ، تهران: انتشارات جامعه شناسان 1388.

6- زنان در عرصه عمومی:عوامل ،موانع و راهبرد های مشارکت مدنی زنان در ایران ،تهران:انتشارات جامعه شناسان 1387.

7- کتاب شناسی نظریه اجتماعی، فهرست آثار صاحبنظران علوم اجتماعی ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی 1388.

8- کتاب شناسی هویت اجتماعی ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی 1388.

 

 
کتب – در دست چاپ:

1-     علوم اجتماعی در ایران: گذشته ، حال و دورنمای آینده

2-      نظریه اجتماعی

3-     گونه شناسی پارادایم ها (دیدگاهها) ، نظریه ها و صاحبنظران اجتماعی.

4-     پارادایم ماتریالیسم در علوم اجتماعی

5-     پارادایم واقعیت اجتماعی در علوم اجتماعی

6-      پارادایم زیست اجتماعی در علوم اجتماعی

7-     پارادایم تعامل اجتماعی در علوم اجتماعی

8-     پارادایم نماد گرایی در علوم اجتماعی

9-     پارادایم های تلفیق گرایانه در علوم اجتماعی

10- جامعه شناسی هویت اجتماعی در ایران

11- جامعه شناسی علم و فناوری در ایران

12- جامعه شناسی ایران

 

کتب_ ترجمه شده:

1- انقلاب ها: مطالعه ای تطبیقی از کرامول تا کاسترو ، ترجمه: عبداللهی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی 1377

2- نظریه سازی در علوم اجتماعی شومیکر و همکاران،تهران :انتشارات جامعه شناسان.

 

مقالات

 
1- Sociology: its Emergence, Development and problems in Iran. Presented in the 1979 Meeting of the N.C.S.A.

2- مسائل اساسی پژوهش اجتماعی در ایران و راه‌حل‌های پیشنهادی جهت تنظیم دیدگاههای پژوهشی کشور، دیدگاهها، نشریه پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره1، بهار 1369.

3- استاد صدیقی و جامعه‌شناسی، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 1 و 2.

4- مختصات نظام ایلی و دورنمای آن در فرایند توسعه، سمینار جامعه‌شناسی و توسعه دانشگاه تربیت مدرس، 1370.

5- زمینه‌یابی موانع بهبود کیفیت آموزش‌عالی در ایران، دفتر دانش، شماره 1، 1371.

6- نظام ایلی: ماهیت و مشخصات آن در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 3 و 4، 1371.

7- اسکان عشایـــر از دیدگاه جامعه‌شناسی توسعه، برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه، دوره دوم، شماره 1، 1371.

8- جایگاه و نقش آموزش و پژوهش در فرایند توسعه ملی، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 3 و 4، 1372.

9- جامعه‌شناسی و توسعه در ایران، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، شماره 6، 1373.

10- نظام ایلی و دورنمای آن در فرایند توسعه ملی، کلمه، شماره 12، 1373.

11- جامعه شناسی و توسعه اجتماعی در ایران، رهیافت، شماره ششم، 1373.

12- هویت جمعی و دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، دفتراول، 1374، صص63-83

13- جامعه‌شناسی بحران هویت: مبانی عینی و ذهنی هویت جمعی در ایران و تأثیر آن بر دینامیسم مبادله فرهنگی ایران با جهان، نامه پژوهش، سال اول، شماره 2 و 3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.

14- توسعه اجتماعی، جامعه‌شناسی توسعه و برنامه‌ریزی توسعه: سه همزاد بیگانه ازهم در ایران، سمینار کاربرد تحقیقات اجتماعی در برنامه توسعه، مجموعه مقالات کنفرانس کاربرد تحقیقات اجتماعی و اقتصادی در برنامه‌های توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375.

15- جامعه‌شناسی در ایران: نگاهی به گذشته و حال و آینده، رهیافت، فصلنامه علمی و پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری، شماره 13، پاییز 1375.

16- پژوهش جامعه‌شناسی و مسائل اساسی آن در ایران، مجموعه مقالات بررسی روش‌ها و فنون مورد استفاده در آموزش و پژوهش علوم اجتماعی کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، 1375.

17-طرح مسائل اجتماعی ایران از دیدگاه جامعه شناسی،اولین همایش ملی طرح مسائل اج ایران، 1375.

 

18- Abdollahi, Mohammad, Sedentarisation from the perspective of Development. Asian , Afrika , Latin America, vol. 23. 1995.

19- Abdollahi, Mohammad, and Mas’ud Chelebi , Die Sedentariserung der nomaden in Entwicklungssoziologischer sicht , Harwood Academic Publisher  GmbH 1995.

20- مسائل روش‌‌شناسی در تحقیقات اجتماعی، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، پاییز 1376.

21- میزگرد رسانه‌ها و تقویت فرهنگی ملت‌ها، گفتگو، «کتاب سروش» مجموعه مقالات رسانه‌ها و فرهنگ، انتشارات صدا وسیما، 1376.

22- جایگاه و نقش نوع و ویژگی‌های نظام بهره‌برداری در ارتقاء کم‌وکیف عملکرد کشاورزی در ایران، در کتاب جامعه‌شناسی و مدیریت، مجموعه مقالات سازمان مدیریت صنعتی، 1377.

23- نقد استراتژی توسعه فرهنگی در ایران: گذشته ، حال و دورنمای آینده، کتاب مجموعه مقالات همایش راهبردها و رویکردهای سامان‌دهی فرهنگی، وزارت فرهنگ و سازمان بودجه، بهمن 1377.

24- جایگاه عشایر در فرایند توسعه ملی، فصلنامه عشایر، دوره جدید سال اول، شماره 1، زمستان 1377.

25- ساختار صید و عملکرد برنامه‌های آموزشی- ترویجی و شیلات در جنوب، مجموعه مقالات اولین سمینارعلمی- کاربردی ترویج ماهیگیری، شرکت سهامی شیلات ایران، بهمن 1378.

26- موانع قانون‌گرایی و راههای مقابله با آنها در ایران، در کتاب قانون‌گرایی و فرهنگ عمومی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاییز 1378.

27- نهادهای علمی و پژوهشی، گردهمایی پژوهش و نهادهای پژوهشی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آذر ماه 1378.

28- توسعه اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی امروز، مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی در ایران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، دی‌ ماه 1378.

29- طرح مسائل اجتماعی ایران: اهداف و ضرورت‌ها، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 3، سال 1380.

30- جامعه‌شناسی گفتگوی تمدن‌ها، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران: ویژه‌نامه گفتگوی تمدن‌ها، شماره 8، 1380.

31- جایگاه و نقش علوم اجتماعی در فرایند گفتگو، کتاب مجموعه مقالات دانشگاه شیراز، 1380.

32- گفتگو و نظام قشربندی، کتاب مجموعه مقالات دانشگاه مازندران، 1380.

33- عملکرد انجمن‌های علمی در زمینه ترویج علم و اخلاق علمی، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 1، بهار 1381.

34- علوم اجتماعی و توسعه در ایران- یادداشت مدیر مسئول، خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 5، زمستان 1381.

35- یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 2، تابستان 1381.

36- نگرش دانشجویان بلوچ نسبت به هویت ملی در ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 4،زمستان 1381.

37- پژوهش‌های علمی و موانع آن در ایران، فرهنگ و پژوهش، ویژه صدمین شماره، 1381.

38- گفت‌وگوی تمدن‌ها: نماد تعاملات فرهنگی چندگانه در جهان. در کتاب نقش علوم اجتماعی در گفت‌وگوی تمدن‌ها، تهران، مرکز گفتگوی تمدن‌ها. 1381.

39- علل و موانع قانون‌گرایی در ایران از دیدگاه جامعه‌شناسی، در کتاب معمای حاکمیت قانون در ایران. تهران، طرح نو، 1381.

40-موانع پژوهش در ایران ، روزنامه همشهری ، سال 11، شماره2941 ،1381.

41- فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، زمستان 1382، شماره 24، صص 37-1.

42- ترویج و توسعه کشاورزی در ایران، نامه علوم اجتماعی، علمی- پژوهشی، شماره 21، بهار و تابستان 1382.

43- انجمن جامعه‌شناسی ایران متن سخنرانی در مراسم افتتاحیه دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان زنجان 25/2/1382، چاپ شده در خبرنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 6، اردیبهشت 1382.

44- سخنرانی در مراسم افتتاحیه دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در استان ایلام،1382.

45- موانع ارتقاء کیفی پژوهش در ایران، انجمن جامعه شناسی ایران،1382.

46- مفهوم توسعه اجتماعی ،تهران: مجموعه مقالات همایش سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران،1382.

47- ارتباط بین سه فاکتور : مشارکت، توسعه و پژوهش (گفتگوی ویژه با رئیس انجمن جامعه شناسی ایران ، گاهنامه داخلی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، دفتر همدان، شماره دوم، 1382.

48- آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران(مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران)، تهران:آگه ،1383.

49- زنان و نهادهای مدنی، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2، تابستان 1383، صص 99-66.

50- طرح مسائل اجتماعی در ایران: اهداف و ضرورت‌ها در کتاب بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه پیام نور، 1383.

51- طرح مسائل جامعه عشایری ایران از دیدگاه جامعه شناسی، تهران: آگه، 1383.

52- تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون درایران ،مجله جامعه شناسی ایران ،دوره ششم شماره 3 پائیز 1384 .

53- توسعه اجتماعی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ، شماره 62، 1384.

54-  توسعه اجتماعی, در کتاب توسعه اجتماعی, جلد سوم, تهران, موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیرتی و برنامه ریزی, صص 3-27، 1384.

55- هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاه های شهر سنندج, فصلنامه علوم اجتماعی شماره 32, زمستان 1384, صص 77-113, چاپ 85.

56- پاسخ به نقد مقاله تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران، مجله جامعه شناسی ایران دوره هفتم، شماره 3، 1385.

57- تحلیل جامعه شناختی دگردوستی در ایران(مطالعه موردی شهر تهران)، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره هشتم، شماره 3، 1386.

58- تحلیل جامعه شناختی اهدای عضو و بافت پس از مرگ مغزی در بین شهروندان تهران, فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 37 ،1387.

59- "هویت  جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران" مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 4، زمستان 1385،صص3-37

60-  زنان، مشارکت و توسعه در ایران ـ کتاب مجموعه مقالات همایش زنان در ایلام، ایلام، دانشگاه ایلام، 1386.

61- سرمایه اجتماعی در ایران: وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار (چالش ها و چاره) مجله رفاه اجتماعی، شماره 25، تابستان 1386، 234- 195

62- اسکان عشایر و توسعه و بهبود حیات اجتماعی آنان در ایران، نامه علوم اجتماعی، دوره پانزدهم، شماره22، زمستان1386، صص 55ـ19

63- مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره های38،39، زمستان 1386،صص 31_59.

64- تیپولوژی الگوهای تطابق جوانان با محیظ سیاسی- اجتماعی و عوامل موثر بر آن، فصلنامه توسعه انسانی، دوره دوم، شماره 4، 1387.

65- هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق، نامه علوم اجتماعی، شماره 36، بهار1388.

66- تحلیل جامعه شناختی الگوهای مصرف در بین ساکنان شهر تهران، مجله تحلیل اقتصادی ، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

67- بازنمایی هویت جمعی در کتب مقطع دبیرستان در ایران،نامه علمی – پژوهشی  انجمن آموزش و پرورش ایران.

65- نظام بهره برداری دهقانی در ایران ، وضعیت موجود و دورنمای آن از دیدگاه جامعه شناسی.

69- انجمن جامعه شناسی ایران ،جایگاه و نقش آن در توسعه علوم اجتماعی در ایران.

70- فرهنگ پژوهش و راههای توسعه آن در بین دانش آموزان.

71- جایگاه و نقش انجمن های علمی در توسعه پژوهش

72- متن مصاحبه با دکتر عبداللهی ،رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

73- توسعه و بهبود وضعیت فعالیت های علمی – پژوهشی علوم اجتماعی در پیوند با فرایند توسعه جامعه ایران.

74- بررسی کنش تطابقی جوانان با محیط سیاسی – اجتماعی و عوامل موثر بر آن: مطالعه موردی استان ایلام، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم،  شماره 53، زمستان 1388، صص 99-127

75- رشد هویت مدرن در بین دختران دبیرستانی، مجله زنان دانشگاه الزهرا.

76- تطور گفتمانی دفتر تحکیم وحدت، فصلنامه علوم اجتماعی.

77- بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران(1382-1304)، مجله جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 1،  بهار 1388.

78- هویت ملی در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی.

79- روند تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران و نقش ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) در فرایند آن، آرمان، 1388.

80- Civilization as a social system international conference entitled/Hierarchy, and power in the History of Civilization. Petersburg, Russia, 4-7, July, 2002.

81- Sociology in Iran: Past, Present and the future prospect. XVth ISA world. Congress of Sociology, Brisbane Australia, 7-13, July, 2002.

82-The problems and solutions of measurement and Analysis of the social capital.

جوایز دریافتی:

1.       استاد نمونه دانشگاه علامه طباطبایی.

2.       پژوهشگر نمونه سال در سطح کشور، 1375.

3.       پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1387.

      

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده